Jula förbjuds sälja robotgräsklippare

Lågprisvaruhuset Jula får inte längre sälja sin robotgräsklippare av det egna varumärket Meec Tools. Detta efter att Elsäkerhetsverket förbjudit försäljning av den.

Det var 2014 som Jula började sälja den billiga robotgräsklipparen Meec. Samma år började även konkurrenten Rusta sälja sin robotgräsklippare Clipper 1200 (som fortfarande går att köpa). Gemensamt för båda dessa är att de bygger på modellen G-Force i grunden.

Nu har dock Elsäkerhetsverket gått ut med ett försäljningsförbud för Julas robotklippare, uppger Skövde Nyheter. Julas robotgräsklippare uppfyller inte skyddskraven gällande den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC). Elsäkerhetsverket skriver följande om EMC på sin webbsida:

”EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.”

Julas robotgräsklippare Meec på EMC-provning. Foto: Elsäkerhetsverket

I sitt föreläggande anmärker Elsäkerhetsverket bland annat på bristfällig bruksanvisning och Jula måste, utöver att sluta sälja produkten, även betala de kostnader på totalt 18.479,20 kronor som myndigheten fått lägga ut för inköp och test av robotgräsklipparen. Beslutet i sin helhet går att ta del av på Elsäkerhetsverket webbsida.


Uppdatering 30 april:
Elsäkerhetsverket har nu uppdaterat informationen på sin webbsida för samtliga tre robotgräsklippare där man utfärdat försäljningsförbud (Meec, Worx Landroid WG790E och Gardena R50Li). Där framgår det att då beslutet har överklagats får de aktuella robotgräsklipparna fortsätta säljas tills vidare.

Observera att detta beslut har överklagats och förvaltningsrätten har beslutat att förbudet inte ska gälla under överklagandeperioden. Det innebär att produkten får fortsätta att säljas tills förvaltningsrätten har beslutat något annat.

SE ÄVEN: