Testcenter för samarbetande robotar ska stärka svensk industri

ABB:s tvåarmade robot YuMi. Foto: ABB

Robotdalen och ABB meddelar idag att man nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar med syftet att stärka svensk industris konkurrenskraft.

ABB är välkända för sina industrirobotar och öppnar nu i samarbete med bland annat Robotdalen och Mälardalens högskola ett testcenter för kollaborativa (samarbetande) robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Bakgrunden är den hårdnande globala konkurrensen där kollaborativa robotar, som kan arbeta sida vid sida med människor utan skyddsburar, kommer bli en mycket viktig del i att stärka svensk industris konkurrenskraft.

”Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation”, skriver ABB och Robotdalen i ett pressmeddelande.

Man skriver vidare att de kollaborativa robotarna öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte gått att automatisera. Syftet med testcentret är att ta fram nya robotlösningar och snabbare få ut dessa till industriföretagen, då det traditionellt brukar ta lång tid med ny teknik.

”Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan”, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.

En av de kollaborativa robotarna som kommer användas på det nya testcentret är ABB:s tvåarmade industrirobot YuMi. Testcentret har hela Sverige som upptagningsområde och några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo.

”Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri”, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.