Rekordmånga AI-seminarier under Almedalsveckan 2018

Donners plats i Visby. Foto: Region Gotland

Idag drar Almedalsveckan i Visby igång och även i år har Robotnyheter gjort en sammanställning av de olika seminarier och andra evenemang med koppling till ämnen som automatisering, robotar, självkörande fordon och artificiell intelligens i någon form som anordnas.

Årets Almedalsvecka inleds idag den 1 juli och pågår under hela nästa vecka fram till söndag den 8 juli. I år firar Almedalsveckan dessutom 50 år samt att det är valår. Antalet seminarier och andra evenemang med koppling till ovan nämnda ämnen är i år rekordstort, i synnerhet vad gäller artificiell intelligens (AI) där det fullkomligt har exploderat.

Uppdaterad 9 juli 2018 med videoupptagningar från några av seminarierna.

Söndag 1 juli


Vilka är Sveriges nya techbolag? Om AI – revolutionen inom bank och finansvärlden

Beskrivning
AI skapar nya möjligheter i inom många branscher men har kanske kommit längst inom bank och finans. Är det där vi kommer se de nya techbolagen växa fram och vilken effekt får AI för kunder och bolag?

Evenemanget hålls den 1 juli klockan 16:25 – 17:10 och arrangeras av Di Digital. Mer information här.


Måndag 2 juli


Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights?

Beskrivning
How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children’s Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies?

Utökad information
Coinciding with the emergence of environmental, social and governance (ESG) data as a global trend is the ability we now have, through recent advancements in artificial intelligence technology, to process and make sense of massive levels of information. In this seminar, we will explore how big data and machine-learning technology is transforming how Human Rights and Children’s Rights are reported and measured, for the benefit of all stakeholders, and not least, for children.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 08:00 – 08:45 och arrangeras av Rädda Barnen samt Arabesque. Mer information här.


Kommer fler att skapa sina egna jobb på framtidens arbetsmarknad?

Beskrivning
Hur kommer arbetsmarknaden att se ut i framtiden? Kommer fler att skapa sina egna jobb och kunna jobba med sin passion? Hur kommer ny teknik förändra kompetensbehovet? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen?

Utökad information
Många vantrivs med sitt arbete, men internet och artificiell intelligens skapas en värld där du i allt högre grad kan jobba med din passion. Via online- och ai-utbildning kan du förändra din egen kompetens så den passar det du vill jobba med och via internet har du både tjänster som krävs för att enkelt kunna driva företag och en marknad med snart 4 miljarder människor. Vi går från att vara anställda till att skapa vårt eget arbete. Vi inleder vår direktsända timme med positiva nyheter. Utgångspunkten en helgjuten faktabaserad optimism. Vi utgår från allt i världen som redan blivit bättre, allt som är på gång just nu men vi blickar också framåt och diskuterar de möjligheter som accelererande digitaliseringen ger oss. En framtid där Science Fiction snart är Science Facts. Vi bjuder på massiv entusiasm och konkreta tips på hur du själv kan göra för att snabba på utvecklingen. Välkommen från 7:30

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av Nowagruppen, Warp Institute samt ComHem. Mer information här.


Hur blir artificiell intelligens en tillväxtmotor för Sverige?

Beskrivning
Artificiell Intelligens kommer påverka allt fler aspekter av vårt samhälle och vara en av de mest avgörande faktorerna för konkurrenskraften och medborgarservicen i framtiden. Vad krävs för att utveckling av AI inom alla samhällets sektorer ska utvecklas snabbare i Sverige än i vår omvärld?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av Dagens industri samt CGI Sverige. Mer information här.


AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?

Beskrivning
Artificiell intelligens kan bli ett verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnostisering, screening och behandling. Men vilka är de etiska fallgroparna? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården?

Utökad information
Robotar kan med hjälp av artificiell intelligens utföra allt mer avancerade uppgifter och används redan idag inom bl.a. äldreomsorgen. Förhoppningen är att tekniken ska göra jobbet bättre – och mer effektivt – än vad den enskilde läkaren klarar idag.Vilka krav bör ställas på tekniken och vem tar ansvar om något går fel? Och vilka konsekvenser kan AI-tekniken få för hanteringen av data och den personliga integriteten? Frukost serveras innan seminariet kl. 8.30-9.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 09:00 – 10:15 och arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd (SMER). Mer information här.


Hur ska Sverige förbereda sig för nästa teknikrevolution?

Beskrivning
Världen står inför en fjärde industriell revolution, med AI och robotar som revolutionärerna. Är Sveriges beredskap god?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 09:30 – 10:00 och arrangeras av Svenska Dagbladet. Mer information här.


Bli etikprövad i etikmaskinen

Beskrivning
Du har råd att köpa ett eget hemlab för att analysera ditt DNA. Leverantören ger dig en beskrivning av ditt DNA genom en riskbedömning att du utvecklar svåra sjukdomar. Du har också möjlighet att editera ditt DNA för att inte föra defekta gener vidare. Vilket är det rätta etiska beslutet?

Utökad information
Vad väntar runt hörnet med robotar, digitala tjänster, e-hälsa och artificiell intelligens? Den nya tekniken ser ut att förändra vårt samhälle i grunden. Gränsen mellan människa och maskin blir allt mer diffus när vi bygger in teknik i våra kroppar och med ny teknik krävs ökade krav på etisk analys och etiska ställningstaganden. Ta tio viktiga minuter av din tid i Almedalen och testa din syn på etik kring ny teknik. Snurra på livshjulet, ta emot ditt dilemma och var med och påverka framtiden!

Evenemanget hålls den 2-4 juli klockan 09:00 – 12:00 respektive 13:00 – 16:00 och arrangeras av Tekniska museet samt Riksantikvarieämbetet. Mer information här.


Framtidens digitaliserade vård

Beskrivning
Framtidens digitaliserade vård – kan svensk sjukvård upprätthålla sitt höga förtroende även i framtiden?

Utökad information
Digitaliseringen inom de flesta områden går rasande fort, så också inom sjukvården. Artificiell intelligens (AI) som en del av vården börjar bli en verklighet i Sverige. Det finns många fördelar med digitaliserad vård, men hur tas det emot av patienter och allmänhet? Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2018 (genomförd av Kantar Sifo)* ligger förtroendet för svensk sjukvård fortfarande högt (57%). Men förtroendet för svensk sjukvård i framtiden är dystrare, endast en tredje del har fortsatt högt förtroende. ”Hur kan digitaliseringen och AI påverka allmänhetens och patienternas förtroende?” och ”Vad tycker patienter om att i framtiden bli diagnostiserade av en robot?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 09:30 – 10:00 och arrangeras av Kantar Sifo. Mer information här.


Behöver alla artificiell intelligens?

Beskrivning
Artificiell intelligens, AI, kan vara vägen till högre produktivitet och inkludering på arbetsmarknaden. Men behöver alla AI? Var är möjligheterna och vinsterna störst, och vad bör staten göra?

Utökad information
Spekulationerna om artificiell intelligens, AI handlar mest om hur många jobb som slås ut eller om det över huvud taget finns jobb åt alla i framtiden. Kommer även de skarpaste hjärnorna att ersättas av AI? Frågan vi borde ställa är vilka möjligheter AI skapar. Vilka nya jobb växer fram och hur kan dagens jobb utvecklas? Är kanske AI helt nödvändigt för att få upp produktiviteten och säkra jobb och välfärd i framtiden? Är AI ”i händerna på alla” en vision att sträva efter? I dag görs flera nationella satsningar på AI, både av samhället och näringslivet. Var är möjligheterna och vinsterna störst?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 10:30 – 11:30 och arrangeras av IF Metall. Mer information här.


AI stormar in i A-kassor och myndigheter – för ökad mänsklig kontakt

Beskrivning
Artificiell Intelligens är inte bara ett fenomen som är hett i debatten, det är redan på väg in i vardagen. Hur ser processen ut när man ska initiera hypermodern digital teknik i en organisation som är byggd på traditioner och analogt tänkande?

Utökad information
A-kassorna är ett exempel på en tidig användare av så kallade chattbotar, Skatteverket och Örebro kommun två andra. Digitala medarbetare gör ibland jobbet lika bra som en människa, men hur ser processen ut när man ska initiera hypermodern digital teknik i en organisation som är byggd på traditioner och analogt tänkande? I det här seminariet delar organisationer sig av sina erfarenheter av AI i praktiken. Fungerar samma logik i tre så olika organisationer? Exempel på strategier för att skapa mer tillgänglighet och mindre digitalt utanförskap.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 10:30 – 11:30 och arrangeras av IF Metalls a-kassa. Mer information här.


Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld.

Beskrivning
Inom utbildningsområdet används artificiell intelligens (AI) redan i dag – framför allt i form av så kallat adaptivt lärande. Adaptiva utbildningsprogram har potential att effektivisera lärandet på flera sätt. Hur kan lärare och elever använda denna teknik i framtidens skola?

Utökad information
Med artificiell intelligens (AI) kan ett mjukvaruprogram förstå hur en elev lär sig och anpassa utbildningsinnehåll och återkoppling till den enskilda eleven. Det innebär att eleven kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå som han eller hon befinner sig. Adaptiva program kan också vara ett stöd för läraren och frigöra värdefull tid. En lärare som har många elever kan med datorns hjälp individanpassa och effektivisera undervisningen samt prioritera sin tid annorlunda. Detta seminarium belyser hur skolan använder AI i dag och hur tekniken kommer att förändra elevernas lärande och lärarnas roll framöver. Vi kommer att demonstrera hur ett digitalt verktyg används och låta våra paneldeltagare debattera detta. Vi diskuterar också om AI som hjälpmedel enbart är av positiv karaktär och vilka eventuella risker och etiska förbehåll som användningen kan medföra.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 11:00 – 11:55 och arrangeras av EY. Mer information här.


Future of Work in a Digital Age

Beskrivning
Digitization and automation of the labour market and the economy brings both opportunities and challenges. Depending on our actions, as individuals, businesses and society the technological development will have different impact.

Utökad information
We will need people who can perform new jobs and tasks that do not exist today. Yet, at the same time some of today’s tasks will have the opportunity to be automated. The actions that people, businesses and governments take now will determine how this plays out. A recent study by McKinsey shows that through adopting new technology we can increase job creation and see a positive net effect of digitization for Sweden. The solution lies in how we deploy technology in the private and public sector and perhaps most important of all how well we ensure that individuals have the right digital competence needed for the future of jobs. But how do we get there? How will artificial intelligence (AI) impact labour markets? What does the future labour market look like? What is required of individuals, businesses and societies in order to ensure the digital transition for everyone?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 11:00 – 12:00 och arrangeras av Google. Mer information här.


AI och digitalisering kräver ny kommunikation

Beskrivning
När det som kallas den fjärde industriella revolutionen gör sitt intåg omstöper det affärsmodeller och sättet att arbeta i många branscher. Vilka värderingar är viktiga att förmedla och hur påverkar det kommunikationen? Hur påverkas samhället, företagen och människorna?

Utökad information
Värderingar blir viktigare i företagens kommunikation när tekniken blir smartare. Varför får tydliga värderingar större betydelse? Vi förklarar begrepp som Artificiell intelligens, Blockchain, Big data och Internet of Things. Hur påverkar det arbetet med att vinna och behålla förtroendet hos kunderna? Vad krävs för att motivera de anställda, locka till sig rätt talanger, vinna förtroende och möta olika intressenters förväntningar?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 11:00 – 12:00 och arrangeras av Sveriges Kommunikatörer. Mer information här.


Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens?

Beskrivning
Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Vad behöver göras för att Sverige ska ta tillvara potentialen? Hur kan vi med hjälp av AI stärka näringslivets konkurrenskraft, utveckla välfärden och möta samhällsutmaningar?

