DARPA satsar på intelligenta autonoma drönare

Foto: DARPA

Darpas nya FLA-program (Fast Lightweight Autonomy) syftar till att ta fram obemannade flygfarkoster (UAV) som ska vara små och smidiga nog för att kunna flyga in genom ett öppet fönster och därefter navigera helt autonomt inuti en byggnad lika snabbt som en insekt eller fågel.

För att lyckas med detta behöver man utveckla helt nya algoritmer för UAV:er (ofta kallade drönare) som ger dem avancerad perception och autonomi för att på egen hand kunna utforska byggnader eller andra komplexa miljöer utan att vara beroende av GPS, förinlagd karta eller mänsklig fjärrstyrning. De måste med andra ord klara av att helt på egen hand ta sig genom dörröppningar, uppför trappor och förbi hinder och detta i höga hastigheter.

UAV:erna ska kunna flyga i hastigheter av upp till 20 meter per sekund och vara små nog för att kunna flyga in genom till exempel ett öppet fönster. Man har, som så många andra gånger inom robotvärlden, hämtat inspiration från naturens flygande skapelser som insekter och duvhökar. Duvhöken klarar trots sin storlek av att flyga i höga hastigheter genom tät skog utan att kollidera med träden.

Målet med FLA-programmet är att ”utforska icke-traditionella metoder för perception och autonomi” som därmed skulle ge små UAV:er motsvarande förmågor, ”inklusive förmågan att enkelt navigera sig genom trånga utrymmen i höga hastigheter och snabbt känna igen om den redan varit i ett rum tidigare”, förklarar Mark Micire, Darpas programansvarige.

https://www.youtube.com/watch?v=_bXHLznnQmY

DARPA kommer tillhandahålla en färdig UAV för deltagarna i programmet som de sedan ska utveckla algoritmerna till. Tanken är att UAV:n ska få en slags ”muskelminne” som gör att den reflexmässigt kan parera hinder, likt duvhöken när den svischar fram mellan träden.

Om DARPA lyckas nå sitt mål skulle de nya algoritmerna kunna förbättra förmågan hos obemannade system genom att reducera både processorkraften, kommunikationen och den mänskliga inblandningen för lågnivåuppgifter som att navigera runt hinder i röriga miljöer. DARPA skriver även att de initialt fokuserar på UAV:er men att framstegen som görs inom ramen för FLA-programmet potentiellt skulle kunna appliceras på både markgående, marina och undervattenssystem, vilket skulle vara särskilt användbart i miljöer där GPS ej kan användas.

DARPA