Robotseminarier i Almedalen 2017 – hela listan

Donners plats i Visby på Gotland under Almedalsveckan 2014. Foto: Malin Ericsson, Region Gotland

Om en vecka börjar Almedalsveckan 2017 och Robotnyheter har som vanligt sammanställt alla seminarier och andra evenemang med koppling till automatisering, robotar, självkörande fordon och artificiell intelligens.

Den 2-9 juli pågår årets Almedalsvecka i Visby där politiker, företag och diverse lobbygrupper samlas. I år kommer totalt närmare 4.000 seminarier att hållas under denna vecka. Under förra årets Almedalsvecka var det ett 20-tal seminarier som hade anknytning till robotiseringen i en eller annan form och i år har dessa ökat till ett 40-tal. Nedan följer en sammanställning av dem, dag för dag.

Uppdatering 27 juni: Ytterligare 12 seminarier har lagts till listan.

Måndag 3 juli


Varför missar vi de små och mellanstora företagen? Nyckeln till framtida tillväxt och kompetens

Beskrivning
De små och medelstora industriföretagen utgör 95 procent av alla industriföretag i Sverige. Utan dem, ingen produktion och utan produktion inga storföretag. Ändå läggs försvinnande lite fokus på förutsättningarna för dessa företag att utvecklas och växa. Hur ska vi komma tillrätta med detta?

Utökad beskrivning
Det är hos de små och medelstora företagen som den stora tillväxtpotentialen för Sverige som industriland finns. Samtidigt är kompetensbrist ett växande problem som hotar att hämma Sveriges tillväxt. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin att växa i en högre takt. Rätt förutsättningar för tillväxt i små och medelstora företag tillsammans med ökad insikt om kompetensförsörjningens betydelse är två nyckelfaktorer för att Sverige ska kunna stå starkt som industriland. Addera strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och digitaliseringen i samhället så är det lätt att inse att de små och medelstora företagen står inför en stor utmaning. Hur ser vi till att komma tillrätta med allt detta och säkra Sveriges framtid? Representanter från industri, näringsliv, politik och akademi resonerar i frågan. Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Seminariet hålls den 3 juli klockan 08:00 – 09:10 och arrangeras av IUC – Industriellt Utvecklingscentrum, Industrin tar matchen och Unionen. Mer information här.


Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Beskrivning
Sveriges konkurrenskraft ökar om vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Men vi måste hantera utmaningarna. Vilka strategier, policys och konkreta åtgärder krävs för att förbättra digital infrastruktur, kompetensförsörjning och värna integriteten?

Utökad beskrivning
Sveriges förutsättningar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter är mycket goda. Vi har många företag med hög tekniska mognads- och automatiseringsgrad. Vi är vana att ställa om för att möta strukturförändringar. Datorvanan är stor. Men Sverige måsta hantera digitaliseringens utmaningar för att säkra fortsatt hög konkurrens- och attraktionskraft. Nu startar IVA projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft för att öka kunskapen och medvetenheten om dessa. Projektet ska ta fram förslag till strategier, policys och konkreta åtgärder inom tre av digitaliseringens nyckelområden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet. Vi analyserar och diskuterar projektets tre områden. Kom med inspel kring de frågor vi ska ta upp under de kommande två åren.

Seminariet hålls den 3 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Mer information här.


Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?

Beskrivning
Alla partier har de senaste 30 åren tävlat om vem som kan skapa flest jobb. Under samma period har vi fördubblat produktionseffektiviteten och arbetslösheten har ökat, oavsett färg på regeringen. Gör automatiseringen att vi kan jobba mindre och ska vi i så fall hitta på nya jobb eller bara slappa?

Utökad beskrivning
Alla riksdagspartier har de senaste 30 åren tävlat om vem som kan skapa flest jobb. Under samma period har vi fördubblat produktionseffektiviteten, det vill säga vi kan göra lika mycket med hälften så mycket jobb. Och arbetslösheten har trots det bara ökat, oavsett färg på regeringen. Gör automatiseringen att vi kan jobba mindre? Och om det är så att maskinerna stjäl våra jobb, ska vi hitta på nya då eller bara slappa? Är arbetet ett självändamål eller bara ett medel och om det senare medel för att nå vad?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 11:00 – 11:55 och arrangeras av Tidningen Syre. Mer information här.


Eftersnack – Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?

Beskrivning
Vi följer upp det tidigare seminarium med en fri diskussion i det lilla formatet. Alla partier har de senaste 30-åren tävlat om vem som kan skapa flest jobb men arbetslösheten har ökat, oavsett färg på regeringen. Gör automatiseringen att vi kan jobba mindre och ska vi i så fall bara slappa?

Utökad beskrivning
Vi följer upp det tidigare seminarium med en fri diskussion i det lilla formatet. Alla riksdagspartier har de senaste 30-åren tävlat om vem som kan skapa flest jobb. Under samma period har vi fördubblat produktionseffektiviteten, det vill säga vi kan göra lika mycket med hälften så mycket jobb. Och arbetslösheten har trots det bara ökat, oavsett färg på regeringen. Gör automatiseringen att vi kan jobba mindre? Och om det är så att maskinerna stjäl våra jobb, ska vi hitta på nya då eller bara slappa? Är arbetet ett självändamål eller bara ett medel och om det senare medel för att nå vad?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 12:00 – 12:50 och arrangeras av Tidningen Syre. Webbsändning kommer finnas tillgänglig via denna webbsida.

Mer information här.


Framtidens matematik – hur räknar vi på den?

Beskrivning
Kommer robotarna och den virtuella verkligheten att bli vår verklighet i framtiden? Möt några av samtidens visionärer som idag använder matematiken för att skapa framtidens material, metoder och digitala samhälle.

Utökad beskrivning
Sjunkande kunskaper i matematik är ett problem för samhällsutvecklingen. Ungas svårigheter att se kopplingen i hur kunskaper i matematik påverkar dem, nuet och i högre utsträckning framtiden, kan vara en anledning till det växande ointresset för matematik. Mattecentrum vill vända detta och därför vill vi lyfta samtidens visionärer och och visa deras starka koppling till matematikens betydelse idag och för kommande generationer. Välkommen att stanna kvar efter seminariet och prova VR, klämma på nya material och mingla med Mattecentrum.

Seminariet hålls den 3 juli klockan 11:00 – 12:30 och arrangeras av Mattecentrum. Mer information här.


