Robotseminarier under Almedalsveckan 2015

Almedalen i Visby. Foto: Gotlands kommun

I år anordnas Almedalsveckan på Gotland mellan den 28 juni – 5 juli och ett tiotal seminarier kommer ta upp robotiseringen av samhället.

Sedan förra årets Almedalsvecka har debatten om robotiseringen börjat komma igång på allvar i Sverige bland debattörer, opinionsbildare och vissa politiker. Detta avspeglas även i antalet seminarier och andra evenemang under Almedalsveckan 2015 som berör detta ämne. Här nedan följer en lista över dessa.

Globala möjligheter med exponentiell teknikutveckling

Beskrivning av evenemanget
En framtidsspaning med tydlig koppling till teknik och teknikens möjligheter. De sjunkande kostnaderna för datorer och datorkraft ger möjligheter till effektivare samhällen. Samtidigt skapar enskilda innovationer stora förändringar för hela samhället.

Utökad beskrivning av evenemanget
Dagen inleds med film och presentation av Idélandet Sverige. Idélandet Sverige är en tvåårig satsning, där Sveriges Ingenjörer är på jakt efter de bästa idéerna från de vassaste ingenjörerna. Idélandet ska göra nedslag i 20 regioner runt om i landet för att ta fram konkreta förslag på hur jobben kan bli fler och regionerna utvecklas med ingenjörernas idéer.

Seminariet hålls den 29 juni klockan 09:00 – 09:50 och arrangeras av Sveriges ingenjörer. Mer information här.


Robottekniken som revolutionerar rehabiliteringen

Beskrivning av evenemanget
Robotar som hjälper strokepatienter att gå, virtuella världar för whiplashskadade, robotar som övervakar i hemmet, och helt vanliga stegräknare för smärtpatienter. Innovation och avancerad teknik öppnar nya möjligheter i rehabiliteringen. Men kommer robotar att kunna ersätta människor i vården?

Utökad beskrivning av evenemanget
Innovationer och ny teknik fortsätter att revolutionera vården. Inom en snar framtid kommer individen själv, med hjälp av en smart app, att kunna ställa sin diagnos. E-hälsa genom mobilen är en snabbt växande företeelse. Robotar börjar användas både som sällskapsdjur och hemvårdare och på Danderyds sjukhus används en robotdräkt som lär strokepatienter att kunna gå igen. Men kommer robotar att kunna ersätta människor i vården? På Danderyds sjukhus seminarium presenteras hur robotar, virtuella världar och distansövervakning kan användas i vården. Resultat från studier på Robotdräkten kommer att presenteras. Dessutom får vi veta hur ett dataspel kan hjälpa smärtpatienter, en innovation under utveckling. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund och Olof Hillborg, som är chef för SLL Innovation, kommer att berätta om Stockholms läns landstings satsningar för att få fram fler tekniska lösningar i vården.

Seminariet hålls den 29 juni klockan 11:00 – 12:15 och arrangeras av Danderyds sjukhus. Mer information här.


Hur möter fackförbunden gemensamma utmaningar på framtidens arbetsmarknad?

Beskrivning av evenemanget
Runt hälften av jobben i Sverige kommer att påverkas av digitalisering de kommande decennierna. Vissa jobb försvinner, medan andra kommer till. Framtidspaning om arbetsmarknadens och fackförbundens utmaningar.

Utökad beskrivning av evenemanget
Digitalisering, automation, globalisering och förändrade arbetsformer får en allt större påverkan på arbetslivet. Robotar ersätter mänsklig kraft och mjukvarans artificiella intelligens utgör alltmer en konkurrent till den mänskliga hjärnan. Hur möter fackförbunden den ökande förändringstakten och hur påverkas partsförhållandena på arbetsmarknaden när tjänstemännen blir allt fler medan arbetarna minskar i antal? Eller har denna traditionella uppdelning kanske redan börjat spela ut sin roll? Vad säger Unionen om LO:s mål om att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska minska? Hur får vi bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män utan att Industriavtalet och lönenormeringen riskeras?

Seminariet hålls den 29 juni klockan 13:00 – 13:45 och arrangeras av Unionen. Mer information här.


Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg?

Beskrivning av evenemanget
Utvecklingen av robotars användning inom vård och omsorg går snabbt. Hur kan individen och vården dra nytta av tekniska innovationer och vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik? Om aktuella frågeställningar om robotar och teknik i vården.

Utökad beskrivning av evenemanget
Utvecklingen av robotars användning inom vård och omsorg går snabbt. De tas fram för att avlasta – och till viss del – ersätta den mänskliga handen. Innovationerna kan vara allt från sällskapsrobotar till smarta mobiler – och giraffer. Hur kan vi utveckla vård och omsorg samt stärka individen genom att använda ny teknologi? Vilka etiska frågor väcks? Stockholms Sjukhem och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) bjuder in till ett rundabordssamtal utifrån aktuella frågeställningar om robotar och ny teknologi i vård och omsorg. Rundabordssamtalen inleds med en introduktion av robotforskaren Christian Smith från KTH. Moderator är Lisa Kirsebom. Seminariet avslutas med en panel där samtalsledarna delar med sig av reflektioner från diskussionerna.

Seminariet hålls den 29 juni klockan 14:00 – 15:45 och arrangeras av Stockholms Sjukhem och Statens medicinsk-etiska råd (SMER). Seminariet kommer att filmas och går därmed att se i efterhand. Mer information här.


Kompetens för den andra maskinåldern?

Beskrivning av evenemanget
Hur bör ett utbildningslandskap se ut för att möta krav och ta vara på möjligheter som den alltmer digitaliserade tillvaron för med sig? Vilket ansvar har skolan, arbetsgivaren, och individen?

Utökad beskrivning av evenemanget
Hur förblir du delaktig, kompetent och med i din samtid livet ut, i en allt mer föränderlig värld? I en tid när industri och samhälle befinner sig mitt i en digital revolution förändras både arbetsmarknaden och hur vi lever i stort. Hur skapas ett utbildningslandskap som stödjer individen att möta och ta del av en allt mer digitaliserad värld, där arbetsmarknaden byter kravprofil flera gånger under en och samma livstid? Hur säkerställs utbildning där en digital samhällskunskap erbjuds alla? Vi ser initiativ där barn lär sig programmering och datalogiskt tänkande. Vi ser framväxten av platser – makerspaces – skapade för praktiskt lärande och öppen innovation, där teknik och design möter områden som skola, omsorg och kultur. Vi ser hur föreningar och eldsjälar startar nätverk för digitalt lärande, och tävlingar som arrangeras för att utveckla nya idéer och affärsmodeller åt industrin.

Seminariet hålls den 29 juni klockan 15:00 – 17:00 och arrangeras av EIT Digital, Swedish ICT samt Kista Science City. Mer information här.


Robotarna tar över – behöver vi konstnären?

Beskrivning av evenemanget
Om konstnärliga utbildningars betydelse för samhällsutvecklingen, samhällsekonomin och Sveriges framtid. Vilken roll har konstnären/designern i framtidens näringsliv när flera yrken automatiseras? Kan en undersköterska eller chefsekonom ha nytta av en konstnärlig utbildning i sitt arbete?

Utökad beskrivning av evenemanget
Flera av våra nuvarande yrken kommer i framtiden att automatiseras och nya kreativa yrkesområden förväntas växa fram. Vad händer då med Sveriges framtid när vi minskar konstnärliga ämnen i grundskola och har tagit bort det som kärnämne i gymnasieskolan? Hur säkerställer vi kreativt tänkande och tankekraft från förskolan och i det livslånga lärandet? Hur påverkas utbildningsprocessen i Sverige generellt – inte bara inom design, konstnärliga- och kreativa yrkesområden? Hur konkurrenskraftiga kommer vi att vara i Sverige och internationellt? Varför konstnärlig- och designutbildning? Måste alla bli yrkesverksamma konstnärer? Hur ser framtiden ut inom kreativa näringar? Och framför allt – hur säkerställer vi ökad mångfald?

Seminariet hålls den 30 juni klockan 16:30 – 17:30 och arrangeras av FRIKS (Fria Konstnärliga- och Hantverksinriktade Utbildningar). Mer information här.


