AI:n som kan lägga ord i munnen på dig

Nu finns en AI som kan skapa en video, enbart utifrån ett ansiktsfoto och en ljudfil, där det ser ut som du säger saker du aldrig har sagt.

Forskare vid Oxfords universitet har utvecklat en artificiell intelligens som kan lägga ord i munnen på folk. Tidigare har detta krävt tillgång till stora mängder videomaterial på personen i fråga men med den nya AI:n krävs endast en stillbild på personens ansikte samt en ljudfil. AI:n analyserar sedan ansiktet och får därefter munnen att röra sig synkroniserat till pratet i ljudfilen. Dessa beräkningar sker så snabbt att det hela kan utföras i realtid, skriver New Scientist.

Joon Son Chung, doktorand i datorseende och maskininlärning vid Oxfords universitet, berättar att man tänkt använda den nya tekniken för att dubba video till andra språk då läpprörelserna automatiskt synkas till det nya språket.

Än så länge är dock slutresultatet lätt att skilja från en äkta video och det är bara munrörelserna som ändras i dagsläget. Det är dock bara en tidsfråga innan tekniken är så pass övertygande att det kommer bli svårt att skilja den AI-genererade videon från äkta vara. Kombinera detta med framtida teknik för att återskapa mänskliga röster, likt den från den kanadensiska AI-startupen Lyrebird, så inser man att det snart går att skapa både ljud och video där man kan få det att framstå som i princip vem som helst säger vad som helst. Det behövs ingen vidare fantasi för att förstå hur detta kan komma att missbrukas.

New Scientist