Självkörande fordon – hänger samhället med?

Beskrivning
Den tekniska utvecklingen går fort och framtidens fordon är snart här. Olika grad av automatisering möjliggör effektivare och bekvämare transporter. Men hänger det övriga samhället med? Hur ska infrastruktur och lagstiftning planeras och förändras för att möjliggöra en delvis okänd framtid?

Utökad beskrivning
En del av de tjänster som ska lanseras kräver förändrad lagstiftning, till exempel kring föraransvar, arbetsvillkor med mera. I vissa fall kanske infrastruktur bör planeras enbart för självkörande fordon för att kunna realisera potentiella samhällsvinster. Men hänger det övriga samhället med? Hur ska infrastruktur och lagstiftning planeras och förändras för att möjliggöra en delvis okänd framtid?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av BIL Sweden och Motorbranschens riksförbund. Mer information här.


Självkörande fordon – hur blir det för användarna?

Beskrivning
Den tekniska utvecklingen går fort och framtidens fordon är snart här. Olika grad av automatisering möjliggör smartare, grönare och säkrare transporter. Hur fort går den tekniska utvecklingen? Vilka tjänster och lösningar ger människor ökad rörlighet och bekvämlighet?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 14:00 – 14:45 och arrangeras av BIL Sweden och Motorbranschens riksförbund. Mer information här.


Hur klarar vi framtidens citydistribution?

Beskrivning
Politiker, samhälle & infrastrukturansvariga måste se till att vi är redo för stora förändringar av varuleveranser och tung trafik i tätorter. Är de och tätorterna redo för ny teknik med leveranser av varor beställda på nätet med elfordon utan buller och utsläpp, drönare och självkörande robotar?

Utökad beskrivning
Utvecklingen av godstransporterna kommer förändra samhället och stadsbilden i grunden. Regelsystem och stadsmiljö behöver anpassas när mindre sändningsstorlekar och tätare leveranser sker under dygnets alla timmar. Laddningsstationer behöver byggas för att ladda smarta elfordon. Så vad krävs för att vi Sverige ska vara med i täten när det gäller stadsplanering, lagstiftning och infrastrukturinvesteringar? Och hur ska samhället anpassa sig till den strukturomvandling som kommer ske.

Seminariet hålls den 3 juli klockan 14:00 – 14:50 och arrangeras av Mercedes-Benz Sverige och Sveriges Åkeriföretag. Mer information här.


Robot hjälper långtidssjuka barn och unga att delta i sin egen vardag

Beskrivning
Att vara borta från skolan under en längre tid resulterar i begränsade möjligheter att vara med andra barn och ungdomar. Vissa förlorar sitt sociala nätverk helt och hållet under sjukdomsperioden. Kan en personlig robot som står i klassrummet råda bot på det?

Utökad beskrivning
Tusentals barn och unga har idag inte möjlighet att delta i sin egen vardag på grund av långtidssjukdom. Detta kan leda till både social isolation och ensamhet men roboten AV1 bidrar till att de lättare kan komma tillbaka till samhället. Genom roboten kan barnet eller ungdomen följa undervisningen från den plats han eller hon befinner sig, vare sig det är hemma, i rehabiliteringscentret eller från sjukhuset. För många barn och unga är skolan den viktigaste sociala arenan i vardagen. Att vara borta från skolan under en längre tid resulterar i begränsade möjligheter att vara med andra barn och ungdomar. Vissa förlorar sitt sociala nätverk helt och hållet under sjukdomsperioden. Därför har en personlig robot utvecklats som står i klassrummet och fungerar som barnets ställföreträdare när barnet själv inte kan närvara. Genom att kunna hålla kontakten med vännerna i klassen bidrar roboten till att barnen lättare kommer tillbaka efter sjukdomsförloppet.

Seminariet hålls den 3 juli klockan 14:45 – 15:30 samt den 4 juli 09:15 – 10:00 och arrangeras av Atea Sverige AB. Mer information här och här.


Industriellt byggande och digitalisering – så stavas framtidens bostadsbyggande

Beskrivning
För att sänka byggkostnaderna och bygga hållbart behövs nya metoder för byggande. Vi diskuterar vilka nya metoder som finns redan idag och vilka ser vi i framtiden. Hur kan digitaliseringen förändra hur vi bygger och bor, och har industrialiseringen en roll även i detta?

Utökad beskrivning
Det behövs nya metoder för byggande för att kunna sänka byggkostnaderna och bygga hållbart för människor med vanliga inkomster. Flera andra branscher har genomgått stora förändringar genom teknisk och ekonomisk utveckling. Inom det traditionella byggandet är innovationstakten och produktivitetsutvecklingen dock fortsatt låg. Inom det industriella byggandet finns andra förutsättningar för effektivisering, digitalisering och automatisering. Här finns stora likheter med andra industrier. Vi diskuterar vilka nya metoder som finns redan idag och vilka ser vi i framtiden. Hur kan digitaliseringen av plan- och byggprocessen, byggproduktionen och de färdiga hemmen förändra hur vi bygger, bor och lever? Och inte minst, hur kan industrialisering och digitalisering öka kundvärdet för de boende?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 15:00 – 15:45 och arrangeras av BoKlok. Mer information här.


Skapa det goda samhället – är ingenjörerna mogna för det?

Beskrivning
Tekniken tränger djupare och djupare in i våra liv. Samtidigt ökar förväntningarna på att nya lösningar som tas fram ska vara hållbart utformade ur alla tänkbara perspektiv, och tjäna oss människor och planeten väl. Morgondagens ingenjörer har ett utmanande jobb. Fixar dom det?

Utökad beskrivning
Nu väntar vi på elfordon, förnybara energilösningar och nya material från skogen. Uppkopplade prylar, 5G och molnet ska bana väg för automatisering på arbetsplatser, på vägarna, inom vården och hemma. Samtidigt som integriteten på nätet måste stärkas. Fler bostäder behövs, kvickt – men det ska vara väldesignade och resurssnåla boendemiljöer. Samhällets hållbarhetsutmaningar är många och av skiftande slag. De kräver allt mer komplexa lösningar – ofta digitaliserade – som tar hänsyn till en stor mångfald av behov och brukare. I centrum finns ingenjörerna, de som ska omvandla snack till verkstad. Har ingenjörerna rätt verktyg för att ansvara för att bygga broar till framtiden? Hur genomsyrar det dagens ingenjörsutbildning? Tar ingenjörerna sitt ansvar för teknikens effekter? Är det ens ingenjörernas ansvar?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av Chalmers. Mer information här.