Hur möter vi äldres behov av omsorg år 2030?

Beskrivning av evenemanget
Äldreomsorg är en verksamhet som berör oss alla. Frågan är hur vi ska tackla en framtid med allt fler och äldre människor? Vi diskuterar hur vi möter äldres individuella behov i framtiden. Vilka möjligheter ger ny teknik och vad händer med etik och empati?

Utökad beskrivning av evenemanget
Om 15 år har tekniken fått genomslag i äldreomsorgen. Robotar hjälper till med toalettbesök och dusch. Kameror håller oss under uppsyn och slår larm om vi ramlar. Omsorgen är mer individualiserad och anpassad till var och ens behov. En debatt pågår om hur vi ska klara välfärden till följd av demografiska förändringar. Vi blir allt fler och äldre samtidigt som gruppen som arbetar blir relativt mindre. Hur ska äldrevården finansieras? Vem tar hand om oss i framtiden? Många målar upp en dyster bild av framtidens äldreomsorg. Vi vill visa att det finns anledning att tänka ljust. Ny teknik sparar resurser och frigör mer tid för omsorg. Tekniken kan även öka individualiseringen och förbättra omvårdnaden. På seminariet diskuterar vi: Hur möter vi äldres individuella behov 2030? Har vi då förenat en ökad användning av teknik med etik? Blir en teknikstödd äldrevård mindre empatisk? Tillsammans med vår panel funderar vi kring olika möjligheter att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

Seminariet hålls den 29 juni klockan 09:00 – 09:55 och arrangeras av EY. Mer information här.


Framtidens arbetsmarknad – digitaliseringens effekter på kompetensförsörjningen

Beskrivning av evenemanget
Den senaste tiden har mycket forskning visat att arbetsmarknaden förändras med anledning av digitalisering, e-tjänster, robotar m.m. Hur kan vi, utifrån regionala förutsättningar, ta oss an de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för kompetensförsörjningen?

Utökad beskrivning av evenemanget
Stiftelsen för strategisk forskning Presentation av rapporten ”De nya jobben i digitaliseringens tidenvarv”. Kompetensplattform Västerbotten om att jobba med digitalisering i en region som präglas av stora geografiska avstånd. Lunds universitet (Lärosäten Syd) och Malmö högskola om aktuella satsningar i Skåne. Under seminariet diskuteras frågor som: Hur arbetsmarknaden utformas av digitaliseringen. Hur utbildningen måste utformas för att möta upp de krav som digitaliseringen ställer. Vilka utmaningar som regionernas kompetensförsörjningsbehov står inför. Hur möter utbildningsanordnare upp behovet av särskilda kompetenser inom Vård och omsorg? Vilka aktörer kommer att stå för innehållet i morgondagens traditionella utbildningar? Seminariet avslutas med en gemensam paneldiskussion mellan Stiftelsen för strategisk forskning, Tillväxtverket och regionala representanter från Västerbotten och Skåne.

Seminariet hålls den 30 juni klockan 09:30 – 10:35 och arrangeras av Kompetensplattform Västerbotten och Kompetenssamverkan Skåne. Mer information här.


Robotisering – hot eller möjlighet?

Beskrivning av evenemanget
Hur kan svensk industri leda robotiseringen? Är den ett hot eller en möjlighet för jobb och svensk konkurrenskraft? På ett lekfullt sätt illustrerar vi den nya teknikens möjligheter och hur den påverkar industri och samhälle.

Utökad beskrivning av evenemanget
Media och politiker har fått upp ögonen för automatiseringen och robotiseringen av jobben. Enligt vissa forskare kommer över hälften av dagens jobb i Sverige ha tagits över av robotar och datorer inom 20 år. Från att ha ersatt enklare monotona jobb kan robotarna nu ta över allt mer avancerade arbetsuppgifter. För att illustrera automatiseringens möjligheter har fyra ungdomspolitiker designat varsin robot tillsammans med några av Sveriges mest innovativ och högteknologiska företag och teknologstudenter. Ungdomspolitikernas robotar möts i en rafflande kamp i Industriområdet samtidigt som vi diskuterar och resonerar om möjligheterna som robotisering kan skapa för industrin och samhället i stort. Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Seminariet hålls den 30 juni klockan 20:00 – 21:30 och arrangeras av Industrin tar matchen. Mer information här.


Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?

Beskrivning av evenemanget
Nästan vartannat jobb riskerar att automatiseras i Sverige inom två decennier, det vill säga att robotar och digital teknik ersätter mänskligt arbete. Vad bör göras politiskt för att möta den här utvecklingen? Har politiken använt rätt medel hittills och vad krävs framöver?

Utökad beskrivning av evenemanget
Vi kommer att utgå från tre rapporter på svensk arbetsmarknad och diskutera möjliga vägar framåt. Vi kommer också att titta närmare på det senaste decenniet – hur många jobb har försvunnit p.g.a. automatisering och vilka slags nya jobb har tillkommit? Har politiken använt rätt medel hittills och vad krävs framöver? Förändrat utbildningssystem? Förnyat skattesystem? Basinkomst? Arbetstidförkortning? Fler offentliga jobb? OBS! Efter detta seminarium följer ett anknytande pass som heter ”Sharing Economy kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?”

Seminariet hålls den 1 juli klockan 10:00 – 10:50 och arrangeras av Ekobanken och Camino. Mer information här.


Sharing Economy kan ge fler tillgång till mer, men vad händer med jobben?

Beskrivning av evenemanget
”The Sharing Economy” leder till effektivare resursutnyttjande och ger fler tillgång till materiellt välstånd. Samtidigt behövs allt färre människor för att producera dessa varor och tjänster, och traditionella branscher konkurreras ut. Ska politiken motverka eller välkomna delandets ekonomi?

Utökad beskrivning av evenemanget
Digitaliseringen och delandets ekonomi samverkar och gör allt fler varor och tjänster nästan gratis. Kommer denna nya kollaborativa gemenskap ersätta delar av kapitalismen? Behöver vi revidera människors behov av arbete och inkomst när en allt mer av våra behov tillfredställs av gratistjänster och lokala gemenskaper? ”The Sharing Economy” kan leda till ett effektivare resursutnyttjande, och kan ge fler tillgång till materiellt välstånd. Men samtidigt kan följderna bli att allt färre människor behövs för att producera dessa varor och tjänster, och att traditionella branscher konkurreras ut. Ska politiken motverka eller välkomna delandeekonomin? Behöver arbetsmarknadslagstiftning och skattelagstiftning ändras för att möta utvecklingen? OBS! Detta seminarium hänger ihop med ett pass som arrangeras precis innan, kl 10-11. Det heter ”Vad ska vi göra när robotarna och datorerna tar över våra arbetsuppgifter?

Seminariet hålls den 1 juli klockan 11:00 – 11:50 och arrangeras av Ekobanken och Camino. Mer information här.


Rätten till jobb eller tvång att arbeta? Om synen på arbete idag och imorgon

Beskrivning av evenemanget
Begrepp som arbetslinjen och full sysselsättning förekommer flitigt i den politiska debatten. Är det av omtanke om medborgarna som jobben prioriteras? Eller lurar en gammal moralistisk syn på vad arbete är och ska vara bakom orden? Kommer teknikutvecklingen tillåta oss att arbeta mindre?

Utökad beskrivning av evenemanget
”Vi vill ha sex! Vi vill ha sex! Vi vill ha sex timmars arbetsdag!” Dessa gamla slagord har nu börjat eka bortom första maj-tågen. Under våren har en debatt om arbetets mening och framtid rasat på kultursidorna. Frågor om sex timmars arbetsdag, robotisering, meningslöst och meningsfullt arbete berör nästan alla. Med utgångspunkt från bland annat Roland Paulsens bok ”Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen” diskuteras synen på arbete och arbetsmoral. Välkommen från 11.45.

Seminariet hålls den 1 juli klockan 12:00 – 12:45 och arrangeras av Stiftelsen Natur & Kultur. Mer information här.


Människan i robotsamhället – bi- eller huvudroll?