Utökad information
Vinnova har gjort en analys som visar att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 11:00 – 12:15 och arrangeras av Vinnova. Mer information här.


AI i vården – naiv utopi eller självklar framtid?

Beskrivning
Utvecklingen med artificiell intelligens och maskininlärning kommer att förändra sjukvården markant. Förändringen vi står inför kan liknas med industrialiseringen på 1800-talet. Skillnaden är att detta går snabbare. Hur ska våra hjärnor hinna med? Var i vården behövs AI mest?

Utökad information
Det finns många områden där AI kan göra nytta och bidra med större eller mindre effekter. Den vision som sjukvården strävar mest efter med AI är att kunna förena multidisciplinär information från bilddiagnostik, medicinskt laboratorium, patologi och patientens genetiska och historiska data till att kunna analysera varje detalj i den samlade informationen. Tekniken finns – hur ska vi använda den?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 12:00 – 13:00 och arrangeras av Siemens Healthineers samt MedTech Magazine. Mer information här.


Fyra scenarier för självkörande bilar 2030

Beskrivning
Självkörande bilar utvecklas snabbt. Fullständigt autonoma bilar kommer troligen finnas på våra vägar redan i början av 2020-talet. Sverige är aktivt och regeringen har redan utrett frågan om autonoma fordon. Hur ser utvecklingen ut när det gäller tekniken och reglerna?

Utökad information
Regeringen har redan utrett hur autonoma fordon ska tas emot i samhället. Det finns stora förhoppningar på tekniken. Men det finns också skrämmande scenarion. Är självkörande fordon ”heaven or hell”? Seminariet ger det senaste om utvecklingen både när det gäller tekniken och reglerna. Välkommen före start.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 12:30 – 13:30 och arrangeras av Volkswagen Group Sverige. Mer information här.


Vart går svensk industri?

Beskrivning
Handelspolitiken förändras, samtidigt som AI och robotar blir en del av produktionen. Vilken väg tar svensk industri, och vad behövs för att industriföretag ska fortsätta växa i Sverige?

Utökad information
Regering och opposition drabbar samman i en debatt om industrins framtid i Sverige. Detta blir Almedalens stora näringspolitiska debatt. Regeringen har tagit fram en strategi för nyindustrialisering som ska göra Sverige till världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. Det är en produktion regeringen beskriver som smart, flexibel, resurseffektiv och som erbjuder en attraktiv arbetsplats. Samtidigt blir det allt tydligare att Sverige behöver bästa möjliga villkor för industriföretag i en värld som förändras i ett rasande tempo. Med Brexit och Trump stöps den internationella handelspolitiken om. En rad teknologier etableras i företagen som i grunden förändrar sättet att producera och företagens affärsmodeller. Artificiell intelligens, lärande robotar och så kallad block chain technology kommer in på bred front. Hur ser regeringens fortsatta strategi ut och hur ser Alliansens svar ut?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:00 – 13:35 och arrangeras av Industrin tar matchen och Industrirådet. Mer information här.


Tillsammans för en smartare stad

Beskrivning
Städernas fortsatta utveckling kommer i allt större utsträckning handla om förmågan att nyttja den data som samhället genererar. Hur kan städerna och industrin tillsammans etablera de plattformar som behövs för att främja innovation och digital transformation? Hur långt kommer vi genom öppen data?

Utökad information
Städernas och kommunernas förmåga att samla in, dela och dra insikter ur data, med hjälp av avancerad analys och AI, kommer vara betydelsefull i den uppkopplade och tillgängliga staden. En stor tilltro läggs därför på utvecklingen av standarder för att göra integration mellan system enklare och på öppen data för att göra data tillgänglig. Hur tänker industrin i frågor som rör öppen data? Är det självklart att det är staden som ska äga och eller förvalta den data som andra system genererar? Är offentlig sektor rustat för att kunna verifiera att leverantörer i stadens ekosystem uppfyller de krav som ställs? Tillsamman bygger vi den smarta digitalt uppkopplade staden, men hur ser det ut i praktiken?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Microsoft. Mer information här.


Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?

Beskrivning
Teknikutvecklingen tycks gå allt snabbare. Inom många områden är lösningar som nyss beskrevs som framtidsvisioner redan här – inte minst inom transportsektorn. Självkörande bilar och elektrifiering av transporter är verklighet i dag. Vad innebär det för samhällets infrastruktur?

Utökad information
Resan mot framtidens transporter har mer än bara börjat. Sverige har kommit längre än vad många tror och utmaningen handlar om att få infrastrukturen att hänga med. Tekniken utvecklas snabbt, men att bygga om befintliga städer och vägar är inte så enkelt. Infrastrukturen måste utvecklas och anpassas för att skapa rätt förutsättningar och dra nytta av de möjligheter som tekniken skapar. Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen? Vilka krav ställer elektrifiering och självkörande bilar på den fysiska miljön? Vad behöver vi göra redan i dag för att utveckla och anpassa infrastrukturen till framtidens teknik och beteenden?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:00 – 13:55 och arrangeras av EY. Mer information här.


AI för hjärtat. Kan smarta algoritmer rädda hjärtan och eliminera vårdköer?

Beskrivning
I Sverige görs årligen över 8 miljoner besök i vården relaterat till hjärtat, och väntetider till specialistvården är allt för långa. Kan nya digitala, medicintekniska lösningar baserade artificiell intelligens råda bot på detta, och kan tidig prediktion leda till en mer jämlik och effektiv vård?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:00 – 14:00 och arrangeras av Coala Life AB. Mer information här.


E-hälsodueller – AI, innovation och hälsodata

Beskrivning
Viktiga e-hälsofrågor som rör etik, integritet och säkerhet.

Utökad information
Många olika aktörer och insatser behövs för att förverkliga Vision e-hälsa 2025. Under vårt seminarium lyfter vi på locket till några viktiga e-hälsofrågor. Välkommen att stanna kvar och diskutera efter evenemanget och ta del av information om digitala piloten och Vision e-hälsa 2025.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:00 – 14:00 och arrangeras av eHälsomyndigheten. Mer information här.


Hur kan telepresence-verktyg hjälpa barn och unga med långtidssjukdom att delta i skolan?

Beskrivning
Tusentals barn och unga har idag inte möjlighet att delta i sin egen vardag på grund av långtidssjukdom. Detta kan leda till social isolation och ensamhet. Det kan också bidra till att barnet kommer efter i skolan och att det blir tuffare att återvända efter sjukdomstiden.

Utökad information
För många barn och unga är skolan den viktigaste sociala arenan i vardagen. Att vara borta från skolan under en längre tid resulterar i begränsade möjligheter att vara med andra barn och ungdomar. Vissa förlorar sitt sociala nätverk helt och hållet under sjukdomsperioden. Att vara ensam och socialt isolerad under en längre tid kan ha förödande konsekvenser, både för individen men även en stor negativ effekt på samhället. Under detta pass kommer vi se på hur dagens teknologi och kommunikationsverktyg kan hjälpa de elever som har hög frånvaro delta på lektionerna och i det sociala , även om de inte har möjlighet att vara fysiskt närvarande. Vi ser också vilka positiva effekter det kan ha på samhället att eleverna får tillgång till de hjälpmedel de behöver.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:15 – 14:00 och arrangeras av Atea Sverige AB. Mer information här.


Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård

Beskrivning
Det behövs engagemang och delaktighet från diabetespatienten för en bra och kostnadseffektiv behandling. Vad händer när vi låter sjukvårdens behov, patientens behov och akademins kunskap styra utvecklingen av digitala stöd?

Utökad information
Artificiell intelligens kan bidra till ökad kontroll, makt och inflytande. Här får vi ett exempel från verkligheten. Läkare och forskare i Lund har under många år utvecklat en världsunik plattform för diabetesvård baserad på artificiell intelligens, med ett beslutsstöd för vårdpersonal och en applikation för patienter. Nu används den av 40 kliniker. Kom och ta del av ett spännande projekt – både hur det utvecklats och nu tas emot av vården. Det handlar om den engagerade och uppkopplade patienten – Kliniskt påvisbara resultat och bättre resursanvändning i vården med ny tillgänglig teknik.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 13:30 – 14:30 och arrangeras av Vitalis, MedTech Magazine samt Svenska Mässan. Mer information här.


Framtidens fordon, vem är det som kör egentligen?

Beskrivning
Transportsektorn står inför en revolution. Steg för steg utrustas våra fordon med självkörandeteknik. Men för att allt detta ska bli verklighet krävs tillförlitlig kommunikationsteknik som gör det möjligt. Finns den tekniken? Eller är transportrevolutionen dömd på förhand att misslyckas?

Utökad information
Steg för steg utrustas bussar, tåg, flygplan och personbilar med självkörandeteknik – snart kan fordon rent av rulla på vägarna utan vare sig förarhytt eller ansvarig förare. Utvecklingen skapar nya möjligheter: säkrare trafik när den mänskliga faktorn elimineras; frigjorda utrymmen när bilarna kan parkera sig själva utanför staden och plocka upp sina ägare på beställning; miljövinster och mindre trafikstockningar när rutter planeras effektivare – och förstås lägre kostnader för personal. Men för att allt detta ska bli verklighet krävs kommunikationsteknik som gör det möjligt för autonoma fordon att prata med oss och med varandra – med all nödvändig information, utan lagg och med absolut tillförlitlighet. Finns den kommunikationstekniken? Eller är transportrevolutionen dömd på förhand att misslyckas?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 14:15 – 15:00 och arrangeras av Dagens Nyheter samt Ericsson. Mer information här.


Hur utvecklar vi elevers digitala kompetens enligt läroplanen och digitaliseringsstrategin?

Beskrivning
Genom programmering tränas eleverna att förstå den digitala världen, att allt de ser på skärmar skapas av människor. När höstterminen startar ska våra elever ha programmering på schemat. Varför är det viktigt? Hur skall svensk skola förhålla sig till den kompetens som kommer krävas?

Utökad information
Programmering finns nu i våra reviderade kursplaner och är både viktigt, roligt och lättare än många tror. Vad kommer att krävas av såväl elever som lärare? I det här seminariet inspirerar vi med programmerbara robotar och andra verktyg och metoder för att jobba med elevernas digitala kompetens ur en bredare aspekt.

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 14:30 – 15:15 och arrangeras av Atea Sverige AB. Mer information här.


Hur coachar vi våra AI-kollegor för en långsiktig anställning?

Beskrivning
Allt fler har automatiserade kollegor. Hen kan vara svetsare, chattbot eller första kontakten på 1177 Vårdguiden. AI är nästa steg, där roboten kan tolka information snabbare än människan och nå stora vinster. Men hur är det med den etiska aspekten? Hur implementerar vi AI på ett hållbart sätt?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 14:45 – 15:30 och arrangeras av East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Linköpings universitet samt Östsvenska Handelskammaren. Mer information här.


Hur kan digitalisering och artificiell intelligens motverka felutbetalningar från välfärdssystemen?

Beskrivning
Digitalisering och artificiell intelligens innebär ett paradigmskifte för samhället. Myndigheterna kan ge bättre service och effektivisera sina processer. Men kan det också innebära helt nya möjligheter för en rättssäker handläggning och för korrekta utbetalningar av bidrag och ersättningar?

Utökad information
Digitaliseringen har inneburit nya möjligheter till exempelvis individanpassad service till enskilda, informationsutbyte mellan myndigheter samt enhetliga automatiserade kontroller. Flera myndigheter har också infört riskbaserade kontroller, baserat på analys av stora mängder data. Möjligheterna med digitalisering-en har samtidigt främst utforskats i syfte att ge bättre service och nå högre effektivitet. Men hur kan digitalisering och artificiell intelligens användas för att också motverka att det sannolikt årligen betalas ut många miljarder kronor felaktigt från transfereringssystemen? Vilka möjligheter finns idag respektive på några års sikt? Vilka är hindren mot en sådan utveckling – och vilka är riskerna?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 14:45 – 15:30 och arrangeras av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Mer information här.