Vad kan självkörande fordon tillföra kollektivtrafiken. Vad innebär det för resenärerna och staden?

Beskrivning
Självkörande fordon och automatisering kommer på bred front och skapar nya möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. Men vad innebär självkörande bussar för resenärerna och utvecklingen av våra städer?

Utökad beskrivning
Sedan nästan ett år tillbaka testas självkörande bussar i Lyon. Ta del av de första resultaten och lärdomarna. När blir självkörande bussar verklighet i Sverige? Vad kommer det innebär för stadsutvecklingen och kommer det att bidra till ett ökat resande?

Seminariet hålls den 3 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av Keolis Sverige. Mer information här.


Tisdag 4 juli


Härifrån till framtiden – skattepolitik för en ny tid

Beskrivning
Vilka visioner har framtidens politiska ledare för skatterna? Hur ska skattesystemet möta globalisering, digitalisering, demografisk utveckling och andra förändringar som påverkar dagens och morgondagens samhälle och arbetsmarknad?

Utökad beskrivning
Skatterna spelar en viktig roll i formandet av samhället. Idag kommer nästan två tredjedelar av skatteintäkterna från skatt på arbete. Är det hållbart i längden? Och vilka alternativ finns? Skatt på robotar? EU-skatt? App-moms? Några framtida ledare från politiska ungdomsförbund ger sina tankar som inledning på ett öppet samtal kring framtidens skattesystem och dess utmaningar. Vi vänder oss därför särskilt till aktiva inom ungdomsförbund, studentförbund eller andra samhällsengagerade unga.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 08:00 – 08:50 och arrangeras av TCO. Mer information här.


Megatrenderna som utmanar välfärden

Beskrivning
Hur påverkar de globala megatrenderna den svenska välfärden? Vi tar ett helhetsgrepp och diskuterar framtidens välfärd och trygghetssystem med perspektiv från politik, ekonomi, framtidsforskning och välfärdens utförare.

Utökad beskrivning
Snabbt åldrande befolkningar är bara en av de globala megatrender som påverkar svensk välfärd. Även digitalisering, automatisering och globalisering skapar nya förutsättningar för vår framtida välfärd och våra trygghetssystem. Som så ofta är utvecklingen på gott och ont. Kommer digitaliseringen att spara pengar eller tvärtom göra välfärden dyrare? Kan framtidens alltfler äldre tas om hand av robotar? Vill de? Går det att få tillräcklig avkastning på pensionspengarna i en global ekonomi som präglas av låg tillväxt, svag produktivitet och räntor nära noll? Välkommen till årets stora välfärdsseminarium där vi tar ett brett grepp om de obevekliga megatrender som vi behöver förhålla oss till när vi utformar vår framtida välfärd.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 08:45 – 12:00 och arrangeras av SEB. Mer information här.


Måste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärande

Beskrivning
Det räcker inte längre för Sverige att ha ett kunskapsförsprång för att leda utvecklingen. Med ökad globalisering där allt fler länder satsar på̊ utbildning och forskning ökar konkurrensen även för de högförädlade produkter och tjänster som karaktäriserar svenskt näringsliv.

Utökad beskrivning
Automatisering och robotisering inom industrin har bidragit till en ökad produktivitet med väsentligt färre personer i produktionskedjan. Den googlande patienten och ”hälsoappar” ihop med vårdens digitalisering gör att vårdrelationer och vårdtjänster förändras i snabb takt. Kraven på nya och utvecklade kunskaper höjs hela tiden. Att det finns kompetenta medarbetare att rekrytera och att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för om industrin ska kunna fortsätta vara en motor för svensk välfärd. Kompetensfrågan hänger också ihop med organisatoriska och institutionella förändringar i företag och samhälle där digitaliseringen har avgörande inverkan. I samband med dessa förändringar kommer vi sannolikt också se hur nya synsätt, lösningar och organisationssätt utmanar etablerade strukturer på̊ arbetsmarknaden och hos samhällets institutioner. Dessa spänningar är också en del av samhällets strukturomvandling. Men vem har ansvaret för det livslånga lärandet?

Seminariet hålls den 4 juli klockan 09:00 – 10:00 och arrangeras av Högskolan Väst. Det kommer även livesändas via Västsvenska Arenans Facebooksida.

Mer information här.


Stärkt digital kompetens – och likvärdig skola

Beskrivning
Skolkommissionen och OECD har under våren pekat ut bristande likvärdighet som huvudfrågor för svensk skolas utveckling. Regeringen tog nyligen beslut kring förstärkt digital kompetens för alla elever.

Utökad beskrivning
1 Varför robotar och programmering i skolan? Kl 09.00-09.45. Frukost från kl 8.40 Det diskuteras och experimenteras livligt i svenska skolor kring programmering, från förskola till gymnasium. Regeringen tog nyligen beslut kring förstärkt digital kompetens för alla elever. Vad betyder detta i praktiken och vilka är grundtankarna bakom, det ska vi diskutera när Peter Becker samtalar utifrån några skolprojekt med forskaren, Linda Mannila, Linköpings universitet med erfarenhet från både Sverige och Finland.
2 Trollfabriker och kritiskt tänkande – sociala medier och vår tids skola Kl 09.50-10.30 Fejkade nyheter och alternativa fakta, trollfabriker och makthavare som förklarar krig mot traditionella medier. Dessa företeelser i vårt samtida medielandskap diskuteras i ett samtal om kritiskt tänkande, medier och utbildning i en digital tid mot bakgrund av regeringens beslutat att förtydliga skolans uppdrag vad gäller elevernas källkritiska förmåga och digitala kompetens.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 09:00 – 10:30 och arrangeras av Guldäpplet, Stiftelsen DIU och Studentlitteratur. Mer information här.


Vad händer när hälften av alla jobb är automatiserade?

Beskrivning
Automatiseringen går allt fortare och det ställer höga krav på akademi, näringsliv och politik. Vad innebär automatiseringen och vad behöver vi åstadkomma för att dra nytta av de positiva effekterna fullt ut?

Utökad beskrivning
Ett seminarium där Thomas Andersson, professor i nationalekonomi, tidigare rektor på Högskolan i Jönköping och direktör för Vetenskap, Teknik och Industri vid OECD inleder med att presentera sina tankar om samhällsutmaningarna.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 10:00 – 11:00 och arrangeras av Unionen. Webbsändning kommer finnas via Unionens Facebooksida.

