3D-utskrifter i hemmet lika farligt som inomhusrökning

Enligt en färsk studie från Illinois Institute of Technology kan 3D-utskrifter i hemmet vara lika skadligt för lungorna som att röka en cigarett inomhus.

Detta har att göra med de ultrafina partiklar (UFP) som frigörs vid upphettning av plasten och virvlar omkring i luften man andas in. Omkring 20 miljarder UFP-partiklar per minut uppmättes i studien när man under låg temperatur skrev ut i PLA-plast med en kommersiell 3D-skrivare av ett icke nämnt märke. Om temperaturen höjdes eller materialet byttes ut kunde antalet UFP-partiklar vara ända upp till 200 miljarder/minut. Detta är jämförbart med tidigare UFP-studier som involverat bland annat brinnande doftljus, laserskrivare i drift och glödande cigaretter.

Sedan tidigare är det även känt att liknande processer inom industrin ger skadliga utsläpp men där används oftast skyddsutrustning, vilket inte är fallet i hemmet. I värsta fall kan lång exponering för UFP-partiklar leda till astmaliknande symptom, hjärtstillestånd, stroke eller till och med döden. Dessutom har djurförsök visat att exponering för termiska nedbrytningsprodukter från ABS-plast har toxiska effekter på råttor och möss.

Det finns väl ingen direkt anledning till panik ifall man köpt en 3D-skrivare men det kan vara en god idé att till exempel öppna ett fönster eller ordna med ventilation på annat sätt ifall man har en 3D-skrivare som används ofta i ett litet rum. Detsamma gäller laserskrivare, men med tanke på att en 3D-skrivare kan ta flera timmar på sig för att färdigställa en utskrift blir antalet UFP-partiklar avsevärt fler.

Gizmodo, ScienceDirect, IDG