Vetandets värld om sociala robotar

I slutet av december sände Vetandets värld i Sveriges radio P1 en serie i två delar som handlade om sociala robotar och när maskinen blir människa.

En av frågeställningarna gäller hur långt forskningen kommit i framställandet av den mänskliga maskinen. Den första delen, som sändes tisdag den 20 december 2011, handlar uteslutande om olika humanoida robotar, bland annat NAO och iCub (bilden ovan). Del två, som sändes två dagar senare, berör bland annat transhumanism och maskinerna ur ett mer filosofiskt perspektiv. Till exempel tror man inte bara att maskiner kan lära sig moral, utan dessutom förbättra vår mänskliga moral. Fortsätt läsa ”Vetandets värld om sociala robotar”

Sveriges första partnerrobot för vårdhem ska testas nästa år

Det talas mycket om underbemanningen inom äldrevården i dessa dagar. Nästa år är tanken att den första svenska partnerroboten ska testas på ett vårdhem där den ska kunna kommunicera med de äldre. Bland annat ska roboten kunna läsa upp nyheter, spela spel och visa känslouttryck.

Själva roboten består av ett huvud med två kameror som ögon och en LED-baserad mun som kan visa olika känslouttryck. Den läser även av människors känslouttryck och reagerar efter dessa. Den visar till exempel en grön, glad mun när den är glad. Artificiell empati skulle man kanske kunna kalla det. Fortsätt läsa ”Sveriges första partnerrobot för vårdhem ska testas nästa år”