Mer information här.


Hur når vi målet att Sverige skall vara världsbäst på e-Hälsa till 2025?

Beskrivning
Digital Health – med digitala lösningar finns möjlighet att förändra vården genom att bland annat ge patienter större inflytande över sin vård, öka tillgänglighet, kvalitet samt effektivitet. Vad är den digitala medarbetaren och vilka erfarenheter har vi?

Utökad beskrivning
Hur och på vilket sätt kan vi konkretisera och möta upp visionens målsättningar att Sverige skall vara världsbäst på ehälsa? Seminariet bygger på en benchmarkstudie i tolv länder kopplat till Artificiell Intelligence, och belyser hur Digital Health kan genomföras i praktiken samt hur digitala medarbetare kan avlasta och frigöra tid och resurser för mer patientnära kvalitetsarbete.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 10:30 – 11:30 och arrangeras av PwC. Det kommer även sändas live på webben via pWC.se.

Mer information här.


Leda och arbeta i det digitala arbetslivet

Beskrivning
Digitaliseringens effekter på våra arbetsmiljöer. Vad kan samhälle, organisation och individ göra för att skapa bättre digitala arbetsmiljöer? Och vilka krav ställs på både chefskap och självledarskap för att bäst nyttja den digitala utvecklingen?

Utökad beskrivning
Huvudtalare är Jan Gulliksen ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion som sätter ramarna och redogör för digitaliseringens effekt på våra arbetsmiljöer. Därefter följer ett samtal lett av moderator Carin Hjulström med flera medverkande. Om övergripande temat för eftermiddagens seminarier: Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens genomsyrar idag alla aspekter av vårt samhälle. Till följd av de tekniska framstegen har vi fått ett arbetsliv i allt snabbare förändring – om 20 år tros vartannat jobb vara automatiserat. Trots stora utmaningar så för utvecklingen också med sig nya jobb och tekniska möjligheter som skulle kunna förbättra våra arbetsliv. Hur ska vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i digitala miljöer och kan robotar bidra till att förbättra vår arbetshälsa? Hur kommer egentligen framtidens arbetsmiljöer att se ut? Det och mycket annat diskuterar vi i AFA Försäkrings seminarieserie om framtidens arbetsmiljöer.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 12:45 – 14:10 och arrangeras av AFA Försäkring. Mer information här.


Varför begränsa sig till mänskliga rättigheter – bör även transhumana robotar inkluderas?

Beskrivning
Vi ser en ökad närvaro av robotar i samhället. Människor byts ut mot transhumana gestalter med artificiell intelligens. Hur påverkar detta uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

Seminariet hålls den 4 juli klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Teologiska Högskolan Stockholm, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet samt Studieförbundet Bilda. Mer information här.


Artificiell Intelligens – hot eller möjlighet för människa och samhälle?

Beskrivning
Artificiell intelligens blir allt intelligentare. Algoritmer fattar allt fler beslut om vårt samhälle och dig som individ. Möjligheterna är enorma och forskning visar att många ser det som en välkommen utveckling. Men vad händer med vårt samhälle när AI och algoritmer får allt mer makt?

Utökad beskrivning
Hur kan effekterna av AI skapa nya krav på samhället och vad blir konsekvenserna? Kommer framtidens robotar ordna debatter i Almedalen om hur de ska förhålla sig till oss människor?

Seminariet hålls den 4 juli klockan 14:00 – 14:45 och arrangeras av Microsoft. Mer information här.


Vad händer med företaget och den anställde i skiftet från människa till mjukvara?

Beskrivning
Digitaliseringen innebär en revolution för både företag och konsumenter. Hur kan vi vänta oss att det svenska näringslivet utvecklas, vad ska företag tänka på för att klara av omställningen och vad innebär den för den enskilde medarbetaren?

Seminariet hålls den 4 juli klockan 14:00 – 15:00 och arrangeras av Dagens industri och Visma. Mer information här.


Helt sjukt men kanske också friskare. Vad kan robotarna göra – och inte göra – för vår arbetsmiljö?

Beskrivning
Genomgång och samtal kring hälsorobotik och roboten som kollega. Redan idag arbetar robot och människa sida vid sida och utvecklingen går snabbt framåt. Vilka möjligheter finns och hur kan vi tillvarata de tekniska framstegen för att främja vår arbetshälsa?

Utökad beskrivning
Me or Robot-me? Mouna Esmaeilzadeh sätter ramarna för hälsorobotik och robotens betydelse för vår arbetshälsa. Därefter följer ett samtal lett av moderator Carin Hjulström med flera medverkande b la Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik Robotdalen. Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens genomsyrar idag alla aspekter av vårt samhälle. Till följd av de tekniska framstegen har vi fått ett arbetsliv i allt snabbare förändring – om 20 år tros vartannat jobb vara automatiserat. Trots stora utmaningar så för utvecklingen också med sig nya jobb och tekniska möjligheter som skulle kunna förbättra våra arbetsliv. Hur ska vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i digitala miljöer och kan robotar bidra till att förbättra vår arbetshälsa? Hur kommer egentligen framtidens arbetsmiljöer att se ut? Det och mycket annat diskuterar vi i AFA Försäkrings seminarieserie om framtidens arbetsmiljö.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 14:30 – 15:25 och arrangeras av AFA Försäkring. Mer information här.


När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna

Beskrivning
Digitala tjänster och robotisering leder till en mer effektiv och medborgarvänlig service. Tid frigörs som verksamheterna i stället kan använda till att ge stöd åt medborgaren. På så sätt blir fler personer självförsörjande och kommer ut på arbetsmarknaden samt lever ett självständigare liv.

Utökad beskrivning
Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar. De grupper som är i behov av kommunal service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. En modern offentlig sektor behöver därför tänka annorlunda och tänka nytt. Trelleborgs kommun har modet att anta den kommande samhällsutmaningen med hjälp av en robot. Trelleborgs kommun har genom arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fasta på detta och tar hjälp av en handläggarrobot för att automatisera vissa delar av sina processer som rör till exempel handläggning av ekonomiskt bistånd, beräkning av avgifter inom hemvården och ansökan om trygghetslarm. I Trelleborgs kommun är vi övertygade om att det avgörande för att lyckas är vilket förhållningssätt som styr och hur organisationen är uppbyggd. För att bevara kvaliteten i en verksamhet i förändring krävs mod att tänka i nya banor och att prova nya sätt att arbeta. Vi vågar ta hjälp av en robot. Vågar du?

