Robotsalamander förflyttar sig som en verklig salamander

Foto: Copyright Hillary Sanctuary / EPFL

Baserat på röntgenbilder från en verklig salamander har forskare utvecklat en robotsalamander som både kan gå, kräla och simma som sin naturliga förlaga.

Pleurobot, som robotsalamandern heter, påminner utseendemässigt mycket om en riktig salamander men har istället ett 3D-utskrivet skelett samt motoriserade leder och elektronik om sitt ”nervsystem”. Forskarna har hämtat inspiration från den spanska revbenssalamandern som heter Pleurodeles waltl på latin, när de utvecklat robotsalamandern, därav namnet Pleurobot.

Det här är inte första gången forskarteamet vid EPFL:s Biorobotics Lab, lett av Auke Ijspeert, har byggt en salamanderrobot, men det är första gången man lyckats utveckla en robot som är exakt baserad på 3D-rörelser från en riktig salamanders skelett. Forskarna använde sig av röntgenbilder uppifrån och från sidan på en verklig salamander, där 64 punkter på skelettet följdes, när den utförde olika rörelser på land och i vatten.

Totalt har roboten 27 motorer och en ryggrad som består av 11 segment, vilket är en något förenklad skelett- och ledstruktur jämfört med den naturliga förlagan. Trots detta rör sig Pleurobot mycket likt en verklig salamander och kan både gå, kräla och simma under vatten (tack vare ett skräddarsytt vattentätt ”skinn” som skyddar elektroniken) på ett naturtroget sätt.

EPFL News skriver att neurobiologer har visat att det snarare är ryggraden än hjärnan som gör att salamandern kan förflytta sig. Elektrisk stimulering av ryggraden avgör om salamandern går, krälar eller simmar. Vid den lägsta stimuleringen går den, vid lite högre stimulering ökar takten och när en viss tröskel passeras börjar salamandern simma. Ijspeert tror att genom att förstå grunderna i samspelet mellan ryggraden och kroppens förflyttning kommer man, utöver att bygga andra typer av biorobotar, enklare kunna utveckla framtida terapier och neuroproteser för förlamade och amputerade patienter.

EPFL