Introduktion till Artificiell Intelligens – varför pratar vi om ansvarsfull AI?

Beskrivning
Tillväxten av AI-applikationer inom samhällsfunktioner, affärsverksamhet och sjukvård gör att vi dagligen påverkas av artificiell intelligens. Vad har AI för påverkan på medborgare och konsumenter? Varför måste vi prata om en ansvarsfull AI implementering – och vad menar vi med ”ansvarsfull”?

Utökad information
Våra läkare använder det för att ställa diagnoser, våra politiker för att lära känna oss som individer, och företagen vi handlar av för att hantera oss när vi har frågor kring produkter och för att öka försäljning. I och med ökad användning av AI ökar också kraven på hur artificiell intelligens implementeras – hur kan AI användas på ett ansvarsfullt sätt som sätter oss som individer i första rum?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 15:00 – 15:30 och arrangeras av Accenture. Mer information här.


Orättvisa lärare och rättvisa maskiner – om artificiell intelligens som bedömningsstöd i skolan

Beskrivning
Är artificiell intelligens bättre på att bedöma elevernas färdigheter än vad lärare är? Gäller det alla områden? Vilka faror finns det och vad är det den artificiella intelligensen inte klarar av? Vilka vinster finns det med de objektiva och likvärdiga metoderna som nu gör sitt intåg i klassrum

Utökad information
Digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för hela vårt samhälle. Processer förenklas och förkortas, i kontakten med företag och myndigheter får vi hjälp av chatrobotar som bygger på artificiell intelligens och läkarbesöket kan lika gärna vara via en app i hemmet som i ett fysiskt möte på vårdcentralen. Är den beräknande AI:n mer rättvis än den subjektiva människan? Hur kan digitalisering och AI hjälpa skolan och lärarna? Vilken hjälp kan en skolledare eller beslutsfattare få av den screening som görs av barns läsförmåga? Hur kan vi använda den artificiella intelligensen för att underlätta arbetet i skolan samtidigt som vi säkrar elevens rätt till stöd? Och vilken del av lärarens bedömningar kan AI:n aldrig klara av? ?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av Lexplore. Mer information här.


AI, Big Data och hållbarhet – megatrender som formar investeringar och sparande

Beskrivning
Vi lever i en allt mer föränderlig värld där flertalet megatrender förändrar samhällen i grunden. Två av de främsta är digitalisering och hållbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar skapar digitaliseringen? Kan AI och Big Data ersätta den traditionella hållbarhetsanalysen?

Utökad information
Genom snabba tekniska framsteg har Big Data påverkat en hel värld, hur vi jobbar, hur vi konsumerar och hur vi ser på vår omgivning. Inte minst inom finansindustrin, där utvecklingen inom Artificiell Intelligens spås fortsätta påverka såväl affärsprocesser som fysiska arbeten. Mycket resurser läggs på att samla in data, bearbeta data och att utforma nya sätt att använda sig av teknologin i beslutsprocesser. På Storebrand/SPP har vi arbetat med hållbarhet sedan 1995 och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i kapitalförvaltningen. Sedan start har mängden data ökat markant och kommer från allt fler datakällor. Hur kan bättre system för datahantering förbättra hållbarhets-analysen? Kan det kanske skapas nya typer av sparprodukter? Hur långt kan vi lita på datakällor inom ramen för helt digital hållbarhetsanalys utan ett kritiska ögon? Är AI tillräckligt utvecklat för det? Hur ska datan användas för att på bästa sätt ta tillvara spararnas intressen?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av SPP Fonder AB samt Storebrand. Mer information här.


Vad betyder digitaliseringen av samhället för marknadsföring och kommunikation?

Beskrivning
I en allt mer snabbrörlig och uppkopplad värld finns fler mediekanaler än någonsin, tekniska möjligheter i form av exempelvis AI, Machine Learning, ökad mätbarhet och ett skifte där konsumenten befinner sig i förarsätet. Hur möter dagens och morgondagens marknadsförare och kommunikatörer utmaningen?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 15:15 – 16:00 och arrangeras av Marknadsföreningen i Stockholm samt Dagens Media. Mer information här.


Är artificiell intelligens ett hot – och varför verkar ingen bry sig?

Beskrivning
Dagligen umgås vi med ett digitalt moln som samlar information om våra beteenden som t ex konsumenter, väljare och patienter, i syfte att kunna ersätta eller överskrida mänskligt handlande för skiftande ändamål. Men vart leder utvecklingen av artificiell intelligens och varför är det så tyst?

Utökad information
Enskilda röster har börjat uppmärksamma utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och vad det innebär att låta datorer och digitala medier inte bara hjälpa oss i våra mänskliga strävanden utan ta över beslutsfattande eftersom de ”lärt känna” oss bättre än vi känner oss själva. Det kan få följder för exempelvis medicin och politik. Skandalen med Facebook och Cambridge Analytica som rullades upp i vintras kan bara ha varit en försmak. Det finns goda skäl att reflektera över den etiska innebörden av utvecklingen. När gentekniken utvecklades för 40 år sedan gick politiska beslutsfattare, forskare och näringsliv samman för att studera de etiska aspekterna av teknikutvecklingen. Genmanipulation för livsmedel och läkemedel är idag omgärdat av ett regelverk även om det ständigt diskuteras. Men inom AI pågår inget sådant systematiskt arbete. Varför verkar ingen beslutsfattare bry sig? Eller är farhågorna överdrivna? Vad bör vi göra – och vad kan vi göra?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 16:00 – 17:00 och arrangeras av Newmaninstitutet, Tidskriften Signum samt Studieförbundet Bilda. Mer information här.


En datadriven värld – en boost för årsrapporten på bekostnad av kunden?

Beskrivning
Teknikutvecklingen för AI har tagit ny fart de senaste åren med lovord om att kunna effektivisera företags verksamhet och lönsamhet. Men det finns en rädsla för att AI ska ersätta jobb eller användas i svåra bedömningar. Hur kan företag arbeta med AI och de etiska utmaningarna som kommer med det?

Utökad information
Hur kan vi se till att algoritmer är rättvisa i sin bedömning, att det finns en översyn på plats och hur kan vi maximerar potentialen av AI? Vad har industrin för strategi och tanke kring utvecklingen för en AI som är för alla?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 16:45 – 17:30 och arrangeras av Accenture. Mer information här.


AI tar över vården och drivs av de globala teknologijättarna – hur säkrar staten jämlikhet?

Beskrivning
AI tar över allt större delar av vården och de globala teknologijättarna leder utvecklingen. Vad blir statens roll när vård erbjuds utanför de offentligt finansierade verksamheterna, och hur säkras jämlikhet och vårdkvalitet?

Utökad information
Artificiell Intelligens (AI) inom vården utvecklas i snabb takt av erfarna teknologijättar med nödvändig infrastruktur. Rådgivning, diagnostik och vårdlogistik erbjuds i allt större utsträckning utanför offentligt finansierade strukturer och utan hänsyn till nationella gränser. Vad blir statens roll i denna framtid och hur säkrar vi principerna om jämlikhet och att den med störst behov ska gå först? Hur ser det ut i omvärlden och vad säger aktuell forskning?

Evenemanget hålls den 2 juli klockan 17:45 – 18:30 och arrangeras av Accenture. Mer information här.


Tisdag 3 juli


En mänskligare välfärd med artificiell intelligens?

Beskrivning
För att välfärden ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar och arbetssätt. Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. Hur kan svensk offentlig sektor dra nytta av den potential som finns i AI?

Utökad information
Den svenska välfärden är under press. För att den ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar och arbetssätt, men hur lyckas vi ställa om offentlig sektor? Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. I många andra länder används AI bland annat för att dra ner på administration till förmån för välfärdens kärnuppgifter eller för att erbjuda individanpassade behandlingar. I detta inspirationsseminarium tar vi utgångspunkt i rapporten ”Artificiell intelligens i offentlig sektor – Hur realiserar vi potentialen?”

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 08:00 – 08:45 och arrangeras av Governo. Mer information här.


Den stora revolutionen inom vård, omsorg och hälsa – vad kommer att hända?

Beskrivning
Hur kommer ett läkarbesök att se ut i framtiden? Kommer läkarbesök över nätet bli en ny standard? Är självtester en väg bort från läkarbristen? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen?

Utökad information
Läkare och tillgång till vård är idag en bristvara och blir en av valets stora frågor. Artificiell intelligens hjälper inte bara läkare att ställa rätt diagnos, utan via en smartphone kommer vi alla få obegränsad tillgång till specialistläkare. Med AI-läkare går det från brist till överflöd. Lägg därtill sensorer, enkla självtester och DNA-tester som ger oss riktiga data om vår hälsa, så står vi i början av en hälsorevolution som fullständigt kommer förändra sjukvården. Vi inleder vår direktsända timme med positiva nyheter. Utgångspunkten en helgjuten faktabaserad optimism. Vi utgår från allt i världen som redan blivit bättre, allt som är på gång just nu men vi blickar också framåt och diskuterar de möjligheter som accelererande digitaliseringen ger oss. En framtid där Science Fiction snart är Science Facts. Vi bjuder på massiv entusiasm och konkreta tips på hur du själv kan göra för att snabba på utvecklingen. Välkommen från 7:30.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av ComHem, Nowagruppen samt Warp Institute. Mer information här.


Hur formar data, digitalisering och artificiell intelligens framtidens handel?

Beskrivning
Data, digitalisering och artificiell intelligens (AI) har en allt starkare påverkan på handeln. Vilka trender måste aktörer inom retail agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon? På vilket sätt kommer e-handel respektive den fysiska butikens roll förändras av den ökande mängden data?

Utökad information
I den nyligen lanserade rapporten Future of Nordic Retail report beskrivs hur data, digitalisering och artificiell intelligens (AI) påverkar handeln i Norden. Vilka trender måste aktörer inom retail agera på idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon? På vilket sätt kommer e-handel respektive den fysiska butikens roll förändras av den ökande mängden data? Hur kan nordiska aktörer svara på utmaningarna från branschens globala aktörer? Vad utmärker branschledarnas företagskultur och hur kan redan etablerade retailers transformera sin verksamhet i samma takt för att själva ta ledartröjan? Inom vilka specifika områden ser vi att data, digitalisering och AI kommer påverka handeln i störst utsträckning och vilka har redan tagit steget? Välkommen!

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 08:30 – 09:15 och arrangeras av EY samt Svensk Handel. Mer information här.


Hur kan artificiell intelligens bidra till samordning och kontinuitet för individen?

Beskrivning
Hur kan vi dra nytta av kraften i AI för samordning och kontinuitet runt patienter som har omfattande och kontinuerliga vårdbehov?

Utökad information
Samordning och kontinuitet av insatser är en av vårdens och omsorgens största utmaningar. AI används allt mer för att skapa en individualiserad hälso- och sjukvård. Nästa steg är att dra nytta av kraften i AI för samordning och kontinuitet runt patienter som har omfattande och kontinuerliga vårdbehov. Hur ser behoven ut och vilka möjligheter kan AI bidra med?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 09:00 – 09:45 och arrangeras av Governo. Mer information här.


Cyber security and AI

Beskrivning
This comprehensive forum will focus on the major issue of our time: Cybersecurity. In connection to this, a major question will be raised. Is Artificial Intelligence a threat or will it provide protection from security breaches for people and society?