Seminariet hålls den 4 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av Trelleborgs kommun. Mer information här.


En trendspaning kring framtidens arbetsliv – nya jobb, helt nya villkor?

Beskrivning
Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Vilka behov kan vi redan idag forska kring eller möta? Kan ett allt mer automatiserat och gränslöst arbetsliv kräva nya typer av försäkringar? Ett samtal om framtidens arbetsmiljöer och hur de kan komma att påverka systemen som rustar oss i och inför arbetslivet.

Utökad beskrivning
Huvudtalare är forskaren och föreläsaren Ashkan Fardoust som sätter ramarna kring framtidens arbetsmarknad – fokuserar på hur teknologi och digitalisering påverkar framtidens industri, samhälle och mänskligt beteende. Därefter följer ett samtal lett av moderator Carin Hjulström med flera medverkande. Om eftermiddagens seminarietema: Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens genomsyrar idag alla aspekter av vårt samhälle. Till följd av de tekniska framstegen har vi fått ett arbetsliv i allt snabbare förändring – om 20 år tros vartannat jobb vara automatiserat. Trots stora utmaningar så för utvecklingen också med sig nya jobb och tekniska möjligheter som skulle kunna förbättra våra arbetsliv. Hur ska vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i digitala miljöer och kan robotar bidra till att förbättra vår arbetshälsa? Hur kommer egentligen framtidens arbetsmiljöer att se ut? Det och mycket annat diskuterar vi i AFA Försäkrings seminarieserie om framtidens arbetsmiljö.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 15:40 – 17:00 och arrangeras av AFA Försäkring. Mer information här.


Testbädd Sverige – en ny lokal verktygslåda för industriell tillväxt?

Beskrivning
De Svenska Industrikommunerna medverkar i arbetet för smart specialisering genom att skapa lokala testbäddar för att de industriella aktörerna snabbare ska klara att verifiera sina idéer för att utveckla industrin och vässa våra svenska industriella miljöer. Samarbete över myndighetsgränser krävs.

Utökad beskrivning
Industrikommunerna har en viktig roll som platser för innovation, upphandling och framväxt av testbäddar. Den ”Fjärde industriella revolutionen” är här med digitalisering och automatisering. Därmed skapas nya industriella möjligheter kan leda till återindustrialisering i Sverige. Tre testbäddar direkt från den kommunala verkligheten presenteras vid seminariet: ElectriVillage svenska elfordon på svensk elväg – Mariestad. Den digitala trästaden via svensk träindustri – Nässjö. LignoCity direkt från skogen – Kristinehamn. Energimyndigheten och Vinnova svarar därefter på frågan; Vad får vi ut av testbäddar? Swedbank medverkar också under rubriken ”Den industriella förnyelsen”. Seminariet avslutas med en paneldebatt. Moderatorer är Christer Asplund och Peter Nygårds.

Seminariet hålls den 4 juli klockan 16:00 – 17:00 och arrangeras av Nätverket för starka industrikommuner och Sparbanksstiftelsen Alfa. Mer information här.


Onsdag 5 juli


Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsproblem?

Beskrivning
Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem?

Utökad beskrivning
Vårt transportsystem genomgår idag en mycket snabb teknisk utveckling. Robotisering och digitalisering ger nya möjligheter inte bara när det gäller fordon, utan också i att skapa kundanpassade resmöjligheter dörr till dörr. Om bara något år finns elbilar med räckvidd som klarar de flesta resbehov. Och självkörande fordon kommer efterhand att ge nya möjligheter för både bilar och bussar. Det kommer också nya system för taxi- och bilpoolstjänster som underlättar för ett liv utan egen bil. Och system för transport som tjänst, som tar dig från dörr till dörr, samordnar olika färdmedel i ett och samma system. All denna nya teknik och nya tjänster framhålls ofta kunna lösa i stort sett alla transporternas hållbarhetsproblem. Men stämmer detta? I denna live-podd-inspelning för podden Esplanad kommer vi att diskutera dessa frågeställningar med en kunnig panel.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 09:00 – 09:45 och arrangeras av Trivector AB. Mer information här.


AI – How I learned to stop worrying and love the machine

Beskrivning
Hur förbereder vi oss för ett arbetsliv där en maskin är lika bra och kanske bättre på att tänka och fatta beslut? Frågorna finns, och är många, men var pågår samhällsdebatten?

Utökad beskrivning
Ett arbetsliv är långt och arbetsmarknaden står inför en ny omvälvande förändring. Dagens unga kommer att få se allt fler av jobben utföras av framtidens AI. Hur ska unga idag tänka kring sitt kommande arbetsliv? Vilket ansvar har politiker och näringsliv redan idag för att lyfta debatten kring vilken typ av samhälle vi vill att framtidens svenskar skall verka och leva i? Maskinernas roll i våra liv och hur de ska bli en positiv samhällskraft snarare än att upplevas som ett hot är en diskussion som behöver föras av fler och på fler ställen än i Silicon Valley. Vi börjar idag.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 10:00 – 10:45 och arrangeras av Rise, Jung Relations samt Hallvarsson & Halvarsson. Mer information här.


Dystopi eller utopi – hur mår arbetsmarknaden 2027?

Beskrivning
Svenska modellen, offentlig sektor, HR, arbetsmiljön och fackförbund – allt påverkas av robotiseringen och digitaliseringen. Många ser digitaliseringen som en skänk från ovan, medan andra bara ser orosmolnen. Hur kommer arbetsmarknaden egentligen att må om 10 år, och hur mår arbetskraften?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 10:00 – 10:45 och arrangeras av DIK. Mer information här.


Robotiseringen av samhället – paradis eller undergång?

Beskrivning
Hälften av Sveriges jobb kan vara ersatta av robotar inom 20 år. Än så länge finns arbeten kvar, trots omfattande automatisering och strukturomvandling i ekonomin, men vi ser en betydande jobbpolarisering. Varifrån ska framtidens jobb komma? Kan arbete fortsatt vara Sveriges främsta skattebas?

