Gardena R50Li får försäljningsförbud – Husqvarna överklagar

Idag gick Elsäkerhetsverket ut på sin webbsida med att man utfärdar försäljningsförbud för ännu en robotgräsklippare. Denna gång handlar det om modellen Gardena R50Li.

Tidigare har Robotnyheter skrivit om hur Julas robotgräsklippare Meec samt Worx Landroid WG790E fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då produkterna ej uppfyllt kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Idag gick verket även ut med ett försäljningsförbud på Gardena R50Li, en modell som lanserades så sent som 2015. Varumärket Gardena ägs av Husqvarnakoncernen som nu också har överklagat beslutet.

Utöver ett omedelbart försäljningsförbud för robotgräsklipparen måste Husqvarna även ersätta myndigheten med totalt 23.200 kronor för inköp av produkten (9.520 kronor) samt provning (13.680 kronor). De uppmätta störningarna ligger som mest på 20,9 dB över gränsen för störningar, skriver verket i sitt beslut.

Detta innebär att tre av de fyra robotgräsklippare som Elsäkerhetsverket valt ut för provning nu har förbjudits att säljas. Det ser även ut som den fjärde modellen, en Husqvarna Automower, kommer få försäljningsförbud, enligt noteringar i Elsäkerhetsverkets diarium. Detta är dock inte 100 procent bekräftat ännu.

Om så skulle vara fallet ser det ut som det kan finnas ett mer generellt problem med EMC hos robotgräsklippare och inte bara för specifika märken. Detta är förmodligen även en del av förklaringen till varför både Worx och Husqvarna lanserat nya modeller i år som är så snarlika fjolårets modeller rent specifikationsmässigt. Så här avslutar Elsäkerhetsverkets inspektör Martin Gustafsson beslutet:

I de fall ni åtgärdar produktens brister anses det som en ny produkt. Därför ska ny unik beteckning, t.ex. typ-/modellbeteckning eller liknande, anges och ny EG-försäkran upprättas.

Gardena R50Li under provning. Foto: Elsäkerhetsverket

Husqvarna överklagar

Enligt Jnytt.se har dock Husqvarna överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad då det råder delade meningar om hur provningen ska utföras. I ett mail till Jnytt skriver Husqvarna Group:

Vi anser att Elsäkerhetsverkets beslut är felaktigt och har därför överklagat beslutet. Husqvarna Group har utvecklat robotgräsklippare i mer än 20 år. Alla våra robotgräsklippare som finns ute på marknaden är testade och godkända av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Statens Provningsanstalt). Vi är övertygade att våra produkter uppfyller säkerhetskraven. Det finns ingen särskild standard för elektromagnetisk kompatibilitet för robotgräsklippare, som det här fallet gäller. Som tillverkare kan man därför välja mellan flera olika standarder. Husqvarna Group har valt den standard som rekommenderas av SP, medan Elsäkerhetsverket utan förklaring testat produkter utifrån en annan standard.

Läs beslutet i sin helhet här

Uppdatering 30 april: Elsäkerhetsverket har nu uppdaterat informationen på sin webbsida för samtliga tre robotgräsklippare där man utfärdat försäljningsförbud (Meec, Worx Landroid WG790E och Gardena R50Li). Där framgår det att då beslutet har överklagats får de aktuella robotgräsklipparna fortsätta säljas tills vidare.

Observera att detta beslut har överklagats och förvaltningsrätten har beslutat att förbudet inte ska gälla under överklagandeperioden. Det innebär att produkten får fortsätta att säljas tills förvaltningsrätten har beslutat något annat.