Majoritet villiga att ersätta människor med AI och robotar inom sjukvården

I en nyligen släppt rapport framgår att en majoritet är positivt inställda till att låta sig behandlas av artificiell intelligens (AI) och robotar inom sjukvården.

Enligt den nyligen publicerade rapporten ”AI and Robotics in Healthcare” från PwC Healthcare svarade 55 procent av totalt 11.086 medverkande patienter från 12 olika länder i Europa, Mellanöstern och Afrika att de är positivt inställda till att låta AI och robotar ersätta människor inom sjukvården.

Undersökningen visar även att 73 procent av patienterna kan tänka sig att låta en robot utföra mindre ingrepp. 47 procent är oroliga för att robotar inte kan fatta beslut.

Resultaten skiljer sig en del åt mellan olika länder. Till exempel är Tyskland och Storbritannien de enda länderna där oviljan (51 procent respektive 50 procent) att behandlas av AI och robotar är större än viljan (41 procent respektive 39 procent) medan Nigeria, Turkiet och Sydafrika är de allra mest positiva med 94 procent, 85 procent respektive 82 procent.

I Sverige är 48 procent av patienterna positivt inställda till artificiell intelligens och robotar inom sjukvården medan 44 procent är negativa. Läs mer om rapporten på länken nedan.

PwC Healthcare Sverige