Shrewbot utforskar sin omgivning med morrhår

Att kopiera naturens lösningar är populärt bland robotforskare och ännu ett exempel på detta är roboten Shrewbot som har morrhår, vilket är vanligt förekommande hos många däggdjur.

Roboten är utvecklad vid Bristol Robotics Laboratory (BRL) i samarbete med Active Touch Laboratory vid University of Sheffield och är en del av BIOTACT-projektet. Förebild för Shrewbot är den lilla flimmernäbbmusen (Suncus etruscus) som har dålig syn och till stor del förlitar sig på sina känsliga morrhår när den jagar byten. Fortsätt läsa ”Shrewbot utforskar sin omgivning med morrhår”

Konstgjord hud med känsel kan självläka

Det forskas mycket kring artificiell hud och det finns nu ett hudliknande material som både har förmåga till känsel och kan läka sig själv inom loppet av några sekunder.

Det är en grupp kemister och ingenjörer vid Stanford University som tagit fram ett flexibelt, självläkande och ledande material av en sorts plast bestående av molekylkedjor sammanfogade av vätebindningar med ojämna nickelnanopartiklar. Den ojämna strukturen gör att elektricitet leds bättre mellan partiklarna.

När materialet utsätts för vridningar eller tryck ändras avståndet mellan nanopartiklarna och därmed även det elektriska motståndet. På så vis kan förändringarna i motståndet användas för att mäta tryck och spänningar. Det ska vara känsligt nog att till exempel känna av trycket av ett handslag. Fortsätt läsa ”Konstgjord hud med känsel kan självläka”