Utökad beskrivning
Samhället står inför en stor omvandling i och med robotiseringen. Hotellreceptionister, butiksbiträden och lastbilschaufförer kan alla tillhöra en svunnen tid. Hälften av alla jobb i Sverige är ersatta av robotar inom 20 år enligt flera studier och experter på området. Men trots omfattande automatisering och strukturomvandling redan nu har jobben hittills inte försvunnit. Däremot har det skett en betydande jobbpolarisering i många OECD-länder de senaste årtiondena. För första gången sedan industrialiseringen minskar medelklassen. Varifrån ska framtidens jobb komma? Är medborgarlön en väg framåt? Kan arbete fortsatt vara Sveriges främsta skattebas? Hur ser näringslivet på sitt ansvar?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 11:00 – 11:50 och arrangeras av Deloitte och Affärsvärlden. Mer information här.


Hur kan Artificiell Intelligens dubblera Sveriges tillväxt år 2035?

Beskrivning
Ny teknologi och primärt Artificiell Intelligens har potential att dubblera Sveriges årliga ekonomisk tillväxt år 2035, visar färsk forskning. Hur säkerställer vi att Sverige tar vara på denna möjlighet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt?

Utökad beskrivning
Ett seminarium i tre delar för att tillsammans med representanter från näringslivet och statliga institutioner diskutera hur AI kan bidra till ökad tillväxt! Seminariet är uppdelat i tre delar á 30 min, där vi presenterar ny forskning och nordiska exempel och avslutar med paneldiskussion.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 11:00 – 12:30 och arrangeras av Accenture Strategy. Mer information här.


The robot revolution beyond the hype, what is actually happening beyond the headlines

Beskrivning
Could robots take over our jobs and conquer the world? We discuss the new wave of robotics and address misconceptions that can be a big hurdle for the robot revolution. We explore the real challenges and opportunities and how the EU with Horizon 2020 works to support these.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 14:00 – 14:45 och arrangeras av EU-kommissionen i Sverige. Detta seminarium kommer även sändas via webben.

Mer information här.


Hur kan digitalt arbetssätt öka tillgänglighet & delaktighet?

Beskrivning
Kan digitalisering bidra till att medarbetare, kunder och användare, oavsett funktionsvariation, bättre inkluderas i samarbete, möten och kommunikation? Hur kombinera digitala verktyg och fysiska miljöer på innovativt och inkluderande sätt? Vilket ledarskap krävs för att öka digital tillgänglighet?

Utökad beskrivning
I en tid av starkt digitalt förändringstryck kan traditionella organisationer och företag hitta nya sätt att möta medarbetares, kunders och medborgares krav på användarvänliga och inkluderande tjänster. Hur kan någon med kognitiv funktionsvariation till exempel stödjas av en handläggarrobot eller en AI-förstärkt kundtjänst?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 14:00 – 15:00 och arrangeras av HejDigitalt. Mer information här.


Är Artificiell Intelligens och industriproduktion lösningen på arkitektbranschens utmaningar?

Beskrivning
Några få procent. Så liten är den totala andelen byggd miljö som ritats av arkitekter i världen. Idag, när våra livsmiljöer står inför ojämförligt komplexa hållbarhetsutmaningar, behövs arkitektens perspektiv mer än någonsin tidigare. Hur kan vi utvecklas för att driva den förändring som behövs?

Utökad beskrivning
Det byggs mer och snabbare än någonsin. Som arkitekter ser vi dagligen hur kortsiktighet och brist på helhetsperspektiv ger negativa konsekvenser inom stadsplanering och arkitektur. Samtidigt är vi nog inte helt skuldfria – de många kostnadseffektiva och industriproducerade byggprojekten i Sverige, exempelvis, har arkitektbranschen kanske hittills varken velat eller haft verktygen att bidra till. Men för att förändra samhället på riktigt måste vi bli mer delaktiga. Överallt. Att förstå och omfamna digitaliseringens möjligheter, inte minst när det gäller innovativ industriproduktion, blir ett avgörande steg. Mot att skapa en bättre värld, men också för att stå oss i konkurrensen med andra aktörer på en digital och global marknad. Vad händer om vi agerar pionjärer? Om vi välkomnar digitaliseringen och öppnar upp för samverkan med andra branscher än traditionellt? Kan exempelvis AI, BIM, industriproduktion och robotkollegor förändra arkitektens uppdrag? Och vad kan vi då åstadkomma?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 14:00 – 15:00 och arrangeras av Tengbom. Det går även att se på webben via arkitekt.se.

Mer information här.


Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld

Beskrivning
Ny teknik och nya arbetssätt förändrar vardagen för många. För att såväl näringsliv som offentlig sektor ska kunna möta det förändrade arbetslivet är bra chefer och gott ledarskap avgörande. Men har dagens chefer rätt förutsättningar och attityd för att leda i en digital och automatiserad värld?

Utökad beskrivning
En chef i dag måste ha teknisk kompetens och förstå sig på såväl administrativa system som kommunikationsverktyg och appar. En chef förväntas ligga i framkant och kunna initiera digital transformation av både arbetsredskap och verksamhet. Chefen ska också kunna hantera frågor som ständig nåbarhet genom olika kommunikationsverktyg, och var gränserna går för arbetstid och integritet i en digital värld. Utvecklingen skapar arbetstillfällen, men kan även leda till effektivisering och bortrationalisering av arbetsuppgifter, företag och hela branscher. Ett alltmer digitaliserat och automatiserat arbetsliv ställer chefskapet inför stora utmaningar. Risken finns att chefer får ägna alltmer arbetstid åt rapportering och administration. Rätt teknik och rätt kompetens för dess användning kan däremot spara såväl resurser som tid, och skapa ett mer hållbart arbetsliv. Detta vill Ledarna diskutera med företrädare för näringsliv och offentlig sektor.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 14:00 – 15:00 och arrangeras av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. Det kommer även gå att se i efterhand på Ledarna.se.

Mer information här.


När blir roboten förälskad i människan?

Beskrivning
Robotar interagerar mer och mer med människan. Håller gränserna mellan människa och robot på att suddas ut? Vad är det senaste inom robotik och vilken roll kommer robotarna ha i våra privatliv och arbetsliv år 2030?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 14:50 – 15:20 och arrangeras av Region Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun, Norrköpings kommun samt Östsvenska Handelskammaren. Webbsändning finns tillgänglig via EastSweden.se. Fredrik Löfgren, robotutvecklare vid Linköpings universitet, kommer medverka tillsammans med sina Nao-robotar. Ett klipp från Sveriges Radios intervju med honom kan höras nedan. Hela intervjun kan höras här.

