Försäljningsförbud även för Husqvarna Automower 310


Som väntat utfärdade Elsäkerhetsverket försäljningsförbud även för Husqvarnas Automower 310. Det innebär att samtliga fyra modeller verket provat har förbjudits att säljas.

Även i detta fall var orsaken att robotgräsklipparen ej lever upp till kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Utöver ett försäljningsförbud för den aktuella modellen ska Husqvarna betala totalt 27.200 kronor som ersättning till Elsäkerhetsverket för inköp (13.520 kronor) och provning (13.680 kronor) av robotgräsklipparen.

Att samtliga fyra robotgräsklippare, av varierande märken, har fått försäljningsförbud utfärdat av verket tyder på att det handlar om ett generellt problem med EMC hos robotgräsklippare snarare än problem med specifika märken/modeller. Det råder dock delade meningar om hur produkterna ska testats och besluten har överklagats.

Läs beslutet i sin helhet här

Husqvarna Automower 310 under provning. Foto: Elsäkerhetsverket

 

OBS! Nyligen uppdaterade Elsäkerhetsverket webbsidorna för de fyra testade robotgräsklipparna där det framgår att dessa får fortsätta säljas som vanligt i väntan på överklagandeprocessen i Förvaltningsrätten. Säljstoppet är alltså upphävt tillsvidare:

Observera att detta beslut har överklagats och förvaltningsrätten har beslutat att förbudet inte ska gälla under överklagandeperioden. Det innebär att produkten får fortsätta att säljas tills förvaltningsrätten har beslutat något annat.

SE ÄVEN: