Vaktroboten Linda ska ge ökad trygghet på äldreboenden

Foto: Faksimil / The Telegraph

Linda heter en patrullerande vaktrobot ungefär i storlek med en människa som ska kunna larma sköterskor när fallolyckor och liknande sker på äldreboenden.

Sköterskorna idag har ett pressat schema och det kan dröja flera timmar innan de upptäcker en patient som ramlat omkull. Roboten Lindas uppgift är att åka omkring dygnet runt på ett äldreboende för att slå larm om avvikande beteende upptäcks. Till skillnad mot den svenska, fjärrstyrda roboten Giraffen är Linda helt autonom och lär sig känna igen sin omgivning.

Roboten måste dock kunna skilja på en person som ligger och sover och en som ramlat, eller objekt i samma storlek med en människa som ligger på golvet. Bland annat dessa problem har man att tampas med i EU-projektet STRANDS (Spatio-Temporal Representations and Activities for Cognitive Control in Long-term Scenarios) som fokuserar på att utveckla robotar som kan lära sig känna igen sin omgivning och agera när de upptäcker att något inte står rätt till.

Inom fem år hoppas forskarna kunna få fram en robot som när den placeras i ett vårdhem den aldrig varit i förut kommer kunna lära sig känna igen miljön och skapa igenkänningsmönster för vardagsaktiviteter såsom dörrar som öppnas och möbler som flyttas, skriver The Daily Telegraph. Roboten ska även kunna assisterna sköterskorna med uppgifter som att till exempel bära brickor.

I upp till tre månader åt gången ska robotarna kunna åka omkring utan mänsklig inblandning och kunna skilja på normalt och onormalt beteende, till exempel om en person lämnar sitt rum på dagtid respektive mitt i natten. En annan del av projektet riktar in sig på att anpassa roboten för rena bevakningsuppdrag på kontor och liknande så den kan slå larm om den upptäcker inbrott eller annan onormal aktivitet.

Rent tekniskt består Linda av en mobil robotplattform av typen Scitos G5 som hon rullar fram på. En bit upp sitter en LIDAR som scannar av omgivningen upp till 30 meter bort. Högst upp finns ett huvud med två ögon som dock är mer för människornas än robotens skull. Ögonen innehåller nämligen inga kameror utan de visuella intrycken fås från den Kinectliknande sensorn som sitter allra högst upp och ger roboten djupseende.

Enligt specifikationerna för Scitos G5 ska Linda även kunna åka och ladda sig själv när batteriet börjar bli svagt. Priset på roboten är £25.000, det vill säga över en kvarts miljon kronor.

The Daily Telegraph