Skolrobot ska anpassa sig efter elevernas känslor

Foto: Aldebaran Robotics

Det EU-finansierade projektet EMOTE har som mål att utveckla en känslomedveten robot som kan användas i pedagogiska miljöer. I det tre år långa projektet medverkar fyra olika EU-länder, däribland forskare från Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Forskningsprojektet EMOTE (Embodied-perceptive Tutors for Empathy-based learning) får 2,9 miljoner euro (nästan 25 miljoner kronor) i finansiering från EU för att utvärdera om robotar kan användas i skolan som stöd i empatibaserat lärande. Forskarna måste utveckla algoritmer för att få roboten att både läsa av och reagera på känslor och inte minst ta reda på ifall det finns någon faktisk nytta med en sådan robot i klassrummet. Roboten som används är en NAO T14, vilket är en NAO-robot utan ben.

– Vi ska inte bara utveckla teknologi utan vi vill skapa ett system som kan lösa faktiska problem i lärandet. Det är väldigt viktigt att vi samarbetar med skolorna och frågar lärare vad de tycker att en robot ska kunna göra för att kunna hjälpa till med saker och ting, säger Wolmet Barendregt, universitetslektor på Institutionen för tillämpad IT.

De barn som kommer delta i projektet är 11-13 år gamla och kommer få spela pedagogiska spel på något som liknar en stor surfplatta som är sammankopplad med roboten. Tanken är att roboten ska känna av ifall barnen är stressade eller nervösa och till exempel uppmuntra dem genom att prata eller visa alternativa lösningar på problem.


En annan NAO T14 av äldre modell visar hur det går att ta sig fram trots avsaknad av ben.

Tanken är dock inte att roboten ska ersätta läraren helt utan fungera som ett komplement till såväl lärare som datorprogram.

-Roboten kan vara med när elever jobbar individuellt eller i en liten grupp. I dag kan de få jobba själva med en dator, då kan roboten vara ett stöd i stället för att de inte har något stöd alls, säger Wolmet Barendregt till Ny Teknik.

Göteborgs universitet, DN, Lärarnas nyheter

SE ÄVEN: