Svenskarna skeptiska till självkörande bilar och robotar inom äldrevården

Foto: Skärmdump från Forskning.se

Knappt var tredje svensk skulle kunna tänka sig att använda en självkörande bil och ännu större andel är negativt inställda till robotar inom äldrevården, visar en undersökning.

Forskning.se har i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet under hösten 2016 genomfört en undersökning om svenska folkets inställning till den tekniska utvecklingen och automatiseringen i samhället. Totalt inkom 1.600 svar och på en skala från ett (helt felaktigt) till fem (helt riktigt) skulle de svarande ta ställning till fem olika påståenden.

Ett av påståendena löd: ”Jag kan tänka mig att använda en självkörande bil när sådana finns på marknaden”. Där svarade den största andelen, drygt 30 procent, ”1 – Helt felaktigt påstående”. Totalt sett var det nästan hälften av de svarande som var helt eller delvis negativt inställda till att själva använda självkörande bilar.

Ett annat påstående löd: ”Robotar kan vara ett bra sätt att avlasta personalen inom äldrevården, t.ex. vid måltider, påklädning och toalettbesök”. Här var motståndet ännu större och över 60 procent svarade att de var helt eller delvis negativt inställda.

Det ställdes även en fråga om medborgarlön som lösning på att jobb försvinner i spåren av automatiseringen och där var det också en kraftig övervikt åt det negativa hållet. Påståendena och svaren i sin helhet kan ses på Forskning.se.