Utökad information
You are cordially invited to attend the preliminary launch of .ICON. This comprehensive forum will focus on the major issue of our time: Cybersecurity. In connection to this, a major question will be raised. Is Artificial Intelligence a threat or will it provide protection from security breaches for people and society? The program will be held with AmCham Sweden.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av AmCham samt MCI. Mer information här.


AI – lättare liv men svårare val?

Beskrivning
Nya teknologier som maskininlärning och AI, Artificiell Intelligens, är redan här. För energikunder kan det ge nya möjligheter till bekvämlighet, miljönytta och kostnadsbesparing. Vilka legala och etiska frågor finns? Finns det någon gräns för AI – behövs den mänskliga kontakten?

Utökad information
Trött på alla val som funktionerna i ny teknik medför? Eller urless på att vänta i telefonkö och höra att ”du behåller din plats i telefonkön”? Det finns möjligheter till tekniska lösningar som gör att du får mer tid till annat. Bakom de nya möjligheterna finns artificiell intelligens. Det betyder att vi får tillgång till produkter och tjänster med ett intelligent beteende. De kan, genom att interagera med användaren, studera hur du lever och föreslå hur det blir lättare och bekvämare. Men – med möjligheterna följer också risker. Visserligen hänger många ut sina liv på sociala medier. Men är vi redo att låta tekniken kartlägga våra liv? EU:s dataskyddsdirektiv GDPR ska skydda vår dataintegritet, men det finns många etiska frågeställningar för företag och samhället att ta ställning när ny teknologi införs.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 09:15 – 10:00 och arrangeras av Vattenfall. Mer information här.


Schyssta algoritmer – människans bästa vän?

Beskrivning
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt. Vilka krav, etiska och andra, ska vi kunna ställa på algoritmer som fattar beslut åt människor och företag? Hur byggs förtroende och tillit till AI?

Utökad information
Artificiell intelligens (AI) är hyperhett och har bäring på allt från integritetsfrågor, ett digitaliserat näringsliv och samhällssäkerhet. Regeringens satsar stora pengar på AI-forskning men vad är Sveriges primära roll i utvecklingen och tillämpningarna av AI? Vi tar vår utgångspunkt i regeringens vision och strategi om ett hållbart digitaliserat Sverige och digital trygghet. Vi diskuterar Sveriges konkurrensfördel och möjligheter i att leda utvecklingen av schyssta algoritmer i människans tjänst.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 09:15 – 10:00 och arrangeras av RISE Research Institutes of Sweden. Mer information här.


Rätt diagnos genom artificiell intelligens?

Beskrivning
Genom AI kan vi snart diagnostisera cancer och andra sjukdomar utan mänsklig inblandning. Vilka möjligheter och hinder finns med AI-diagnostisering?

Utökad information
Vilka möjligheter och hinder finns det i en ökad användning av AI i svensk sjukvård? Kan det leda till minskade ledtider och ökad patientsäkerhet? Vad behöver förändras för att detta ska bli verklighet inom en inte alltför snar framtid?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 10:40 – 11:10 och arrangeras av Tieto. Mer information här.


Digitala färdigheter på framtidens arbetsmarknad och i samhället

Beskrivning
Tekniken driver på behovet av förändrade arbetssätt och ställer krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Hur vet vi att våra medarbetare har digitala färdigheter för att möta framtidens krav? Hur kan vi säkerställa att Sverige accelererar kompetensomställningen?

Utökad information
Vilka kompetenser behövs i det digitaliserade samhället? Områden som AI, bottar och quantum computing är på väg att förändra världen, men finns rätt kompetens i Sverige för att leda denna förändring? Om inte, hur kan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv arbeta för att få denna kompetens på plats? Välkommen till ett panelsamtal där vi diskuterar olika sätt att lösa kompetensförsörjning och implementera ett livslångt lärande i olika organisationer.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 11:00 – 11:45 och arrangeras av Microsoft AB. Mer information här.


Så revolutionerar svenska start-ups vården

Beskrivning
Kan artificiell intelligens bidra till att fler patienter får rätt diagnos och behandling i sjukvården? Hur kan big data bidra till att minska antalet fallolyckor bland äldre? Tillvaratar landstingen den innovationskraft som finns i den svenska startup-communityn?

Utökad information
Under detta seminarium diskuteras hur digitala lösningar kan påverka vårdsektorn och dess framtid och hur AI-beslutsstöd kan påverka primärvården. Kan lösningen var ett AI inkubatorsprogram för start-ups som tillsammans med den offentliga sektorn skapar nya AI-lösningar inom digital hälsa och sjukvård?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 11:15 – 12:00 och arrangeras av Tieto. Mer information här.


Hur klarar inköparna att upphandla de AI- och intelligenta system som ska lösa välfärdsutmaningarna?

Beskrivning
Vilka krav skall ställas på den egna beställaren och vilka krav ska/kan ställas i upphandlingen? Och vem ska lära Inköparna hur man gör? Digitaliseringen är inget fritt val utan ett måste för en fungerande modern välfärd.

Utökad information
En övergripande exposé kring vad som är på gång i digitalisering av Offentliga Sverige samt varför vi måste se digitaliseringen som något som inte bara är en ”fluga” utan något som är ett måste för att kunna erbjuda en fungerande välfärd för den växande befolkningen. Något som ska hanteras av allt färre antal anställda inom offentlig sektor. Är Inköparna redo att förändra sina sätt att handla upp lösningar som inte direkt ställs mot ett definierat problem eller behov utan som i sig självt ska anpassa sig och utveckla sin egen funktionalitet i takt med att problem och behov uppstår?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 12:00 – 12:45 och arrangeras av Dagens Samhälle, SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare SOI samt Dagens Samhälle Insikt. Mer information här.


Artificiell intelligens och människor

Beskrivning
Vi överför allt fler beslut i samhället från människor till algoritmer och AI system. I de allra flesta fall blir besluten bättre men det innebär också att vi måste diskutera konsekvenserna. Hur mycket ansvar kan en AI ha? Är AI rättssäkert? Hur ser en AI strategi ut för ett land?

Utökad information
Det svenska initiativet addAI.org är ett samarbete mellan experter inom akademin, offentliga sektorn och företag för att diskutera hur smarta algoritmer och AI påverkar vårt samhälle. Seminariet kommer diskutera ett antal frågor som: Vad är det bästa sättet att interagera med artificiell intelligens och hur kan det förändra relationerna mellan människor? Är algoritmer rättssäkra och fördomsfria eller förstärker de fördomar i samhället? Hur kan vi arbeta mot ett framtida algoritmstyrt samhälle som är både rättssäkert, rättvist, transparent och säkert?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Microsoft AB samt addAI. Mer information här.


Är vi smarta nog för AI?

Beskrivning
Vården, jobben, transporterna, bankerna och vi själva. Artificiell intelligens, AI, är på väg in i alla samhällssektorer. Utvecklingen av självlärande maskiner går fort just nu. Men vilka risker tar vi? Och vilka möjligheter får vi?

Utökad information
Det är svårt att tänka sig en framtid utan AI. Artificiell intelligens kommer att påverka hur vi lever. Vad blir konsekvenserna när vi delar med oss av vår intellektuella förmåga till en maskin? Att samhället kommer att förändras är självklart. Frågan är hur det kommer att ske. Intelligent sjukvård? Intelligenta och självkörande transporter? Intelligenta vapen? Uppstickare som tar över mycket av det bankerna traditionellt gjort? I Göteborg testas självkörande bilar, i Singapore finns de redan, och nu bygger Karolinska Institutet lärande maskiner för Internet-baserad psykiatri. Det här är bara några axplock. Men vilka kommer att ha makt över utvecklingen?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 13:00 – 14:30 och arrangeras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Mer information här.


Robotar i socialtjänsten och AI i skolan – hur ska kommunerna digitaliseras?

Beskrivning
Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället och har potential att både effektivisera verksamheter, förbättra säkerheten, höja kvaliteten och stärka nyttan. Landsting och regioner har i många år samverkat kring e-hälsoutveckling, och nu kommer även kommunerna med – men hur?

Utökad information
Landsting och regioner samverkar sedan snart 20 år tillbaka kring utvecklingen av nationella, digitala tjänster och gemensamma regelverk och standarder för digitalisering. Sedan ett år tillbaka finns Sveriges kommuner och Landsting och kommunerna med i samarbetet. Det första året har ägnats åt inventering av behov och formering av en gemensam organisation. Behoven är enorma och kommunernas förutsättningar varierar kraftigt. Men nu börjar planen för realisering ta form.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 13:15 – 14:00 och arrangeras av Inera. Mer information här.


Framtidens digitaliserade vård

Beskrivning
Digitaliseringen inom de flesta områden går rasande fort, så också inom sjukvården. Artificiell intelligens (AI) som en del av vården börjar bli en verklighet i Sverige. Det finns många fördelar med digitaliserad vård, men hur tas det emot av patienter och allmänhet?

Utökad information
Enligt Medieakademins förtroendebarometer 2018 (genomförd av Kantar Sifo)* ligger förtroendet för svensk sjukvård fortfarande högt (57%). Men förtroendet för svensk sjukvård i framtiden är dystrare, endast en tredje del har fortsatt högt förtroende. ”Hur kan digitaliseringen och AI påverka allmänhetens och patienternas förtroende?” och ”Vad tycker patienter om att i framtiden bli diagnostiserade av en robot?”

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 13:30 – 14:00 och arrangeras av Kantar Sifo. Mer information här.


Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

Beskrivning
I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem?

Utökad information
Sverige har chans att ta ledningen i omställningen av transportsystemet. För att kunna genomföra en kraftfull och måldriven omställning till ett välfungerande, koldioxidneutralt, säkert och energieffektivt transportsystem krävs en samlad insats. Men samsyn kring målen saknas ännu. Alla känner inte heller till de förutsättningar och möjligheter som forskning och industri kan erbjuda. Är Sverige berett att ställa om transportsystemet så att de fossila utsläppen från trafiken försvinner till 2030? Går det att nå svensk samsyn?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 13:30 – 14:30 och arrangeras av Chalmers. Mer information här.


AI – vår tids uppfinnarjocke

Beskrivning
Är AI-kollegan vår nästa Startup-miljonär eller kan rättigheterna stanna hos svenska företag? Framtidens utmaning blir att hålla jämna steg med AI – dagens uppfinnarjocke.

Utökad information
Digitalisering och samhällets utveckling kräver ökad medvetenhet om immaterialrätten, framför allt inom upphovsrätt och patent. Kom och lyssna på en spaning om uppfinnare och forskningens utmaningar – är AI dagens uppfinnarjocke?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 14:00 – 14:45 och arrangeras av Patent- och registreringsverket (PRV). Mer information här.


Kan robotar skapa ett bättre samhälle – för alla?

Beskrivning
Hälften av Sveriges jobb kan vara ersatta av robotar om 20 år. Hur skapar vi framtidens jobb? Kommer Sveriges arbetsmarknad klara av att förnya sig, eller riskerar vi arbetslöshet och utanförskap?

Utökad information
Robotiseringen innebär en stor omvandling för samhället. Hotellreceptionister, butiksbiträden och lastbilschaufförer kan alla tillhöra en svunnen tid. Faktum är att flera studier och experter hävdar att hälften av Sveriges jobb kan vara ersatta av robotar inom 20 år. Trots omfattande automatisering och strukturomvandling redan nu har jobben hittills inte försvunnit. Däremot har det skett en betydande jobbpolarisering i många OECD-länder de senaste årtiondena. För första gången sedan industrialiseringen minskar medelklassen. Varifrån ska framtidens jobb komma? Är medborgarlön en väg framåt? Kommer den svenska arbetsmarknaden att kunna förnya sig tillräckligt snabbt eller innebär robotiseringen större arbetslöshet och utanförskap?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 14:00 – 14:50 och arrangeras av Deloitte och Affärsvärlden. Mer information här.


