Roboten SAFFiR ska släcka bränder till sjöss

Foto: Logan Wallace & Steven Mackay, Virginia Tech

SAFFiR heter en humanoid robot från Virginia Tech som utvecklats under fem års tid med hjälp av finansiering från den amerikanska flottan. När den är färdig ska den kunna hjälpa till med att släcka bränder ombord på fartyg och även patrullera dessa.

SAFFiR (Shipboard Autonomous Firefighting Robot) bygger på roboten THOR från Virginia Tech TREC (Terrestial Robotics Engineering & Control) och en annan robot som också gör det är ESCHER (Electromechanical Series Compliant Humanoid for Emergency Response) som VT ställer upp med i DARPA Robotics Challenge Finals i sommar under lagnamnet Team Valor. I höstas genomfördes den första riktiga demonstrationen av SAFFiR i ett realistiskt scenario ombord på ett av amerikanska flottans fartyg. Fortsätt läsa ”Roboten SAFFiR ska släcka bränder till sjöss”

Räddningsrobot hämtar inspiration från tv-spel

Foto: CC BY 3.0 / KTH

Forskare vid KTH har som en del av ett större EU-forskningsprojekt utvecklat en ny styrmetod för mobila katastrofrobotar som bygger på hur dagens dator- och tv-spel styrs.

Den typ av robotar man jobbar med är avsedda för katastrofscenarion som till exempel jordbävningar, bränder, kärnkraftsolyckor eller rena krig. Med andra ord situationer som är för farliga för människor att utsätta sig för. Traditionellt har robotar av denna typ fjärrstyrts med vad som kallas ”tank control”, vilket innebär att den ena spaken på handkontrollen styr larvbanden medan den andra styr kameran. ”Spakarna är alltså kopplade till olika delar av hårdvaran: larvbanden respektive kameramotorn”, förklarar Petter Ögren, universitetslektor vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH. Fortsätt läsa ”Räddningsrobot hämtar inspiration från tv-spel”

Roboten SAFFiR ska bekämpa bränder till sjöss

Den humanoida brandbekämpningsroboten SAFFiR. Klicka för större bild. Foto: U.S. Naval Research Laboratory

SAFFiR är en humanoid robot som ska kunna upptäcka och släcka bränder helt autonomt ombord på amerikanska flottans fartyg. Den ska bland annat kunna gå omkring på egen hand, interagera med människor, klättra på stegar, tåla hetta och se genom brandrök.

Roboten utvecklas av Naval Research Laboratory (NRL) i samarbete med RoMeLa (Robotics and Mechanisms Laboratory) vid Virginia Tech. Namnet SAFFiR är en förkortning för ”Shipboard Autonomous Firefighting Robot” och brandbekämpningsroboten ska, när den är färdigutvecklad, ha följande egenskaper: Fortsätt läsa ”Roboten SAFFiR ska bekämpa bränder till sjöss”

Svensk brandbekämpningsrobot från Drones Networking

Foto: Drones Networking

Under European Robotics Forum i Västerås den 6-8 april träffades flera europeiska robotforskare och utvecklare. Bland annat premiärvisades FFR Basic (Fire Fighting Robot), en fjärrstyrd brandbekämpningsrobot från svenska Drones Networking som sannolikt är den första i sitt slag i Sverige.

Roboten är baserad på en Brokk 50 och tål därför att arbeta i ogästvänliga miljöer som heta, rökfyllda och trånga utrymmen. Den är dessutom liten nog för att kunna ta sig in genom dörröppningar och färdas i en vanlig personhiss, förutsatt att hissen klarar minst 500 kg som roboten väger. Den kan även ta sig upp och ner för trappor.

Det handlar inte om någon autonom robot utan snarare en fjärrmanövrerad maskin, precis som Brokkrobotarna i Fukushima. Fortsätt läsa ”Svensk brandbekämpningsrobot från Drones Networking”