Nvidia presenterade robotsimulatorn Isaac på GTC 2017

Foto: Nivida / YouTube

Under Nvidias GPU Technology Conference 2017 (GTC), som hölls tidigare denna månad, var det stort fokus på AI och företaget presenterade bland annat en robotsimulator.

Som bekant används Nvidias GPU:er idag i allt större utsträckning för artificiell intelligens i olika former och Nvidias vd Jen-Hsun Huang ägnade en stor del av sitt keynote-tal på GTC 2017 åt detta växande område. Som inledning visades videon ”I am AI” som sammanfattar alla de olika områden där AI tillämpas redan idag. Till och med musiken i videon hade komponerats av en AI. Fortsätt läsa ”Nvidia presenterade robotsimulatorn Isaac på GTC 2017”

Webots – avancerad robotsimulator till din dator


Webots kan simulera många kända robotmodeller i varierande former och storlekar. Skärmdumpar från Cyberbotics.com

De flesta robotar är dyra saker och för den som alltid önskat sig en egen robot men inte har råd att köpa en riktig finns alternativ i form av den professionella robotsimulatorn Webots från Cyberbotics.

Webots är en simulator för mobila robotar som har utvecklats ända sedan 1996 och många kända robotmodeller finns därför redan i programmet. Man kan programmera robotarna och se hur de beter sig i en virtuell 3D-miljö där aktuatorer och sensorer simuleras. Webots omfattar även en avancerad fysiksimulator, baserad på ODE (Open Dynamics Engine), där saker som gravitation, friktion, kollisioner med mera simuleras. Fortsätt läsa ”Webots – avancerad robotsimulator till din dator”