Beskrivning av evenemanget
Forskare målar upp svindlande framtidsscenarion och media rapporterar om jobben som hotas. Robotsamhället är en nyhet för konsumenten men för industrin är det en gammal sanning. Vad får människan för roll när robotarna kan göra allt mer och vad kan industrin lära oss om morgondagens samhälle?

Utökad beskrivning av evenemanget
Det finns vissa som ältat robotfrågan längre än andra. Industriföretagen har sett hur anställda byts ut mot robotar i årtionden. Är det deras omställning konsumenterna nu kommer få återuppleva? Vad kan industrin lära oss om morgondagens samhälle och hur kan vi använda robotarna som komplement till, snarare än ersättare för, människor? Hur kan en innovationsdriven industri spela en ledande roll när samhället möter den andra automatiseringsvågen och vad innebär utvecklingen för kampen om morgondagens talanger

Seminariet hålls den 2 juli klockan 08:45 – 10:00 och arrangeras av Resumé och Sandvik. Mer information här.


Vad ska vi människor göra när robotarna tar över?

Beskrivning av evenemanget
Mellan 2006 och 2011 försvann över 450 000 jobb på grund av automatisering. Men digitaliseringen möjliggör också nya möjligheter och arbetsuppgifter. Svenska entreprenörer och medarbetare kan bidra till lösningar inom t ex vård, skola och matproduktion. Hur? Vilka radikala innovationssprång krävs?

Seminariet hålls den 2 juli klockan 13:15 – 14:45 och arrangeras av HejDigitalt. Mer information här.


Makerspaces – en allt viktigare plats för lärande i skola, på fritiden och i arbetslivet

Beskrivning av evenemanget
Skolor, offentlig sektor, industrin och våra privata liv påverkas alla av digitaliseringen och det uppkopplade interaktionssamhället. Makerrörelsen handlar om att lära sig digitala tekniker, metoder och material för att kunna vara medskapande och digitalt kompetent vilket ofta görs i s k Makerspaces

Utökad beskrivning av evenemanget
På Fenomenalens gård presenteras begreppet Makerspace och Makerrörelsen samt olika initiativ och möjligheter att ta del av det kollektiva lärandet som växer fram, i skolor, på bibliotek och lärcenters, på universitet och i medlemsdrivna digitala verkstäder, så kallade Makerspaces. Lärare, bildpedagoger, bibliotekarier, fritidsledare, verksamhetsledare i företag och offentliga organisationer har stor nytta av att känna till Makeridéerna för utbildning, framtida kompetensförsörjning och innovationskraft. 10.00 Carl Heath om Makerspaces, Hackerklubben och ett nytt Vinnovaprojekt 10.30 Birgitta Edberg, Kickoff för DF Makerspace Education network 10.45 Mark Smith, KTH, Makerspace cross-disciplinary education 11.00 Åke Nygren, Skaparbibblan och Makerboxes 11.30 Niclas Ekholm, IKT-labbet, mobila Makerspaces 12.30 Workshops 3D printning, Scratch, e-slöjd 14.00 Harriet Aurell, Makertjej och Makerspace Stockholm 14.30 Workshops robotverkstad och digitala textilier, lysande lamm

Seminariet hålls den 3 juli klockan 10:00 – 16:30 och arrangeras av EIT Digital Stockholm, DF Stockholm, Fenomenalen, Swedish ICT och Kista Science City. Mer information här.


Utöver dessa seminarier anordnar även Dagens Samhälle två Almedalsevenemang kallade ”Heta stolen” som är en form av frågestund.

Hur påverkas jobben av ny teknik?

Beskrivning av evenemanget
Digitalisering, robotisering, globalisering. Vem får jobb i framtiden? Och vilka arbeten får de?

Seminariet hålls den 29 juni klockan 14:30 – 14:45 och arrangeras av Dagens Samhälle. Mer information här.


Kommer läkarna att ersättas av datorer?

Beskrivning av evenemanget
Hur ser framtidens sjukvård ut? Ställer datorn diagnos på en millisekund? Och vilka andra yrken kommer att försvinna eller förändras?

Seminariet hålls den 1 juli klockan 15:00 – 15:15 och arrangeras av Dagens Samhälle. Mer information här.

Källa: www.almedalsveckan.info