Attityder till robotar inom äldrevården

Sveriges Radio P4 Norrbotten har träffat Lars Nyberg, professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, för att ställa några frågor till honom om robotar inom äldrevården.

Vi lever allt längre och de äldre blir en allt större andel av befolkningen för varje år. I Japan har man länge varit inriktad på att utveckla robotar som ska ta hand om de äldre. Här i Europa är vi lite mer skeptiska till vårdrobotar, det visar bland annat Eurobarometern ”Public Attitudes towards Robots” från 2012 där svenskarna dessutom var mer negativa än EU-genomsnittet.

Idag används redan enklare robotar inom äldrevården bland annat i form av mjuka robotsälar som har en lugnande verkan på dementa patienter. Men om några år kan robotar även komma att användas för att assistera vårdpersonalen rent fysiskt med tunga lyft eller för att hämta mediciner och annat. Den sistnämnda typen av robot används redan idag på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– Det man inte vill är att robotar ska ersätta den mänskliga kontakten, samtidigt som en robot kan vara bra till saker som städning och strykning, säger Lars Nyberg till SR.

SR