Roboten SAFFiR ska släcka bränder till sjöss

Foto: Logan Wallace & Steven Mackay, Virginia Tech

SAFFiR heter en humanoid robot från Virginia Tech som utvecklats under fem års tid med hjälp av finansiering från den amerikanska flottan. När den är färdig ska den kunna hjälpa till med att släcka bränder ombord på fartyg och även patrullera dessa.

SAFFiR (Shipboard Autonomous Firefighting Robot) bygger på roboten THOR från Virginia Tech TREC (Terrestial Robotics Engineering & Control) och en annan robot som också gör det är ESCHER (Electromechanical Series Compliant Humanoid for Emergency Response) som VT ställer upp med i DARPA Robotics Challenge Finals i sommar under lagnamnet Team Valor. I höstas genomfördes den första riktiga demonstrationen av SAFFiR i ett realistiskt scenario ombord på ett av amerikanska flottans fartyg.

SAFFiR kan gå, även på ojämna ytor och under sjögång, sträcka och böja på benen, vrida på huvudet samt hålla och hantera en brandslang med sina robothänder. Totalt har SAFFiR 33 frihetsgrader och via sensorerna ombord kan den både navigera omkring på skeppet, lokalisera branden, autonomt hantera slangen samt sikta på brandhärden och släcka den. Man experimenterar även med autonoma drönare som kan flyga omkring i trånga rökfyllda korridorer och assistera brandmännen, såväl de mänskliga som de av metall.

Foto: Logan Wallace & Steven Mackay, Virginia Tech
Foto: Logan Wallace & Steven Mackay, Virginia Tech

Demon pågick under tre dagar i november 2014 och den 178 centimeter höga och 63 kilo tunga roboten lyckades då upptäcka och släcka en brand ombord på fartyget genom att spraya vatten på den med brandslangen som den hanterade på egen hand. Via en stereoskopisk, IR-baserad värmekamera kan SAFFiR lokalisera brandhärdar och även se genom tjock brandrök. Någon syrgasmask behöver denna framtida rökdykare givetvis inte heller.

Övriga sensorer på roboten inkluderar bland annat stereokamera och LIDAR, vilket innebär att den ser världen i totalt tre olika format. SAFFiR drivs helt elektriskt via ett batteri och man har även försett roboten med en skyddande dräkt mot ånga och vattenstänk.

Det var under Naval Future Force Science & Technology EXPO i Washington, D.C. den 4 februari 2015 som den brandbekämpande roboten visades upp för allmänheten. Än så länge är SAFFiR bara en prototyp och fjärrstyrs av en mänsklig operatör, men det långsiktiga målet är att roboten ska kunna agera autonomt och även samarbeta med sjömän och brandmän genom att de instruerar den med tal och gester.

”De här robotarna kan arbeta nära mänskliga brandbekämpare utan att brandmännen exponeras direkt för ånga, hetta eld eller rök”, sa Thomas McKenna, programansvarig vid Office of Naval Research, under demonstrationen. Han berättade vidare att robotar en dag kan komma att patrullera fartyg och skanna av dem efter onaturlig hetta, rök eller andra problem och hålla konstant utkik efter faror ombord som inte upptäcks av sjömännen.

Virginia Tech, Office of Naval Research