Ecobot III äter flugor och bajsar

En av de saker som skiljer oss biologiska varelser från robotar är att vi får vår energi från växter, frukt och andra djur som vi äter. Robotar däremot drivs ofta på batterier som laddas upp på elektrisk väg. Men det är dåligt med vägguttag och laddningsdockor ute i naturen, därför forskas det nu på robotar som kan utvinna energi ur biomassa.

Ett exempel på detta är roboten Ecobot III, utvecklad vid Bristol Robotics Laboratory, som har ett fullt fungerande matsmältningssystem och kan utvinna elektrisk energi ur döda flugor som den matas med. Själva nedbrytningen av födan sker med hjälp av bakterier via mikrobiella bränsleceller (MFC), vilka producerar väteatomer som en biprodukt. Vätet tas sedan upp av en bränslecell som genererar elektricitet till roboten, men även vatten som roboten dricker för att inte bli uttorkad. Fortsätt läsa ”Ecobot III äter flugor och bajsar”