Kan robotbyggarspelet Rawbots bli det nya Minecraft?

Crowdfunding har blivit populärt för indieutvecklare av datorspel den senaste tiden och ett av spelen man nu kan hitta på Kickstarter är Rawbots där man ska bygga och programmera sina egna robotar.

Precis som Minecraft är Rawbots ett craftingbaserat sandlådespel utan egentligt mål men här ligger fokus på att bygga och programmera sina egna robotar. Spelet har stöd för en mängd olika spelgenrer såsom FPS, CTF och RTS.

Det är ett multiversespel där varje spelares universum kan ha sina egna regler vad gäller gravitation, dygnscykel, atmosfär och landskap. Tanken är att man ska kunna skapa både sina robotar och landskapet de vistas i samt givetvis möta andra spelares robotar online i multiplayer. Fortsätt läsa ”Kan robotbyggarspelet Rawbots bli det nya Minecraft?”

Skapa interaktiva leksaker med Cubelets robotbyggklossar

Cubelets kan liknas vid ett slags kubiska legobitar man snäpper ihop med magneter, men som har olika egenskaper. Genom att sätta ihop kuberna i olika kombinationer kan man skapa små roliga robotliknande maskiner som reagerar på till exempel ljud, ljus, temperatur eller beröring.

Styrkan i Cubelets ligger i enkelheten. Istället för att löda eller krångla med kablar snäpper man bara ihop dem med hjälp av magneter. Å andra sidan ska man inte förvänta sig att kunna bygga någon superavancerad robot av dem. Fortsätt läsa ”Skapa interaktiva leksaker med Cubelets robotbyggklossar”