Drönare hittar och oskadliggör landminor

Runt om i världen finns uppskattningsvis 100 miljoner landminor dolda under marken. Nu har dock Mine Kafon Foundation tagit fram en drönare som både kan upptäcka och detonera minor. Deras mål är att all världens minor ska vara oskadliggjorda inom tio år.

Varje år dödas eller lemlästas omkring 10.000 människor av landminor, enligt UNICEF. Eftersom minorna ligger nedgrävda under marken är de väldigt svåra att upptäcka och att röja minor är både farligt, tidskrävande och kostsamt. Här finns med andra ord stor potential för robotar att kunna göra processen både snabbare, billigare och säkrare.

Detta tog Mine Kafon Foundation (MKF) fasta på via en Kickstarter-kampanj 2012 för sin minröjande robot Mine Kafon som liknar en stor maskrosboll som rullar fram på marken med vindens hjälp. När roboten rullar över en mina detoneras denna och roboten som stryker med i explosionen får bytas ut mot en ny.

Mine Kafon var förvisso billig att producera men en minröjarrobot som kan återanvändas är ju ännu bättre. MKF:s senaste robot heter Mine Kafon Drone och är en drönare som via en metalldetektor på undersidan kan känna av var minor ligger nedgrävda. Via GPS och andra sensorer skapar drönaren först en 3D-karta över omgivningen för att markera farliga områden.

I nästa steg sätts metalldetektorn in och då hovrar drönaren ungefär fyra centimeter ovanför marken för att känna av minorna under jord. Varje mina som upptäcks geotaggas för att på så vis bygga upp en karta över minornas placering.

Det tredje och sista steget består i att detonera minorna. Detta görs genom att metalldetektorn under drönaren byts ut mot en robotarm med en gripklo längst ner. I gripklon finns en liten detonator som placeras på marken ovanför den nedgrävda minan. Drönaren åker sedan iväg en bit för att på ett säkert avstånd utlösa detonatorn, vilket gör att minan sprängs.

Enligt MKF ska detta sätt att oskadliggöra minor vara 20 gånger snabbare och upp till 200 gånger billigare än traditionella metoder. Deras mål är att göra världen fri från minor inom 10 år.

Kickstarter, Mine Kafon

Kommentera