Flygande robotar tar över lagerinventeringen

Foto: Fraunhofer IML

Att inventera lager är ett tidskrävande och tråkigt jobb som lämpar sig väl för att automatiseras. Fraunhofer IML (Institute for Material flow and Logistics) jobbar nu på en lösning där flygande robotar, eller autonoma drönare om man så vill, sköter detta.

Även om moderna lager har hyllorna markerade med streckkoder, QR-koder eller RFID-taggar består de inte sällan av flera hyllplan, vilket gör det tidskrävande för mänsklig personal att behöva klättra upp och ner för att skanna dessa vid en inventering. Fraunhofer IML har därför dragit igång ett projekt med det ordvitsiga namnet InventAIRy, med målet att flygande robotar försedda med optiska och/eller RFID-läsare ska kunna flyga runt i en lagerlokal och göra en inventering av alla hyllor helt autonomt.

Drönarna ska både självständigt kunna navigera runt i lagerlokalen, skanna av varorna, och därefter trådlöst överföra inventeringsdatan till det befintliga administrationssystemet. Fraunhofers lösning kräver dessutom inga infrastrukturella förändringar av lokalen. De flygande robotarna ska på egen hand klara av att bygga upp en karta av lagerlokalen och även uppdatera kartan när förändringar sker. För detta används intelligenta algoritmer i kombination med sensorer som LIDAR, 3D-kameror och ultraljudssensorer. GPS används även vid eventuell utomhusflygning.

Marco Freund, som leder projektet, har en vision där den ansvarige på företaget med ett enkelt knapptryck från sin dator ska kunna inspektera varulagret eller söka efter en specifik vara, utan inblandning av någon lagerpersonal eller logistiska kostnader.

I mitten av 2015 räknar Fraunhofer IML med att påbörja en delvis automatiserad provflygning. I denna fas ska roboten vara försedd med identifieringsteknik och sväva, utan någon fjärrstyrning, på en fast position samtidigt som den klarar av att undvika kollisioner med hinder såsom hyllor och liknande, förklarar Freund.

Fraunhofer IML