Räddningsrobot hämtar inspiration från tv-spel

Foto: CC BY 3.0 / KTH

Forskare vid KTH har som en del av ett större EU-forskningsprojekt utvecklat en ny styrmetod för mobila katastrofrobotar som bygger på hur dagens dator- och tv-spel styrs.

Den typ av robotar man jobbar med är avsedda för katastrofscenarion som till exempel jordbävningar, bränder, kärnkraftsolyckor eller rena krig. Med andra ord situationer som är för farliga för människor att utsätta sig för. Traditionellt har robotar av denna typ fjärrstyrts med vad som kallas ”tank control”, vilket innebär att den ena spaken på handkontrollen styr larvbanden medan den andra styr kameran. ”Spakarna är alltså kopplade till olika delar av hårdvaran: larvbanden respektive kameramotorn”, förklarar Petter Ögren, universitetslektor vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH. Fortsätt läsa ”Räddningsrobot hämtar inspiration från tv-spel”

RoboHow lär robotar tolka instruktioner på internet

Foto: Michael Memminger

RoboHow heter ett EU-projekt som ska få robotar att kunna lära sig nya saker genom att tolka recept och liknande instruktioner de hittar på internet, vilket är svårare än det kan låta.

Bakom EU-projektet RoboHow ligger Institutet för Artificiell Intelligens (IAI) vid Bremens universitet i Tyskland och visionen är att en kognitiv robot självständigt ska kunna utföra komplexa vardagssysslor genom att söka information på nätet för att lära sig nya saker samt genom att observera människor som utför sysslorna. Fortsätt läsa ”RoboHow lär robotar tolka instruktioner på internet”

Vaktroboten Linda ska ge ökad trygghet på äldreboenden

Foto: Faksimil / The Telegraph

Linda heter en patrullerande vaktrobot ungefär i storlek med en människa som ska kunna larma sköterskor när fallolyckor och liknande sker på äldreboenden.

Sköterskorna idag har ett pressat schema och det kan dröja flera timmar innan de upptäcker en patient som ramlat omkull. Roboten Lindas uppgift är att åka omkring dygnet runt på ett äldreboende för att slå larm om avvikande beteende upptäcks. Till skillnad mot den svenska, fjärrstyrda roboten Giraffen är Linda helt autonom och lär sig känna igen sin omgivning. Fortsätt läsa ”Vaktroboten Linda ska ge ökad trygghet på äldreboenden”

KTH-forskare ska lära robotar samarbeta

Dagens hemrobotar kan på sin höjd dammsuga eller klippa gräs men inte utföra mer komplexa uppgifter. Det ska nu EU-projektet RECONFIG ändra på genom att göra robotarna mer lika oss människor.

– Genom att studera varandras kroppsspråk ska våra robotar lära sig att tolka information och använda sig av den, berättar Dimos Dimarogonas, biträdande universitetslektor på KTH och koordinator för RECONFIG. Fortsätt läsa ”KTH-forskare ska lära robotar samarbeta”

Robotar ska hjälpa pensionärer bo kvar hemma

Foto: Lunds universitet

Enligt en rapport från EU-kommissionen är 17 procent av EU:s befolkning över 65 år och 2060 beräknas den siffran ha stigit till 30 procent. Ett sätt att tackla denna demografiska utveckling stavas robotar.

Inom ramen för EU-projektet Hobbit utvecklas en robot med samma namn som ska kunna hjälpa äldre att bo kvar längre hemma. Roboten påminner om Giraff, men är både autonom och har dessutom en robotarm med gripklo, vilket gör den betydligt mer användbar då den till exempel kan plocka upp saker från golvet eller hämta medicin, glasögon och annat.

Hobbit kan kontrolleras både via rösten, med gester eller sin pekskärm och man kan till exempel säga till den ”Hobbit, hämta värktabletter!” så rullar den ut i köket där den vet att förpackningen står och kommer sedan tillbaka med den. Roboten ska även kunna larma vid fallolyckor. I gårdagens Rapport i SVT sändes ett inslag om Hobbit som kan ses nedan. Fortsätt läsa ”Robotar ska hjälpa pensionärer bo kvar hemma”