Hälften av dagens yrken automatiserade om 20 år

En färsk svensk forskningsrapport visar att över hälften av dagens yrken kommer ha automatiserats inom två decennier. Man talar om att den svenska arbetsmarknaden står inför ”en dramatisk omvälvning”.

Det är Stefan Fölster, chef för reforminstitutet och Lars Hultman, professor i fysik samt vd för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), som ligger bakom rapporten. Den baseras på den tidigare granskningen ”The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?” från Oxfords universitet som publicerades i september 2013. Den nya rapporten från SSF har anpassats för svensk arbetsmarknad och omfattar även den 702 yrken.

Man kommer fram till att Sverige påverkas i än högre utsträckning än USA då vi fortfarande har många industrijobb som kan automatiseras. Man räknar med att 53 procent av dagens yrken kommer kunna ersättas av datorer eller robotar inom 20 år, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i USA som är 47 procent. Totalt handlar det om 2,5 miljoner jobb i Sverige, skriver Fölster och Hultman på DN Debatt. De tar även upp DARPA Robotics Challenge och hur DARPA:s tidigare robottävlingar idag lett till självkörande bilar.

För bara tio år sedan skrevs forskningsartiklar som påstod att bilkörning aldrig skulle kunna utföras av en dator. Ungefär samtidigt påbörjade amerikanska försvarsmyndigheten Darpa en serie av innovationstävlingar för självstyrande bilar. Nu är det en självklarhet att de kommer att rulla på våra gator. På några håll tar de redan jobb från lastbilschaufförer.

Samma Darpa är nu i full färd med tävlingar om bästa androiden som kan klättra i trappor, ta sig in i trånga utrymmen, använda verktyg och byta rör. Robotiserade rörmokartjänster ter sig snart lika självklart som självstyrande bilar.

Det är heller inte bara industrijobb som ligger i riskzonen för att automatiseras. Bland annat journalister, jurister, banktjänstemän och kontorsarbetare kommer helt eller delvis kunna ersättas av sofistikerade algoritmer – ofta i kombination med det som kallas big data, det vill säga stora datamängder som en dator kan plöja igenom och analysera många gånger snabbare än en människa.

Tjänstemannayrken i vilka många människor är sysselsatta påverkas också. Säljavdelningar ersätts av datoriserade auktionsförfaranden, färre revisorer behövs när bokföring automatiseras, färre banktjänstemän när datoriserade system gör analyserna. Datorernas språkförståelse utvecklas nu så snabbt att datorer kan göra kreditbedömningar och diagnoser snabbare och bättre än många banktjänstemän och läkare.

Yrken där typiskt mänskliga egenskaper är viktiga kommer dock gå säkra från att robotiseras eller datoriseras de närmaste decennierna. Kassapersonal i affärer är däremot ett exempel på ett yrke som löper hög risk att försvinna inom 20 år.

De yrken som löper minst risk att automatiseras är de som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor. Skogsmästare, präst och speciallärare hör till dessa grupper, medan kassapersonal, försäljare, maskinoperatörer, bokförings- och redovisningspersonal tillhör de som löper störst risk. Mittemellan finns till exempel yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” där ungefär 50 000 jobb sannolikt kan datoriseras.

Som Robotnyheter tagit upp tidigare kommer SSF även att hålla ett seminarium om robotiseringen under Almedalsveckan som inleds nu på söndag den 29 juni. Seminariet, som är öppet för alla, heter ”Busy doing nothing” och kommer hållas i Wisby Kongresshall onsdag den 2 juli kl 15:30 – 17:00.

DN Debatt, DI, SSF