Robotar objektivare än journalister

Mjukvarurobotar som blixtsnabbt skriver ihop artiklar direkt efter en händelse är inte bara snabbare utan även objektivare än vanliga journalister, åtminstone när det handlar om sportjournalistik, visar en svensk forskningsstudie.

Christer Clerwall, som forskar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad universitet, lät 46 studenter ta del av två matchreferat på engelska. 27 av studenterna fick läsa ett referat skrivet av en mjukvarurobot och de andra 19 ett av en sportjournalist på LA Times. Efter att studenterna fått värdera texterna visade det sig att det blev väldigt jämnt mellan människa och robot.

För vissa delar fick roboten till och med högre poäng än sportjournalisten. Studenterna tyckte dock att robotartikeln var tråkigare att läsa och där fick sportjournalisten mycket högre poäng.

– Den hade högre poäng på att den var informativ och den upplevdes som lite mer trovärdig och objektiv, men också tråkig, säger Christer Clervall, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, till SVT. På frågan om vilken slutsats han drar av resultatet svarar han:

Den slutsats man kan dra är att programvarorna som genererar den här typen av text blir bättre och bättre och att de till viss del kommer att kunna ersätta en del journalistik.

Ett annat exempel på automatiserad sportjournalistik är det amerikanska sportnätverket BTN (Big Ten Network) som under flera år använt sig av mjukvarurobotar från Narrative Science för att skriva snabba matchreferat direkt efter avslutad match, vilket Robotnyheter skrev om 2011.

Häromdagen blev ämnet åter aktuellt då vi kunde läsa om hur en mjukvarurobot skrivit en notis i LA Times om en jordbävning och publicerat artikeln endast tre minuter efter incidenten. Algoritmen, som skapats av journalisten och programmeraren Ken Schwencke, kan automatiskt generera en kort artikel så fort en jordbävning inträffat som uppfyller vissa kriterier.

Schwencke berättar för Slate att han vaknade 6:25 på måndagmorgonen av en jordbävning och sprang genast till datorn där han fann en färdigskriven notis om jordbävningen. Han skummade igenom artikeln och tryckte sedan på ”publicera”. Därmed var LA Times först ut med nyheten. ”Jag tror vi hade den uppe inom tre minuter”, säger han till Slate. Om en riktigt kraftig jordbävning (minst magnitud 6,0) inträffar i Los Angeles publicerar Quakebot den direkt, utan förhandsgranskning av någon människa.

Mjukvaruroboten kallar han Quakebot och den är programmerad att extrahera relevant data från USGS-rapporter (U.S. Geological Survey) och därefter stoppa in datan i en förskriven mall. Liknande algoritmer skulle även kunna användas för att automatiskt generera väderrapporter utifrån SMHI:s data, som nyligen blev tillgängliga för allmänheten. Vem blir först i Sverige med en sådan mjukvarurobot?

SE ÄVEN: