Näringsministern pratade robotar i Västerås – tror på robotisering men inte medborgarlön

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Näringsministern tror på robotisering av svensk industri men däremot inte på medborgarlön, berättade han under ett besök i Västerås under torsdagen.

Igår besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Västerås och fokus för besöket låg på robotbaserad automation för små och medelstora företag. Besöket skedde i samband med en automationsmässa där Damberg talade om vikten av att satsa på robotar inom svensk industri.

”Robotar och automatisering är någonting som just nu slår igenom i svensk industri väldigt stort”, sa näringsministern i en intervju till SR under sitt besök i Västerås som han kallade ”robotstaden i Sverige”. Han menade att genom robotisering finns möjligheter för att flytta hem produktion från låglöneländer till Sverige, vilket skapar nya jobb.

Däremot tror han inte, likt Elon Musk, på medborgarlön som en lösning när jobben blir allt färre till följd av automatiseringen. Damberg fick även frågan om han bara ser det positivt att jobben försvinner till robotar.

Jag ser det bara som positivt att Sverige ligger längst fram i teknisk utveckling, för det finns ju de som är rädda för robotar och ny teknik. Jag brukar säga att jag är mer rädd för gammal teknik, därför att det kommer innebära att vi tappar jobben och att de försvinner. Om vi däremot är först med det nya då kan vi skapa nya växande exportföretag från Sverige som hjälper resten av världen att ligga i framkant.

Han betonade även att det inte bara är inom den traditionella industrin som robotiseringen sker, utan även inom till exempel hälso- och sjukvården.