Hälften av dagens yrken automatiserade om 20 år

En färsk svensk forskningsrapport visar att över hälften av dagens yrken kommer ha automatiserats inom två decennier. Man talar om att den svenska arbetsmarknaden står inför ”en dramatisk omvälvning”.

Det är Stefan Fölster, chef för reforminstitutet och Lars Hultman, professor i fysik samt vd för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), som ligger bakom rapporten. Den baseras på den tidigare granskningen ”The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?” från Oxfords universitet som publicerades i september 2013. Den nya rapporten från SSF har anpassats för svensk arbetsmarknad och omfattar även den 702 yrken. Fortsätt läsa ”Hälften av dagens yrken automatiserade om 20 år”

Människor känner empati även för robotar

Foto: Astrid Rosenthal-von der Pütten

Försök som tyska forskare vid Duisburg Essen-universitetet gjort visar att samma delar av hjärnan aktiveras när vi ser en robot bli misshandlad som när en människa blir det.

I det första experimentet deltog 40 personer som fick se videoklipp på robotdinosaurien Pleo som behandlades antingen ömt eller misshandlades. Direkt efter mättes deras stressnivå via fysiologiska värden såsom hudkonduktans och deltagarna uppgavs känna sig mer negativa av att se klippen där roboten blev misshandlad. Fortsätt läsa ”Människor känner empati även för robotar”