Understanding AI and how to make use of it in everyday life

Beskrivning
The application areas where AI can make a difference and have a big impact are endless. However, people often become suspicious of AI and forecast how it will replace us in the workplace, leaving less for humanity to do. What is AI and how can we use it for a better everyday life?

Utökad information
Computer systems, with or without AI-techniques will have an effect of the society and will affect our daily lives, but the questions are when, to what extent, and what kind of effects.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 14:15 – 15:00 och arrangeras av KTH, Kista Mentorspace samt Peltarion. Mer information här.


Ett framtidssäkrat Sverige – hur kan private equity bidra?

Beskrivning
Allt mer politiskt fokus riktas mot hur samhällsekonomin påverkas av digitalisering, robotisering och tjänstefiering. Samtidigt behöver företag kapital för innovativ utveckling. Hur kan private equity bidra till att framtidssäkra Sverige?

Utökad information
Framtidssäkring är ett viktigt begrepp i den diskussionen: Svenska företag behöver tänka nytt för att överleva på lång sikt. Men det handlar också om att framtidssäkra Sverige som land. Med innovativa förändringar kan svenska företag bidra med jobb och skatteintäkter till samhället och se till att svenskt näringsliv behåller en ledande global position. Diskussion utifrån rapporter om samhällsnyttan i private equity, som visar att den kunskap och det kapital som private equity kan erbjuda spelar en avgörande roll för att framtidssäkra Sverige. Vad har private equity-investeringar bidragit med historiskt, och vad kan göras för att öka investeringarna?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 14:30 – 15:15 och arrangeras av Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA). Mer information här.


Etik, hållbarhet och regeringens syn på artificiell intelligens

Beskrivning
Artificiell intelligens (AI) väcker frågor inom många områden. Hållbarhet och etik inom AI, vad betyder det? Vilka vägval står vi inför??Hur ser regeringen, digitaliseringsrådet och andra på hållbarhet och etikfrågor kopplade till AI?

Utökad information
Diskussion om hur utvecklingen ser ut för AI i Sverige? Vad är på gång och vilka steg behöver vi ta för att stimulera en positiv utveckling? Vi bjuder in till en diskussion om AI och Sverige. Vad är dagens bild av etisk och hållbar AI? Vad gör regeringen gör för att främja Sveriges utveckling inom AI. #AlmedalenAI

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av Microsoft AB samt Digitaliseringsrådet. Mer information här.


Kommer framtidens arbetsförmedlingstjänster i större utsträckning att utföras av robotar?

Beskrivning
Arbetsförmedlingen är en myndighet i förändring.Vad innebär förändringen för de anställda, medborgarna och arbetsgivarna?

Utökad information
Kommer framtidens arbetsförmedlingstjänster i större utsträckning att utföras av robotar? Kommer det att ske i privat eller offentlig regi? Vad ska levereras och vem ska leverera det. De digitala tjänsterna blir en allt större del i många myndigheters tjänsteutbud. Inte bara via it-tjänster utan även via telefon. I framtiden kommer det att vara svårt att veta om du pratar med en människa eller en robot. Hur påverkar det servicen och arbetsvillkoren för de anställda? Kom och lyssna på diskussion om framtidens utmaningar och vad det innebär för samhället och arbetstagarna.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av Fackförbundet ST. Mer information här.


AI, blockkedjan och cashflow – så säkrar tech det svenska musik- och poddundret

Beskrivning av samhällsfrågan
Det svenska musikundret är hetare än någonsin och alltfler framgångsrika musiktechbolag är på gång. Samtidigt blomstrar podd-industrin där entreprenörer kan skapa egna plattformar. Vad ligger bakom det svenska ljudundret?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av Breakit samt Almi. Mer information här.


Data styr våra liv –är det dags att rulla tillbaka utvecklingen

Beskrivning
Digitalisering, personuppgifter, VR och AI är ord på modet. Vi är omgivna av data. Vi använder oss av det varje dag, vilket man särskilt har påmints om med anledning av alla GDPR-mail som rasat in under maj månad.

Utökad information
Digitalisering, personuppgifter, VR och AI är ord på modet. Vi är omgivna av data. Vi använder oss av det varje dag, vilket man särskilt har påmints om med anledning av alla GDPR-mail som rasat in under maj månad. En annan av vårens mest omdebatterade nyheter rör Cambridge Analytica och Facebook. Personuppgifter är hett men hur stora konsekvenser får den pågående debatten om integritet, personuppgifter och affären för företag och organisationer som arbetar med data- och analys? Är datadriven affärsutveckling, byggd på personuppgifter ett minne blott? Vilka utvecklingsmöjligheter kommer vi som individer att tillåta företag?

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av Bisnode AB. Mer information här.


Nycklarna till en framgångsrik digitalisering av vården

Beskrivning
Hur går vi praktiskt tillväga för att lyckas med en effektiv digitalisering av hälso- och sjukvården? Tillsammans kommer vi att diskutera våra gemensamma erfarenheter inom framtidens vårdinformationsmiljö, artificiell intelligens och förutsättningar för att lyckas med digitaliseringen.

Utökad information
Hållpunkter under dagen: 15.00 – 15.15 Så blir du redo att ta emot tekniken – Om hur vi behöver arbeta med verksamhetens förutsättningar för att tekniken ska få effekt och ta fäste; 15.15 – 15.30 Varför är det så svårt att göra rätt och hur gör man det svåra enkelt? – Om hur Acando/itch arbetar med att förbättra och förenkla lagstiftning, tariffsystem och vårdprocesser; 15.30 – 15.50 Om hur Acando har stöttat ett sjukhus att identifiera orsaker till komplikationer med avancerad dataanalys; 15.50 – 16.00 Acando Health Data Lab – Ett smart sätt att driva ditt AI-projekt på; 16.00 – 16.10 Enhetliga begrepp för rätt sjukskrivning – Metod för att förbättra kommunikationen mellan läkare och Försäkringskassan; 16.10 – 19.30 Diskussion och klotterplank för att samla idéer

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:00 – 19:30 och arrangeras av Acando. Mer information här.


Teknologierna som förändrar allt. Men hur?

Beskrivning
Vi har bara gläntat på dörren till nya teknologier, såsom AI, Blockchain, VR och IoT. Men vi vet redan nu att de kommer få oss att tänka om, i allt från produktion till affärsmodeller och kompetens.

Utökad information
Villkoren för tillverkning och affärsmodeller förändras nu. In kommer ny teknologi som kopplas samman med människor, varor, tjänster och produktionssystem. Vad förändringarna innebär kan vi än så länge bara ana, med det vi vet är att de kommer att vara djupgående. Vi kommer inte att producera på det sätt vi gör idag och vi kommer att bygga våra affärer på ett nytt sätt. Förändringstakten i industrin är hög och kommer att accelerera, vilket ställer nya krav men skapar också möjligheter. Hur ställer vi till exempel om när det gäller strategier och kompetens? Hur skapar vi konkurrenskraft med den nya teknologin? Det kommer Teknikföretagen, tillsammans med experter från RISE, att borra djupare i under seminariet. Deltagarna ges även möjlighet att ”prova på” några av teknologierna.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 15:30 – 16:30 och arrangeras av Industrin tar matchen samt Teknikföretagen. Mer information här.


Kan automatisering lösa bemanningskrisen i första linjens vård?

Beskrivning
Sjukvårdsrådgivning på telefon via numret 1177 är utbyggd i hela landet sedan länge, men landsting och regioner har svårt att klara tillgänglighetsmålen. Anledningen är främst svårigheter att rekrytera personal. Kan automatisering och AI bidra till effektiviserade processer och kortade väntetider?

Utökad information
Landsting och regioner hänvisar invånare att ringa 1177 för råd när de drabbas av sjukdom eller skada. Telefonsjuksköterskorna är skickliga på att bedöma vårdbehov och hänvisa till rätt vårdnivå. Men telefonköerna är långa och det är svårt att rekrytera tillräckligt mycket personal. Allt fler invånare väljer i stället att kontakta nätläkare. Nu pågår ett arbete med att utvärdera hur automatisering och AI skulle kunna bidra till att effektivisera processerna i första linjens vård.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 16:00 – 16:30 och arrangeras av Inera. Mer information här.


AI – ett hot eller lösningen på vårdköer och bemanningsbrist i vården?

Beskrivning
Svensk vård brottas med längre vårdköer och en allt mer utmanande arbetssituation för vårdens personal. Har vi ett för stort fokus på hotet av AI och moderna teknik, snarare än de värden det kan skapa i vården? Vad krävs för att svensk vård ska bli ledande på att implementera och utveckla AI?

Utökad information
Svensk vård brottas med längre vårdköer och en allt mer utmanande arbetssituation för vårdens personal. Samtidigt visar resultat i andra länder att införandet av beslutsstöd som bygger på avancerade algoritmer har möjlighet att korta tiden på sjukhuset samtidigt som användandet av vårdens resurser blir bättre. Omställningen av svensk hälso- och sjukvård kommer innebära ett nytänkande runt vad digitaliseringen innebär. Är det största hotet en skrämmande AI-läkare och digitala assistenter eller är det vår oförmåga att komma igång? Ofta diskutera det stora värdet i att Sverige är en IT-mogen nation med fantastiska kvalitetsregister. Men trots detta ser det ut som vi hamnar efter gällande användning och utveckling av AI inom vården.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 16:15 – 17:00 och arrangeras av Microsoft AB. Mer information här.


AI-stöd ger mer tid att rädda liv

Beskrivning
Artificiell intelligens som effektiviserar diagnostik och behandling gör att läkarna får mer tid för att behandla fler. Vi studerar ett exempel hur AI kan förbättra cancervården. Hur långt kan vi låta datorer ta över beslut när liv och död står på spel?

Utökad information
Vi får ta del av ett pågående initiativ på Linköpings universitetssjukhus där man undersöker möjligheterna att med datorns hjälp både spara tid i de multidisciplinära konferenserna och öka träffsäkerheten i diagnoser. Efter detta följer en diskussion om möjligheterna med AI-baserade beslutsstöd och vad som behöver göras för att vi ska kunna använda dem i praktiken. Seminariet genomförs i samarbete med SAS Institute.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 16:45 – 17:45 och arrangeras av Capgemini. Mer information här.

Se en videoupptagning av seminariet här


Två minuter till midnatt – för en mer långsiktig politik

Beskrivning
Kom med på Almedalens ”senaste” seminarium! Dagens politiska system lider av kronisk kortsiktighet. Medan våra politiker plockar taktiska, partipolitiska poänger försummas de stora, långsiktiga utmaningarna: klimatet, Agenda 2030 och teknikskiften. Hur kan politiken bli mer långsiktig?

Utökad information
*** Vad kommer hända? *** Vi börjar med att beskriva de långsiktiga utmaningar politiken idag tycks oförmögen att hantera: Klimatmålen, att uppnå Agenda 2030, AIs kommande effekt på arbetsmarknaden och globala katastrofala risker. Därefter berättar vi om konkreta åtgärder för att öka politikens långsiktighet och öppnar för frågor. *** Varför den konstiga tiden? *** Sedan januari 2018 visar Domedagsklockan på två minuter till midnatt. Domedagsklockan är en symbolisk klocka vars minuter till midnatt illustrerar hur nära mänskligheten är en global katastrof. Sedan klockan skapades 1947 av amerikanska kärnvapenforskare är två minuter till midnatt är det närmaste midnatt som klockan visat. Och fram till nu har det bara skett en gång tidigare – 1953. Det är av yttersta vikt att vi så snart som möjligt vidtar åtgärder för att vrida tillbaka klockan så mycket som möjligt.

