Operationsrobot invigde sig själv på SUS

Foto: Intuitive Surgical

Förra veckan invigdes en operationsrobot av modell da Vinci Xi på Skånes Universitetssjukhus (SUS) och i nu fredags togs den i drift.

Da Vinci Xi är den senaste modellen av Intuitive Surgicals system för robotassisterad kirurgi och lanserades under 2014. Nu har roboten godkänts för kliniskt bruk även i Sverige och SUS är förmodligen först ut av svenska sjukhus att köpa in den. 2005 köpte de in sin första robot och då som nu finansierades den via en donation från Crafoordska Stiftelsen.

Det var också Margareta Nilsson från Crafoordska Stiftelsen som satt bakom spakarna när den fjärrstyrda operationsroboten klippte av den blågula bandet under invigningsceremonin på Blocket i Lund den 10 februari.

Innan bandet klipptes talade överläkare Jan Persson, Magnus Anderberg, Per Wierup samt specialistläkare Jesper Andreasson sig varma för den robotassisterade kirurgins fördelar inom gynekologisk kirurgi, barnkirurgi, hjärtklaffskirurgi respektive lungkirurgi. Ett annat område där den nya roboten öppnar upp nya möjligheter är inom tarmkirurgi.

– Robotassisterad kirurgi innebär framförallt ett skonsammare och oftast kortare postoperativt förlopp för våra patienter. Med den nya tekniken blir det möjligt att operera fler patientgrupper och mer komplicerade fall, säger divisionschef Harald Roos som närvarade vid invigningen.

Hos den nya da Vinci Xi-roboten återfinns en rad förbättringar jämfört med den äldre modellen, vilket i praktiken innebär att fler patientgrupper och mer komplicerade fall kan opereras via roboten.

– ­Med den nya tekniken räknar vi med att det ska vara möjligt att operera ytterligare 200 patienter med mini-invasiv robotassisterad kirurgi jämfört med vad vi gör i dag, berättar Harald Roos.

2012 skrev Robotnyheter om att SUS i Lund var först i Sverige med att via en da Vinci-robot reparera en hjärtklaff i en unik operation. Hösten 2014 blev de dessutom först i Sverige med att genomföra en robotassisterad lungoperation på en patient med lungcancer. Tack vare roboten behöver bröstkorgen inte öppnas utan 2-3 centimeter långa snitt räcker för att robotarmarna ska komma in.

SUS, SUS