450.000 svenska jobb har automatiserats bort på fem år

Foto: ABB

Idag skriver Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, på DN Debatt om en färsk rapport som visar hur 450.000 jobb har försvunnit i Sverige mellan 2006 och 2011 på grund av automatiseringen.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), som tidigare konstaterat att 53 procent av de svenska jobben kan ha tagits över av robotar och datorer inom 20 år. Mestadels är det rutinjobb inom industrin, i butikskassor och inom administration som minskat.

Automatiseringen har dock även skapat nya jobb och bland annat har antalet dataspecialister ökat med 20 procent, från drygt 80.000 till närmare 100.000 personer. Det är även inom detta yrkesområde som flest jobb kommer skapas de närmsta två decennierna.

Enligt prognosen väntas dessa ge störst jobbtillskott av alla yrken under de kommande 20 åren, och öka till runt 240.000. Därtill kommer en snabb ökning för flera andra yrken, som civilingenjörer, varav en del arbetar med digitalisering. Trots denna expansion har jobb i yrken som utvecklar digital teknik bara ersatt en mindre del av de som automatiserats.

Av de nya jobb som direkt eller indirekt kan kopplas till automatisering har de ändå bara ersatt en fjärdedel av de jobb som automatiserats bort.

Svensk politik behöver i mycket större utsträckning fokusera på reformer som hejdar några av automatiseringens avigsidor, och ökar dess potential. En större faktor har varit de inkomstökningar som följt i automatiseringens spår, skriver Fölster.

En viktigare jobbmotor har varit att växande inkomster ökar efterfrågan på vissa arbetsintensiva yrken, till exempel inom turism, närproducerade livsmedel och delikatesser, eller i byggbranschen där många nuvarande moment kan automatiseras, men ökande inkomster ökar efterfrågan på designade och miljövänliga, mer arbetskrävande, byggen. Efterfrågeskiften till följd av högre inkomster har ökat antal jobb med ungefär en procentenhet per år.

Totalt har dessa inkomstökningar samt digitalisering ersatt tre fjärdedelar av jobben som automatiserats bort. Fölster efterlyser därför fler politiska initiativ. Bland annat nämner han DARPA:s robottävlingar som ett bra exempel.

Om Sverige ska fortsätta att parera automatiseringens fällor så krävs en mycket mer aktiv automatiseringsagenda än vad som dryftas i regeringens vårbudget.

Läs debattartikeln i sin helhet på DN Debatt.