Mer information här.


Boten mot det onda – artificiell intelligens som hjälpmedel mot ohälsa

Beskrivning
Chattbotar är inte bara ett sätt att göra kommunikation effektivare. De kan också göra verklig nytta för människor som befinner sig i utsatta situationer. Hur kan AI fungera som ett hjälpmedel i vården?

Utökad beskrivning
Chattbotar är inte bara ett sätt att göra kommunikation effektivare. De kan också göra verklig nytta för människor som befinner sig i utsatta situationer. Mathias Ekman från Microsoft berättar om hur artificiell intelligens kan fungera som ett hjälpmedel i vården. Och Silvia Ernhagen från BRIS berättar om tanken bakom Brisbot, världens första automatiska stödlinje för barn. Medverkande: Mathias Ekman, affärsutvecklare inom hälsa och sjukvård på Microsoft. Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Bris

Seminariet hålls den 5 juli klockan 15:00 – 16:00 och arrangeras av Garbergs. Mer information här.


Hur kan robotik skapa en god arbetsmiljö och förebygga arbetsskada?

Beskrivning
Människor behöver hålla längre på jobbet. Har arbetsgivare råd att människor ska gå sönder på jobbet? Hur kan robotteknologier hjälpa? Vilka är dessa teknologier och vem bär ansvaret att införa dem på arbetsplatser där de behövs?

Utökad beskrivning
I många länder ska människor arbeta längre. Det innebär också att fler kommer jobba in sig i en förslitning. Samtidigt kommer automatisering in i arbetslivet och hotar ersätta en del arbetsuppgifter. Det sätter större press på att människor dels behöver hålla längre på jobbet, samtidigt som de behöver bli mer resurseffektiva. Hur kan robotteknologier komplettera och göra människor bättre i sina jobb, istället för att ersätta människan?

Seminariet hålls den 5 juli klockan 16:10 – 16:50 och arrangeras av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Mer information här.


Självkörande bilar i den smarta staden

Beskrivning
Utvecklingen av självkörande fordon ger många möjligheter. Parallellt utmanas de regelverk som styr transporterna, och synen på en av stadens viktigaste funktioner. Vad händer när vi lämnar en central samhällsfunktion åt automatisering och artificiell intelligens? Och hur realiserar vi nyttorna?

Utökad beskrivning
Urbaniseringen skapar nya utmaningar för stadsplaneringen. Viktiga funktioner som transport och logistik måste lösas på delvis nya sätt. Utvecklingen av självkörande fordon är en del av lösningen och innebär samtidigt ett långsiktigt systemskifte. Med utvecklingen följer många möjligheter. Teknikleverantörer, tjänsteleverantörer, programutvecklare med flera kommer att kunna möta nya marknader och affärsmöjligheter samtidigt som transportköpare kan ställa helt nya krav. Parallellt utmanas regelverken som styr transporterna idag, och synen på en av stadens viktigaste funktioner. Vad händer när vi lämnar en central samhällsfunktion åt automatisering och artificiell intelligens? Hur realiserar vi nyttorna? Visionen för resursutnyttjande, markanvändning och sociala aspekter måste målas upp och få politisk kraft redan nu. Vi kan identifiera spin-off-effekter och näringsgrenar där svenska leverantörer kan bli globala ledare om vi agerar i tid. Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Seminariet hålls den 5 juli klockan 16:15 – 17:15 och arrangeras av Teknikföretagen. Mer information här.


Torsdag 6 juli


Robotar – oberoende rådgivare eller automatiserad säljkår?

Beskrivning
Vem äger framtidens stora robotrådgivare? Kan en robot ha intressekonflikter och kan en algoritm ställas till svars? Hur garanteras robotarnas oberoende och hur ska tillsynen ske?

Utökad beskrivning
Robotrådgivning är inte längre en framtidsspaning utan en realitet som är här för att stanna. Men med fintech följer en rad frågor som måste adresseras och med nya krav på tillsyn som följd.

Seminariet hålls den 6 juli klockan 08:00 – 09:00 och arrangeras av Max Matthiessen. Mer information här.


Analogt och digitalt 2030 – var går gränsen?

Beskrivning
Alla ska ha en digital strategi – men finns det strategier som inte är digitala? Och finns det något som i framtiden kommer att vara enbart analogt när organisationers och företags själva kärna blir digital?

Utökad beskrivning
Digitalisering, digitalisering, digitalisering – alla pratar digitalisering. Men vad pratar vi om egentligen? Är det molnlösningar, e-handel, digitala arkiv, chatbottar, automatiserade produktionsprocesser eller rent av en robot-boss? Och när allt digitaliseras – vad händer då med interna funktioner som ekonomi, HR, produktion och IT – kommer den uppdelningen vara relevant? Behövs ens IT-funktionen i framtiden?

Seminariet hålls den 6 juli klockan 08:30 – 09:30 och arrangeras av Kairos Future. Detta seminarium kommer även sändas live via KairosFuture.com.

Mer information här.


Ledarskap för moderna myndigheter i en digital era

Beskrivning
Vad karaktäriserar den moderna myndigheten 2017 och framåt? Den svenska statsförvaltningen av idag håller världsklass. Det finns ändå ett behov av att öka takten i att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare.

Utökad beskrivning
Även om Sverige återfinns i toppen vad gäller digital mognad kommer vi ut sämst bland EU-länderna vad gäller nuvarande förändringstakt i DESI. Vad karaktäriserar den moderna myndigheten 2017? Hur arbetar de med innovation, hållbarhet, talang, ledarskap och den digitala transformationsagendan? Vilka krav ställer ökat fokus på tillgänglighet, service och effektivitet på ledarskapet, och på att driva en digital transformation. Vilken ny kompetens kan komma att krävas? Vilka krav ställer automatiseringen och robotiseringen av samhället på myndigheterna och dess ledarskap? Seminariet tar utgångspunkt i de preliminära resultaten från tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet med efterföljande paneldiskussion. Vilka nya perspektiv behöver myndigheten ta hänsyn till? Hur kan vi skapa en snabbare förändringskraft? Vilka nya krav ställer detta på samverkan och ledarskap.

Seminariet hålls den 6 juli klockan 10:30 – 11:30 och arrangeras av PwC. Det kommer även sändas live via PwC.se.

