IBIS kan ge robotkirurgi för 10% av kostnaden

Japanska IBIS utmanar marknadsledande robotkirurgisystemet da Vinci. Foto: Skärmdump från Youtube

IBIS heter ett nytt robotsystem för titthålskirurgi som utvecklas i Japan. Som en direkt konkurrent till marknadsledande da Vinci från amerikanska Intuitive Surgical siktar man på att kunna lansera sitt system till en bråkdel av priset.

Roboten påminner i sin uppbyggdnad om da Vinci men drivs helt och hållet via tryckluft. En användbar finess IBIS har är förmågan till känselöverföring. När instrumenten vidrör något skickas de små förändringarna i tryckluftsdatan vidare till masterenheten där kirurgen sitter så denne får force feedback från instrumenten som opererar patienten. Robotsystemet kan även göras mycket mer kompakt tack vare sin konstruktion.

”Naturligtvis kan man eliminera darrningar på handen, ändra rörelseration och force feedback-faktorn. Så beroende på den medicinska personalen och situationen kan parametrarna ändras på plats för att göra systemet mer lättanvänt”, berättar Kotaro Tadano, docent vid Tokyo Institute of Technology, för Diginfo.

De samarbetar just nu med kirurger för att få förslag på hur systemet kan förbättras och siktar på att kunna lansera det om 4-5 år. ”I dagsläget siktar vi på att bygga detta system för en tredjedel till en tiondel av kostnaden för robotkirurgisystemet da Vinci”, säger Tadano. Med tanke på att da Vinci-robotsystemet USÖ köpte in tidigare i år gick på 20 miljoner kronor är billigare robotar inom detta område sannolikt mycket välkommet när landstinget i framtiden ska fatta beslut om inköp.

Diginfo