100 självkörande bilar i Göteborg 2017

Foto: Volvo

Volvo ligger i framkant när det gäller självkörande fordon och i ett nytt projekt har man nu som mål att 100 autonoma bilar ska köra omkring i Göteborg om drygt tre år.

Forskningsprojektet Drive Me som Volvo inleder nästa år i Göteborg är världens första storskaliga pilotprojekt för autonoma bilar. Totalt ska 100 bilar köra omkring av sig själva i Göteborgsområdet 2017 med vanliga privatpersoner som testförare. Det kan jämföras med Google som har tiotalet autonoma bilar. I projektet samarbetar Volvo med Trafikverket, Transportstyrelsen, Göteborgs stad och Lindholmen Science Park.

Det var vetenskapsprogrammet Vetandets Värld i Sveriges Radio P1 som i morse avslöjade nyheten och man sände även ett längre reportage om autonoma bilar vid lunchtid idag. Projektet kostar 500 miljoner kronor och finansieras till hälften av Volvo. Man har även regeringens stöd och vid en pressträff i förmiddags provåkte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Volvo PV:s vd Håkan Samuelsson en självkörande Volvo ihop.

– Både vi på Volvo och den svenska regeringen ser autonoma fordon som en viktig lösning för att nå nollvisionen om dödsfall i trafiken. Det här pilotprojektet kommer att ta oss ett steg mot målet, säger Håkan Samuelsson och tillägger:

– Vi får en inblick i de tekniska utmaningarna samtidigt som vi får värdefull feedback från riktiga kunder som kör i vardagstrafik på allmän väg. Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på ca 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.

– Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand. Detta gäller även att kunna lämna trafikflödet på ett säkert sätt om föraren av någon anledning är oförmögen att återta kontrollen över fordonet, förklarar Erik Coelingh, teknisk specialist på Volvo Car Group.

Några av de fokusområden man satt upp för projektet Drive Me är:

  • Hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.
  • Infrastrukturkrav för autonom körning.
  • Vilka trafiksituationer som är lämpliga för självkörande fordon.
  • Kundernas förtroende för självkörande fordon.
  • Hur förare i omgivningen smidigt kan interagera med en självkörande bil.

Projektet påbörjas under 2014 och tre år senare, 2017, är tanken att 100 autonoma Volvobilar ska rulla på vägarna i Göteborgsområdet. Till att börja med handlar det om utvalda motorvägar omkring Göteborg. Bland fördelarna med autonoma bilar nämns ökad trafiksäkerhet, kortare köer och minskade utsläpp men även att föraren får tid över till annat under bilfärden.

– Tekniken i pilotprojektets självkörande bilar ger föraren möjlighet att lämna över körningen till bilen när omständigheterna så tillåter, säger Håkan Samuelsson.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall menar rentav att autonoma bilar en förutsättning för att kunna uppnå nollvisionen, det vill säga noll döda i trafikolyckor, och talar om ett paradigmskifte.

– Man ska vara väldigt försiktig med ordet paradigmskifte, men för en gångs skull så tror jag att vi råkar ut för det nu när vi får självkörande bilar. Om man tittar lite mer på sikt så är ju det här liksom lösningen på säkerhetsproblemet i transportsystemet, säger han till Vetandets Värld.

Tingvall anser att en robotbil kör bättre än människor eftersom maskinen inte tar några risker.

”Det är ju så att en maskin i de flesta situationer är bättre på att handskas med bilkörning än vad en människa är”, säger han. ”Den kommer ju också att vara en ganska försiktig farkost, den tar ju inte de risker som vi som individer ibland är benägna att ta. Den kommer inte att köra 150 på nätterna med en full operatör bakom ratten.”

Pressmeddelande, SR, SvD, SR, NyTeknik, DN, SR, SvD, NyTeknik