Mer information här.


Författarduell: Hur ser en svensk arbetsplats ut år 2030?

Beskrivning
Hur kommer en svensk arbetsplats se ut 2030? Det var frågan tre författare fick. Robotkärlek på kontor? Kan man skicka sitt robot-alter-ego på de möten man tycker är för tråkiga? Finns alls befolkade arbetsplatser?

Utökad beskrivning
Tre kända personer har fått i uppdrag att skriva varsin novell om hur en svensk arbetsplats kan te sig år 2030. På seminariet får de argumentera för sina egna framtidsspaningar och opponera på varandras. Vad är realistiskt? Vad går att föreställa sig och går det verkligen att skapa sig en bild av framtidens arbetsplats? Författarduellen ger svar, men skapar även frågor. Må bästa novell vinna! Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Seminariet hålls den 6 juli klockan 12:00 – 13:30 och arrangeras av Teknikföretagen, Unionen och Europeiska Socialfonden. Mer information här.


Hur ska vi jobba när chefen är en robot?

Beskrivning
Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan blir allt bättre på mellanmänskliga relationer och kan på sikt bli din nya chef. Hur påverkas ledarskap, kommunikation och samarbete av våra digitala kollegor?

Utökad beskrivning
Finns det områden där det är bättre att ha en robot som chef? Kan smart robotisering bidra till att medarbetare, kunder och användare, oavsett funktionsvariation, bättre inkluderas i samarbete, möten och kommunikation? Hur kan någon med kognitiv funktionsvariation få bättre stöd av en robot-chef? En workshop som hjälper oss att identifiera de viktiga sociala och moraliska konsekvenserna av att utnyttja robotar i många delar av samhälle och arbetsliv, inte bara som assistenter utan som chefer och coacher. Workshopen ska resultera i en ”Handbok för robotchefer”.

Seminariet hålls den 6 juli klockan 13:00 – 16:00 och arrangeras av HejDigitalt. Mer information här.


Hur jämlik är vården? Dags att bryta tystnaden kring ”dolda” kvinnosjukdomar

Beskrivning
På Danderyds sjukhus bedrivs mycket forskning som utvecklar kvinnosjukvården. Kirurgiska ingrepp utförs med robotar och i en studie bränner man bort myom på ett avancerat sätt. Men prioriteras forskning som gör vården mer jämlik, undrar 1,6 miljonerklubben och tycker det är dags att ta debatten.

Utökad beskrivning
Myom, endometrios, vestibulit. Okända begrepp för många män – och kvinnor. Ändå är det exempel på sjukdomar som drabbar hundratusentals kvinnor som inte sällan blir ignorerade med orden ”Det är naturligt att blöda, ta en ipren om det gör ont”. Något som bidrar till att det kan ta år innan kvinnan får diagnos och rätt behandling. Vi talar om sjukdomar som inte bara begränsar kvinnans liv, för många tar sjukdomen över kvinnans liv. På Danderyds sjukhus bedrivs mycket forskning som utvecklar kvinnosjukvården. Idag utförs många av de minimala kirurgiska ingreppen med hjälp av robot och i en pågående studie bränner man bort myom på samma sätt som man bränner bort metastaser. En mycket effektiv metod där patienten kan gå hem samma dag. Men räcker forskningen till, undrar 1,6 miljonerklubben som driver opinion för mer jämlik vård sedan snart 20 år. Prioriteras kvinnosjukvården när forskningsmedel ska fördelas när sjukdomar är okända trots hundratusentals drabbade kvinnor. Dags för debatt!

Seminariet hålls den 6 juli klockan 13:00 – 16:00 och arrangeras av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Mer information här.


Fredag 7 juli


Framtidslandet Sverige – är det någon idé att fundera på vad man ska bli när man bli stor?

Beskrivning
Om 10 år kommer vartannat jobb att ha försvunnit och två av tre barn som börjar skolan i höst kommer att jobba inom yrken som ännu inte finns. Är Sverige förberett för dessa omvälvande förändringar på arbetsmarknaden? Var kommer de nya företagen och jobben att växa fram?

Utökad beskrivning
Sveriges välfärdssystem är till stor del uppbyggt på långa heltidsanställningar, men arbetslivet går i rakt motsatt riktning. 74 procent av alla företag i Sverige är enmansföretag. ”Gig-ekonomins” snabba tillväxt medför stora möjligheter för innovation och nya produkter och tjänster med ställer samtidigt också svåra frågor kring hur vår lagstiftning, socialförsäkringar och villkor för företagande hänger med i den förändringen? Vad händer när en bred medelklass inte längre har någon sysselsättning till följd av robotiseringen och digitaliseringen?

Seminariet hålls den 7 juli klockan 09:30 – 10:30 och arrangeras av Almedalen weekend. Mer information här.


Vilka är de största framtidsfrågorna för Sverige?

Beskrivning
Sverige står inför en situation där hälften av alla jobb kommer att försvinna inom 20 år men där digitalisering och robotisering samtidigt innebär nya stora möjligheter. Vilka är de största förändringarna vi har framför oss och hur möter vi dem?

Utökad beskrivning
Omvärlden förändras i snabb takt genom globalisering, digitalisering och robotisering. Arbetsmarknaden kommer att se helt annorlunda ut om 20 år, där stora delar av de jobb som vi har i dag kommer att försvinna, inom vitt skilda branscher. Vad kommer vi att jobba med i framtiden? Vilka arbeten och företag kommer att ersätta de arbetstillfällen som automatiseras? Hur skapas bästa möjliga förutsättningar för en så effektiv förändring som möjligt? Vad behövs i utbildningsväg, villkor för företagande och incitament för anställda?

Seminariet hålls den 7 juli klockan 12:30 – 13:00 och arrangeras av Almedalen weekend. Mer information här.


Under fredagen den 7 juli arrangerar Almedalen weekend även en mötes- och debattplats mellan 08:30 och 16:00 på temat ”Vad jobbar vi med i framtidslandet Sverige?”.

Beskrivning
Vartannat jobb som finns i dag kommer att vara borta inom tio år. Hur påverkar digitalisering, robotisering och gig-ekonomi Sverige? Hänger lagstiftning och välfärdssystem med? Vilka är de nya basindustrierna?

Mer information här.


TV Almedalen samlar alla webbsändningar från Almedalen under en lättöverskådlig tablå som kan ses här.

Källa: www.almedalsveckan.info