Drönare med hjärtstartare kan rädda liv

Foto: FlyPulse

En ny studie från Karolinska institutet visar att autonoma drönare utrustade med hjärtstartare kan rädda tusentals liv varje år vid hjärtstopp.

Varje år drabbas 10.000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö och endast omkring 500 av dessa överlever. Här är tiden kritisk och för varje minut som passerar utan att hjärt-lungräddning har påbörjats minskar överlevnadschansen med cirka 10 procent, enligt Andreas Claesson, forskare vid Karolinska institutet (KI).

I sommar har en världsunik studie från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid KI publicerats som visar att användandet av drönare med hjärtstartare kan rädda tusentals liv vid hjärtstopp. Drönaren som testats är av modell LifeDrone AED (Automated External Defibrillator) från Trollhättanbaserade FlyPulse och har en hjärtstartare ombord som den snabbt kan komma flygande med i till exempel skärgårdsmiljö där det tar tid för ambulanshelikopter att komma fram. Studien visar att drönaren är på plats fyra gånger snabbare än reguljär ambulans och eftersom tiden är så kritisk vid ett hjärtstopp kan drönaren rädda många fler liv än idag när hjärtstartaren kan komma snabbare på plats.

När larmet kommer in till SOS Alarm skickas både vanlig ambulans och drönaren ut. Drönaren navigerar via GPS och både lyfter, flyger och landar automatiskt. En mänsklig operatör övervakar dock flygrutten. Drönaren har en räckvidd på 15 kilometer och kan flyga i en hastighet av 70 km/h.

Mellan 2006 och 2013 testkördes drönaren vid 18 inträffade hjärtstopp och i snitt tog det fem minuter för den att nå fram. Det är hela 16 minuter snabbare än vad det normalt tar för en ambulans att köra fram. Eftersom drönaren flyger autonomt och utom synhåll har ett särskilt tillstånd från Transportstyrelsen och Luftfartsverket krävts under forskningsprojektet.

– Idag räddas endast 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus men vi vet att hela 7 av 10 kan räddas om hjärtstartare används inom de allra första minuterna. Drönare som flyger ut hjärtstartare har en potential att drastiskt korta tiden till defibrillering och därigenom öka överlevnaden vid hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg, docent vid Karolinska Institutet, biträdande överläkare på Medicinska intensivvårdsavdelningen vid Södersjukhuset och forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning.

FlyPulse har även utvecklat drönaren LifeDrone Fire för användning vid bränder och olyckor samt LifeDrone Water vid drunkningstillbud. Den sistnämnda kan inte bara användas för att lokalisera kroppar under vattenytan utan även bära med sig en slags flytanordning som kan släppas ner till personen som ska räddas.

Kommentera