Så skyddar du din robotgräsklippare mot åska

Foto: Husqvarna Group

Ny statistik från försäkringsbolaget Folksam visar att robotgräsklippare står för den största ökningen av hemelektronik som skadas vid åska och blixtnedslag.

Datorer och tv-apparater är fortfarande de vanligaste produkterna som skadas vid åsknedslag, men i takt med att allt fler skaffat sig en robotgräsklippare har detta blivit den produkt som står för den största ökningen, visar statistik för 2014 som Folksam tagit fram.

Det är tredje året i rad som Folksam samlat in denna typ av statistik och andelen åskskadade robotgräsklippare har fyrdubblats från 2013 till 2014, skriver försäkringsbolaget i ett pressmeddelande.

Av rapporten framgår att det 2013 endast var 2,6 procent av åskskadefallen som utgjordes av robotgräsklippare men att denna andel ökat till 12,3 procent under 2014. Sannolikt kommer denna siffra ha ökat ytterligare för 2015. Att robotgräsklippare har en lång slinga dragen längs gräsmattan gör dem extra utsatta för åska.

Totalt rapporterades 4.106 åskskadade föremål till Folksam under 2014 och av statistiken framgår även att det förekommer dubbelt så många åskskador i villor än för fritidshus och lägenheter tillsammans. Statistiken visar även att hela 85 procent av åskskadorna sker under sommarmånaderna juni, juli och augusti

Grafik: Folksam

– För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen. Ett billigare alternativ är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Fler tips som Folksam ger för att skydda hemelektronik från åska och blixtnedslag är följande:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.
  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.