Evenemanget hålls den 3 juli klockan 23:50 – 23:55 och arrangeras av Effektiv altruism Sverige. Mer information här.


Onsdag 4 juli


 

Människor är underskattade – när vi skapar drömmar om den digitala staden

Beskrivning
Vad gör oss till människor i den digitala världen? Vad är meningsfulla samhällen? Meningsfullt samskapande mellan människor sinsemellan, mellan människor och AI? Hur skapas det framtida samhället? AI, människa och demokrati?

Utökad information
Seminariet startar med två snabba berättelser från framtiden. Två alternativa berättelser som både är tänkbara och som kanske kommer att samexistera? Vi kommer att få en hälsning från ”Den effektiva framtiden” och en annan hälsning från ”Den skapande framtiden”. Bakgrund kommer också att ges från Regeringskansliets kartläggning; ”Digitalisering för socialt smarta städer”. Utredningen visar på ett stort behov av att skapa samspel mellan teknologi och inkluderande mänsklig diversitet. Seminariedeltagarna kommer att aktivt delta i seminariet och arbeta med frågeställningar om vilken framtid vi vill både skapa och sedan leva i. Yoga och frukost kl. 7:30. Seminarium 8.00 – 9.00

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 07:30 – 09:00 och arrangeras av Expanded Societies, Stiftelsen Färgfabriken samt White arkitekter. Mer information här.


Hur blir Sverige en världsledande AI-nation som stärker den svenska industrins konkurrenskraft?

Beskrivning
I USA är det brist på lastbilsförare, i Japan saknas personal i äldrevården. I båda fallen kan AI och robotisering bli avgörande. Det har också visat sig att länder med hög robotdensitet har låg arbetslöshet. Var befinner sig Sverige i utvecklingen, hur är framtidsutsikterna för svensk industri?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 08:30 – 09:45 och arrangeras av ABB. Mer information här.


Regeringen satsar 500 miljoner kronor på artificiell intelligens – vad vill man uppnå?

Beskrivning
Vad innebär den nationella färdriktningen för utvecklingen av produkter och tjänster? Är AI-satsningen verkligen tillräcklig? Hur påverkar regeringens satsning svensk utbildning och forskning inom AI? Inom vilka samhällssektorer får AI störst betydelse för medborgarna? Behövs regler för AI?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:00 – 09:30 och arrangeras av Ny Teknik samt Sveriges Ingenjörer. Mer information här.


AI är människans nya bästa vän. Revolutionen har börjat!

Beskrivning
Artificiell intelligens har vunnit över oss i schack och slagit oss i Jeopardy och det är bara början. Ny teknik kommer att revolutionera otaliga branscher och enligt prognoser förkorta livslängden på framgångsrika företag. Hur kan vi med hjälp av den nya tekniken behålla försprånget?

Utökad information
AI-robotar kan köra våra bilar, behandla våra sjuka och utbilda våra barn. Genom klokt och sunt nyttjande kommer AI bli en förlängning av den mänskliga hjärnan, men med en väsentligt större kapacitet. Dessa förändrade möjligheter ställer dock krav på nya kompetenser och reser också andra frågor kopplat till etik samt en förändrad syn på vilken kompetens som behövs för att nyttja istället för att bli utnyttjad av den nya tekniken. Hur kan verksamheter dra nytta av den tekniska utvecklingen, och vilka utmaningar medför den?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:00 – 09:50 och arrangeras av PwC. Mer information här.


Innovation Shot – Fintech and the Future

Beskrivning
Sweden has always dared to do things differently, but are we ready to embrace disruption in the financial world? How are trends, regulations, and new technologies like AI and blockchain changing the way businesses work? And what will this mean for us?

Utökad information
This dynamic fast-paced session will give you a “shot” of innovation as we hear from industry experts, decision makers, and opinion leaders and explore the following topics: • The power shift: from the banks to the individual • The impact of automation: are Swedish organizations prepared for what’s ahead • The new Financial Services landscape: from competition to collaboration

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av Capco. Mer information här.


Hur vill du leva i framtiden? – etiska dilemman kring ny teknik

Beskrivning
Vad väntar runt hörnet med robotar, digitala tjänster, e-hälsa och artificiell intelligens? Den nya tekniken ser ut att förändra våra jobb och vårt samhälle i grunden och med ny teknik följer också ökade krav på etisk analys och etiska ställningstaganden.

Utökad information
Tekniska museet bjuder tillsammans med Arbetets museum och Riksantikvarieämbetet in till ett interaktivt morgonseminarium kring etikfrågor med kommentarer från experter och information om en ny demokratisk satsning om framtidens teknik som inkluderar dig! Sverige står inför ett antal stora samhällsutmaningar gällande hälsa, kompetensförsörjning, jämlikhet och hållbarhet. I en allt mer digital värld påverkas samhällets alla delar av tekniken på gott och ont. Sverige måste följa med i den digitala utvecklingen men också verka för att minska digitala klyftor och se till att utvecklingen sker med inkluderande perspektiv och etiska hänsyn. I seminariet möter du etikmaskinen som utmanar dig inför etiska dilemman kring teknik och etik. Seminariet är ett nyskapande sätt att använda, bevara och utveckla kulturarvet och gör dig till medskapare i samhällsdebatten kring en relevant samhällsfråga.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av Tekniska museet, Riksantikvarieämbetet samt Arbetets museum. Mer information här.


Framtidens utmaningar för svensk välfärd – hur möter vi dem?

Beskrivning
Demografi, personalbrist, digitalisering, teknikutveckling, ökade förväntningar och inte minst finansiering. Det finns många utmaningar för välfärden. Hur kommer dessa förändringar påverka förutsättningarna för dagens välfärdsmodell? Vilka är alternativen för att få resurserna att räcka?

Utökad information
Dagens välfärdsmodell har ungefär 100 år på nacken. Den bygger på skattefinansiering, en strävan efter likvärdighet och tillgänglighet för alla medborgare på lika villkor. Nu förändras flera av grundförutsättningarna för denna modell i snabb takt, inte minst på grund av att vi lever längre, digitalisering, medicinsk- och teknisk utveckling. Avancerad medicinskteknisk utrustning och analys går idag att köpa för pengar som är överkomliga även för många privatpersoner. Undervisning flyttar i allt högre utsträckning ut på nätet. Det finns forskare som menar att AI har tagit över skolan om mindre än femton år. Hälften av alla unga som föds idag beräknas bli minst 100 år gamla och den första människan som blir 200 år är förmodligen redan född. Vad gör detta med förutsättningarna för den välfärdsmodell vi har idag? Är dessa scenarier trovärdiga? Välkommen till en diskussion om utmaningarna för välfärden och hur vi kan möta dem.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:00 – 10:30 och arrangeras av Svenskt Näringsliv. Mer information här.


Vilka är möjligheterna och riskerna med AI när Sveriges städer ska bli smartare?

Beskrivning
Vilken roll har AI i utvecklingen av smartare städer? Hur kan mindre städer dra nytta av den nationella satsningen? Hur ska kommunerna konkurrera med

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 09:45 – 10:15 och arrangeras av Ny Teknik samt Sveriges Ingenjörer. Mer information här.


Vad gör en allt snabbare digitalisering med samhället och företagen?

Beskrivning
AI, blockchain, Industry 4.0 och andra megatrender är här. Hastigheten och påverkan på vårt sätt att leva, arbeta och samverka kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Hur ser vi till att de förändringarna blir till det bättre?

Utökad information
Hur implementeras de megatrender som framför allt drivs av IT? Hur kan man implementera AI och vad är effekten?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 10:00 – 10:30 och arrangeras av HPE / Hewlett Packard Sverige AB. Mer information här.


AI och etiken – ska vi reglera AI eller låta utvecklingen vara fri?

Beskrivning
Hur skyddar vi oss mot oavsiktliga konsekvenser och artificiella dumheter? Hur ska vi kontrollera komplexa och intelligenta system? Ska utvecklingen vara fri eller krävs det regleringar redan i dag? Behöver även Sverige nationella normer för AI? Ska vi ersätta jobb med AI bara för att vi kan?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 10:30 – 11:00 och arrangeras av Ny Teknik samt Sveriges Ingenjörer. Mer information här.


Är Sverige redo för framtidens fordon?

Beskrivning
Uppkopplade och självkörande fordon som talar med varandra – framtiden bär oanade möjligheter, inte minst för trafiksäkerheten. Hur arbetar industrin med detta? Hur hanterar politiker och myndigheter den snabba utveckling som sker? Vad kan Sverige bli bra på?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 10:45 – 11:30 och arrangeras av BIL Sweden, MRF. Mer information här.


AI, blockchain och the machine – kan de nya innovationerna rädda världen?

Beskrivning
Miljö och hälsa kopplas allt mer till IT. Innovationstakten är enorm, men samtidigt kommer det aldrig att gå långsammare än det gör just nu! Vi måste räkna fortare på mer data för att lösa några av de viktigaste frågorna för vår miljö och hälsa. Är risken att det kostar mer än det smakar?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 11:00 – 11:30 och arrangeras av HPE / Hewlett Packard Sverige AB. Mer information här.


AI som samhällsförändrare – ett rollspel om etik och moral

Beskrivning
Artificiell intelligens kommer att betyda mer för förändringen av samhället än någon annan teknisk innovation tidigare. Hur säkerställer vi att AI används för att samhällsutvecklingen ska gå i rätt riktning? Och vad är rätt riktning? Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå?

Utökad information
Artificiell intelligens är inte något som bara finns i framtiden, den finns redan idag i vår vardag. Men AI kommer att få en allt större roll i våra samhällen. Vad innebär det för oss som samhällsbyggare? Kan artificiell intelligens hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar? Kan AI resonera moraliskt? Vad gör man om AI hamnar i fel händer? Vem bär ansvaret när AI orsakar olyckor? I detta prisbelönta rollspel låter vi deltagarna fundera över etiska och moraliska frågor som uppstår när AI spelar en allt större roll i våra samhällen. Det får oss att inse att allt inte är svart eller vitt, att det finns nyanser. Att konsekvenserna kan bli olika för olika medborgargrupper. I rollspelet kommer vi att få sätta oss in i andra människors perspektiv genom utnyttjandet av rollspelstekniker. Genom att göra en framtidsresa skapar vi tillsammans ett resultat med hjälp av diskussioner och samtal. Rollspelet är öppet för alla.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 11:00 – 13:00 och arrangeras av CGI Sverige. Mer information här.


Vad händer när svenska storföretag investerar i AI?

Beskrivning
Inom vilka områden får AI störst betydelse för näringslivet Kan startups skynda på storföretagens utveckling? Hur står sig svenska företags digitala satsningar i den internationella konkurrensen? Vad gör företagen för att hitta ny kompetens? Vilka är de största hoten och möjligheterna med AI?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 11:15 – 11:45 och arrangeras av Ny Teknik samt Sveriges Ingenjörer. Mer information här.


Nästa steg i skolans digitalisering

Beskrivning
Digitaliseringen är bara i sin linda. Frågorna kring digitalisering rör hela samhället och skolan ett stort ansvar. Vad innebär nästa steg i skolans digitalisering, vad är det vi ser framför oss? Kan vi dra lärdom av vad andra branscher redan gått igenom?

Utökad information
Kan digitaliseringen bidra till en likvärdig undervisning för alla elever? I Kungsbacka kommun deltar till exempel barn i skolarbetet hemifrån genom en robot som är på plats i skolbänken.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 11:15 – 12:00 och arrangeras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling samt Svenskt Kvalitetsindex. Mer information här.


Hälften läkare, hälften civilingenjör – är hybridutbildningar svaret på nya krav inom sjukvården?

Beskrivning
Tekniktäta operationssalar, avancerad medicinsk bildanalys och blodtryckskontroll via mobilen – vården tar snabba, tekniska kliv och kräver ofta multikompetent personal. Frågan är hur högskolor och universitet matchar kraven, och hur akademi, vård och näringsliv kan samverka för bättre utbildningar.

Utökad information
God samverkan mellan akademi och sjukvård är en nyckelfaktor för de hälsovetenskapliga utbildningarna. Frågan är hur den galopperande teknikutvecklingen i vården präglar utbildningarna till exempelvis läkare eller sjuksköterska. Är det dags att börja utbilda folk till både läkare och civilingenjörer samtidigt, eller skapa andra kombinerade yrkeskategorier? Vilken roll spelar de traditionella stuprören mellan vårdyrken och tekniska yrken i utvecklingen mot nya yrkeskompetenser? Hur ser de största utmaningarna ut; för utbildningsarrangörer, vårdgivare och andra aktörer? Vilken roll kan innovatörer och näringsidkare inom vården ha för att öka den tekniska kompetensen? Vi tar avstamp i några konkreta exempel på personer som redan gått in i hybridroller – en robotsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt en forskare hemmahörande på både Chalmers och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Lärdomar och medskick till berörda målgrupper utlovas.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 12:00 – 13:00 och arrangeras av Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen samt Västsvenska Arenan. Mer information här.


Innovation formar morgondagens arkitektur – hur driver vi utvecklingen tillsammans?

Beskrivning
Fenomen som robotar, AI, machine learning, algoritmer, smarta hus och innovativa material utvecklas runt omkring oss i samhället, men har inte nått byggbranschen ännu i någon större utsträckning. Hur kan vi inom byggbranschen ta till oss ny teknologi för att skapa mervärde?

Utökad information
Interdisciplinärt, agilt och dynamiskt är ledord i den digitala världen. Byggbranschen beskrivs snarare som traditionell, belåten och statisk. Behöver vi tänka om hur vi jobbar? Hur riggar vi projekten för att få ut mesta möjliga ur innovationslab, forskning och den digitala revolutionen? En del branscher har drabbats hårt av disruptiv teknologi i digitaliseringens spår. Vilken är den disruptiva teknologin som drabbar byggbranschen, och hur ser vi till att vara på rätt sida om den? ***OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs: [email protected]***

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 12:00 – 13:30 och arrangeras av FOJAB arkitekter. Mer information här.


Varför kan inte svenska tåg vara lika punktliga som tågen i Japan?

Beskrivning
700 miljarder till vägar och järnvägar, blir det ordning nu? Hur ska politiker och myndigheter hantera en snabb utveckling av automatiserade fordon?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 12:30 – 12:45 och arrangeras av Dagens Samhälle. Mer information här.


Artificiell intelligens – din nya doktor?

Beskrivning
Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att idag analysera stora mängder data och dra nya slutsatser på väldigt kort tid. Det finns stora förhoppningar på att AI ska kunna hjälpa hälso- och sjukvården att snabbare ge rätt diagnos och hitta rätt behandling.

Utökad information
Mycket talar för att AI ska bidra till högre kvalitet och en mer rättvis vård. Samtidigt ställs vi inför viktiga frågor om exempelvis ägande, kommersialisering och ansvaret för data och AI-system. Men framförallt; Kan AI hjälpa oss i den kliniska vardagen och forskningen? Var gör AI egentligen störst nytta för patienterna? Kommer AI att ersätta vissa läkare i framtiden? Finns det risker att med att föra in AI i sjukvården och vem har ansvaret om något går fel? Kan vi verkligen lita på doktor Dator? Välkommen till ett panelsamtal som inleds med två konkreta exempel på hur AI används i forskning och på klinik idag!

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 12:30 – 13:30 och arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus samt Region Skåne. Mer information här.


Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid

Beskrivning
Ska vi agera nu? Eller nu? Eller inte alls utan hålla fokus på långsiktiga mål? Mängden realtidsdata och ny teknik med AI och robotisering ger oändliga möjligheter för den nyfikne men blir också en stressfaktor utan tydligt ledarskap. Hur kan chefer bli snabbfotade utan att springa ifrån sig själva?

Utökad information
Vad gör tillgången till realtidsanalyser, ständigt uppdaterade kurvor och staplar med vårt ledarskap? När allt går att mäta finns det en risk att man drunknar i data. För att lyckas med datadriven styrning behöver vi lära oss sålla – välja just de KPI:er som är relevanta för organisationen. Vi måste också vara nyfikna och våga anamma allt det nya – samtidigt som vi håller en tydlig linje i ledarskapet. Med ny teknik som machine learning, AI och robotisering ändras företagens förutsättningar i grunden. Mängden data kommer knappast att minska framöver, tvärtom. Hur skapar man då som ledare ett lugn i organisationen, när möjligheterna att agera för varje enskild anställd är oändliga? Hur kan dagens chefer rusta sig för att få med sig medarbetarna på förändringsresan? Hur får chefer och ledningsgrupper ut bästa möjliga verksamhetsnytta samtidigt som de undviker digitaliseringsstressade medarbetare?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Chef samt Meritmind. Mer information här.


Innovation i samhällets tjänst

Beskrivning
Hur kan AI och Internet of Things förbättra arbetet inom offentlig sektor och skapa en konkurrenskraftig industri? Vad händer med vårt samhälle när AI och algoritmer får allt mer makt eller när alla sakernas Internet är uppkopplade? Ställer det nya krav på samhället och vad blir konsekvenserna?

Utökad information
Det sker stora förändringar inom offentlig sektor och näringslivet. Tekniska förmågor som Artificiell Intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) anses vara några av de starkaste drivkrafterna i den digitala transformation många organisationer befinner dig i. Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom användning av AI och IoT. Möjligheterna är enorma och forskning visar att många ser det som en välkommen utveckling. Men vad händer med vårt samhälle när AI och algoritmer får allt mer makt eller när alla sakernas Internet är uppkopplade? Ställer det nya krav på samhället och vad blir konsekvenserna? Kan AI bidra till upptäckten av dyslexi, förebygga näringsbrist hos äldre eller bidra till minskade utsläpp? Hur kan vi använda ny teknik och samtidigt värna om den enskilde individens integritet?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 13:30 – 14:15 och arrangeras av Microsoft AB. Mer information här.


Måste man styra en bil eller ens äga en?

Beskrivning
Abonnemang istället för ägande och självkörande bilar. Hur ser framtiden ut för bilbranschen?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 13:35 – 13:55 och arrangeras av TT Nyhetsbyrån. Mer information här.


Är bristande läsförmåga det största hotet mot skolresultaten?

Beskrivning
En av de största utmaningarna som svensk skola står inför är att höja måluppfyllelsen. Är bristande läsförmåga det största hotet mot skolresultaten? Och kan AI och digitalisering bidra till att öka läsförmågan och likvärdigheten i skolan?

Utökad information
En allmänt förbättrad läsförmåga är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att lyfta resultaten. Är kanske till och med läsförmågan viktigare för skolresultaten än socioekonomisk status? Det menar i vart fall den finska forskaren Heidi Harju-Luukkainen. Både läsförmåga och därmed skolresultat är idag beroende av mängder av faktorer som digitala verktyg till viss del skulle kunna överbrygga. Hur kan modern digital teknik och artificiell intelligens (AI) för att få koll på läsförmågan och driva läsutvecklingen?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 14:30 – 15:15 och arrangeras av Atea Sverige AB. Mer information här.


Hur kan åkeriföretagen bidra till bättre integration och jämställdhet, och transporterna rulla på?

Beskrivning
I framtiden bär alla tights, robotar jobbar för oss, AI är den perfekta säljaren och vi kan ägna oss åt roligare saker än att äta jobba sova dö. Men vi är inte där riktigt än. Svenska åkeriföretag vill anställa 50 000 förare, och alla behövs. Låt oss berätta mer om var vi står nu och vår plan.

Utökad information
I framtiden bär alla tights, robotar jobbar för oss, AI är den perfekta säljaren och vi kan ägna oss åt roligare saker än att äta jobba sova dö. Men vi är inte där riktigt än. För den som inte är redo att satsa allt på en disruptiva startup och bli bitcoinmiljardär finns trygga och långvariga anställningar. 50 000 förare vill svenska åkeriföretag anställa under de kommande 10 åren. Över hela klotet är situationen densamma – i Tyskland behövs 150 000, i USA en miljon. Vi har ställt oss frågan varför kidsen hellre vill bli YouTubers än förare – och kommit fram till två saker. Dels är bilden av livet på vägen helt fel. Med ord som frihet, autonomi och självförtroende beskriver förare sina jobb. Dels måste arbetet bli bättre. Det måste gå att kombinera jobbet med småbarnsår och egna fritidsintressen. Måste arbetsdagen börja kl 04.00? Sveriges åkeriföretag kan bidra till bättre integration och ökad jämställdhet samtidigt som transporterna rullar på som vanligt. Låt oss berätta hur.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av Sveriges Åkeriföretag. Mer information här.


Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet

Beskrivning
Övergången från manuellt hantverk till AI och digitala besluts- och processtöd har påbörjats. Detta ställer höga krav på ett förändrat arbetssätt hos vårdaktörer och nytänkande hos leverantörer av e-hälsolösningar. Möjligheterna är många men hur antar vi utmaningen tillsammans?

Utökad information
Det finns stora förhoppningar om att evidensbaserade besluts- och processtöd ska leda till en säkrare vård för patienten och en effektivare hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samtidigt som ett införande i verksamheten måste ske under ordnade former för att acceptans och tillit ska uppnås. Redan nu pågår ett antal projekt runt om i landet och Sverige har här en möjlighet att ta en världsledande position. Parallellt påtalas behoven av förändrade arbetssätt, robust teknologi och etisk försvarbarhet.

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av CompuGroup, Cambio, CGI Sverige samt InterSystems. Mer information här.


Spaning efter framtidens hälso- och sjukvård

Beskrivning
Om vi lyckas ställa om, hur kommer då framtidens sjukvård se ut med specialisering och ny teknik? Hur kan digitalisering och innovation bidra till framtidens hälso- och sjukvård? Kommer AI ställa framtidens diagnoser? Vad kommer personal i vården jobba med och vad kommer vi överlåta till datorn/AI?

Utökad information
Hur ska vi lyckas ställa om till en mer nära vård? Lättsam kväll på ett seriöst tema- en spaning om framtidens viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågor. En panel bestående av fyra experter siar och politiker får kommentera framtidsbilderna. Vad behöver politiker veta idag för att ta viktiga beslut om vården i framtiden?

Evenemanget hålls den 4 juli klockan 19:30 – 20:30 och arrangeras av Västra Götalandsregionen. Mer information här.


Torsdag 5 juli


Digitalisering – tar robotarna över sparmarknaderna?

Beskrivning
Rådgivning, placering och handel automatiseras – blir det någon människa kvar i finansbranschen? Vilka vinster och risker uppstår för kunderna?

Utökad information
Algoritmerna är idag en del av vår vardag. AI och maskininlärning förändrar allt fler branscher, och i hög grad pension- och finansmarknaderna. Men var går gränsen mellan människa och maskin? Hur ska regelverk kring etik och ansvar utformas för verksamheter styrda av robotar? Vilka risker bygger vi in i system som är smartare än människorna bakom skärmarna? Framdukat från kl. 07:45 och seminariet startar kl. 08:00

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av Max Matthiessen. Mer information här.


Hur möjliggör AI ett livslångt lärande?

Beskrivning
Artificiell intelligens kommer leda till att alla inom kort kommer att kunna ha en egen lärare i sin smartphone. Hur kommer det att förändra hur vi ser på utbildning? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen?

Utökad information
Hur stora klasserna ska vara och bristen på lärare är aktuellt i varje valrörelse, så även denna. De snabba framstegen inom artificiell intelligens gör nu att varje barn – och vuxen – kan ha en egen AI-lärare, via sin smartphone. Vårt förhållande till utbildning kommer förändras när vi alla får mycket bättre koll på vad vi kan, och vad vi behöver kunna för att kunna byta jobb, få ett högre betyg eller starta eget företag. Formerna för lärandet revolutionernas redan nu. Vi inleder vår direktsända timme med positiva nyheter. Utgångspunkten en helgjuten faktabaserad optimism. Vi utgår från allt i världen som redan blivit bättre, allt som är på gång just nu men vi blickar också framåt och diskuterar de möjligheter som accelererande digitaliseringen ger oss. En framtid där Science Fiction snart är Science Facts. Vi bjuder på massiv entusiasm och konkreta tips på hur du själv kan göra för att snabba på utvecklingen. Välkommen från 7:30.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av Nowagruppen, Warp Institute samt Comhem. Mer information här.

Se en videoupptagning av seminariet här


Kommer AI förbättra framtidens arbetsplats?

Beskrivning
Arbetsmarknaden i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet står inför ett paradigmskifte. Vad händer med medarbetaren och engagemanget när roboten kliver in på arbetsplatsen? Kan en robot vara engagerad?

Utökad information
Vi diskuterar frågor kring teknikens utveckling och dess påverkan på människan. Hur snabb är förändringstakten och hur förbereder organisationerna sig för detta? #framtidensarbetsplats #offentligmarknad Välkommen från klockan 07:45.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av Brilliant Future Sverige AB. Mer information här.


Patientgenererad data – nyckeln till framtidens e-hälsa

Beskrivning
Allt mer hälsodata skapas av patienten själv och vi står inför stora utmaningar med hur sjukvården ska kunna ta emot all data och analysera den för att få bättre beslutsstöd. Och vilken roll kan framtidens AI-lösningar erbjuda? Patienten egna data kommer att vara det centrala för framtidens e-hälsa

Utökad information
Välkommen till vårt frukostseminarium Patientgenererade data – nyckeln till framtidens e-hälsa Vi inleder med att presentera HOPE-solution som är framtidens nya e-hälsoverktyg för att kunna erbjuda patientcentrerad vård. Detta följs av en paneldebatt om utmaningar och möjligheter inom e-häsla. Allt mer hälsodata skapas av patienten själv och vi står inför stora utmaningar med hur sjukvården ska kunna ta emot denna data på ett lagligt, säkert och strukturerat sätt men även hur man ska analysera all denna data. Vad händer när patientens egna data kopplas samman med den vårdgenerade datan – kan det leda till bättre och snabbare beslutstöd för vården? Vad händer om vi sedan kopplar på AI och machine learning, kan vi då hitta trender som leder till bättre behandling och prevention? Vad som än händer så är patienten och dess egna data det centrala för framtidens e-hälsa. Anmälan: http://addi-almedalen.confetti.events Platserna är begränsade så viktigt att du anmäler dig.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 08:00 – 09:30 och arrangeras av ADDI Medical. Mer information här.


Digital mognad är en förutsättning – men hur mogna är vi egentligen?

Beskrivning
Resursbrist, ökade krav från medborgare, kompetensförsörjningsproblem. Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar framöver. För flertalet blir ny teknik, robotar och automatisering lösningen. Men hur mogna är egentligen kommunerna? Vad krävs för att få ut full effekt av den nya tekniken?

Utökad information
PwC har ställt frågan till samtliga Sveriges kommuner och presenterar en aktuell bild över hur kommunerna själva upplever sin digitala mognad, vilka framgångsfaktorer de har sett och vilka utmaningar de står inför.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 09:00 – 09:50 och arrangeras av PwC. Mer information här.


Hur ska landstingen konkurrera med nätläkarjättarna?

Beskrivning
Hur kan samhället möta patienternas behov av tillgänglighet och samtidigt tillgodose vårdens krav på prioriteringar? Hur kan man tillgodose behovet av teknikutveckling utan att äventyra principen om vård efter behov?

Utökad information
Debatten kring appläkare och digitala vårdmöten har rasat de senaste månaderna. Landsting och rikspolitiker varnar för skenande kostnader medan den offentligt finansierade sjukvården anklagas för att vara långsam och teknikfientlig. Samtidigt kritiseras de privata nätläkarapparna på grund av felprioriteringar, urholkande av offentliga resurser, otillräckliga vårdbedömningar och feldiagnostiseringar. Välkommen till ett samtal om framtidens offentliga och privata digitala vård, och dess samverkan. Frukostfralla och kaffe serveras från 08.30. Seminariet modereras av Hanna Brodda, chefredaktör för Medtech Magazine. Före och efter seminariet finns också möjlighet att lära känna Visiba Cares nya AI-bot, en digital sjuksköterska som med hjälp av AI och machine learning gör det möjligt att guida patienter till rätt vårdnivå. Lösningen är utvecklad i ett nära samarbete med Region Jönköping och kommer lanseras under hösten 2018.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 09:00 – 10:15 och arrangeras av Visiba Care. Mer information här.


Vad skulle det innebära om landets mest begåvade fick jobba hos dig?

Beskrivning
Hur kan ditt företag möta framtidens utmaningar och möjligheter i ett förändrat affärsklimat med smarta maskiner och nästan obegränsad information?

Utökad information
Hur bra är vi i Sverige egentligen på att ta hand om våra förmågor och talanger? Vad krävs av framtidens arbetsgivare för att få tillgång till unik kompetens – ”individer som tänker utanför sfären” med den medfödda förmågan att se och förstå mycket komplexa sammanhang, ett djupt intresse för kunskap och medfödd lust till livslångt lärande? Vad skulle det innebära om de med landets högsta IQ fick jobba hos dig? Välkommen till ett möte med Brainpool – en communtity för särskilt begåvade unga och företag som skapat utrymme för särskilt begåvade att få använda sin potential.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 10:30 – 11:30 och arrangeras av Brainpool. Mer information här.


Tillgänglighet och delaktighet – hur kan vi individanpassa framtidens IT-samhälle?

Beskrivning
Digital inkludering är helt avgörande för både individer, organisationer och samhället i stort. Hur kan vi försäkra oss att tillgänglighet och delaktighet flyttas upp på agendan både inom IT-utveckling och IT-anskaffning? Hur kan vi använda AI och andra digitala verktyg för att främja inkludering?

Utökad information
Ett samtal om utvecklingen inom IT-sektorn där inkluderande funktioner och lösningar blir en nödvändig och integrerad del i allmänna verktyg. Representanter från myndigheter och IT-industrin samtalar om det viktiga arbetet att använda AI och andra digitala verktyg för att säkerställa tillgänglighet och delaktighet.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 11:00 – 11:45 och arrangeras av Microsoft AB. Mer information här.


Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

Beskrivning
Är det dags för den heta blockkedjan och artificiell intelligens (AI) att slå igenom? Vi väntar spänt på att tjänsterna och nyttan ska kunna tas i bruk i kampen mot korruption. Men vad är det som krävs för att behålla försprånget gentemot dem som ser möjligheter att missbruka tekniken?

Utökad information
Redan i dag används ny teknik i kampen mot korruption. Men med blockkedjor och artificiell intelligens (AI) tror vi att tekniken kommer få ännu större genomslag inom både näringsliv och myndigheter. När transparensen och tillförlitligheten ökar förväntas det påverka effektiviteten och förtroendet positivt. Blockkedjetekniken kan användas inom en lång rad områden. Exempelvis kan ID-problematik hanteras och fysisk spårbarhet säkerställas. Inom redovisning och revision liksom skattekontroll förutses stor användning. Blockkedjor och annan ny teknik kommer också kunna användas vid bekämpning av korruption – dels internt i företag och organisationer, dels av myndigheter. Här finns stort utrymme för nya och innovativa grepp. Men är den nya tekniken bara av godo? Den som vill gömma information får kanske ännu större möjligheter att göra det? Det finns alltså två sidor av myntet.

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av FAR, Konkurrensverket, Institutet Mot Mutor, Transparency International Sverige samt AmCham Sweden. Mer information här.


Bredband till hjärnan – Digitalisering och AI kräver visualisering och bildanalys

Beskrivning
Big Data har fått ett ökat värde nu när datorer hittar mönster i data och ger beslutsstöd. Men var kommer människan in i detta? Är artificiell intelligens ett hot eller en möjlighet? Här visar vi exempel på och diskuterar hur bildbaserad kommunikation öppnar för ”bredband till hjärnan”.

Utökad information
Världen håller på att översvämmas av data, data som härrör från människors och sakers rörelser eller status, data från administrativa och industriella processer etc. Medvetenheten om värdet av dessa data har ökat i takt med att datorer har blivit allt bättre på att hitta samband i data och bidra med beslutsstöd – och i bästa fall fatta helt autonoma beslut. Men vilken roll har människan när maskiner får alltmer av intellektuell kapacitet? Här visar vi exempel på hur visualisering öppnar upp för maskinell kommunikation av komplexa samband som ger människan insikt och förstärker de mänskliga förmågorna. Av våra sinnen är det ögonen som erbjuder den största bandbredden till hjärnan. Visual Sweden är ett innovationsinitiativ med bas i Linköping-Norrköping, med en unik samlad kompetens inom visualisering och bildanalys, i forsknings-miljöer och en stor mängd teknikintensiva företag samt offentliga verk och myndigheter. Initiativet är långsiktigt finansierat av Vinnova och regionala aktörer

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av East Sweden samt Visual Sweden. Mer information här.


Artificiell intelligens som den ultimata lärarassistenten?

Beskrivning
Pedagogernas vardag blir mer och mer pressad med administration och krav på dokumentation. Kommer de svaga eleverna i kläm, och hur ska alla alever få det de behöver? Kan artificiell intelligens hjälpa till för att öka likvärdigheten i svenska klassrum?

Utökad information
Digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för hela vårt samhälle. Processer förenklas och förkortas,Men vad är det egentligen som AI är bäst på? Och kan den aldrig klara av? Hur kan digitaliseringen hjälpa till i skolan och med läsutvecklingen? Hur kommer lärarens vardag underlättas med skolans digitalisering. Och vad är det som AI aldrig kan ersätta? Kan den artificiella intelligensen erbjuda nya arbetssätt och spara tid åt skolpersonalen, så att de kan fokusera på det som en AI aldrig kan ersätta? Vågar vi hitta nya arbetssätt i skolan eller tror vi på det vi alltid har gjort?

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Lexplore. Mer information här.


Snabbare och säkrare leveranser med artificiell intelligens och maskininlärning i förarsätet

Beskrivning
E-handeln växer snabbt, fler paket ska hem till konsumenterna och alla måste ju fram i tid. För att undvika förseningar innan de har inträffat används redan nu AI och maskininlärning. Hur påverkas e-handeln av artificiell intelligens och vilka effekter får det för medarbetare på svenska storföretag?

Utökad information
För att så många mottagare som möjligt ska få sina paket i rätt tid beräknar roboten Egil med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning risken för försening för varje försändelse i paketflödena. Åtgärder kan därmed sättas in och förseningen undvikas. Systemet leder till högre kvalitet och på sikt minskade miljöutsläpp när flödena kommer fram mer effektivt. Kommer de svenska e-handelskonsumenterna märka detta, och hur påverkas medarbetarna när artificiell intelligens och maskininlärning gör intåg på arbetsplatserna?

Evenemanget hålls den 5 juli klockan 14:00 – 14:45 och arrangeras av PostNord. Mer information här.


Flera av seminarierna kommer gå att se live och även i efterhand via webben.

Källa: www.almedalsveckan.info