UAS-lättnader väntas öppna mångmiljardmarknad i USA

En färsk rapport från AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) visar att regellättnader för obemannade flygfarkoster (UAS) väntas öppna en ny mångmiljardmarknad och skapa över 100.000 nya jobb i USA fram till år 2025.

Det brukar ju ofta heta att robotarna tar våra jobb, men de skapar även nya jobb inom helt nya områden. Ett exempel på detta är hur lättnader av de restriktioner som den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA idag har för UAS kan öppna dammluckorna för helt nya marknader och jobbmöjligheter.

Det talas i rapporten ”The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integration in the United States” från AUVSI om minst 70.000 nya jobb och ekonomiska effekter på över 13,6 miljarder dollar (86,6 miljarder kronor) bara de första tre åren. På sikt räknar de med ett marknadsvärde på 82 miljarder dollar (522 miljarder kronor) och över 100.000 nya arbetstillfällen fram till år 2025. Enligt rapporten står precisionsjordbruk och allmänhetens säkerhet för 90 procent av marknadspotentialen.

Precis som i Sverige finns det i USA idag stränga restriktioner för vilka som tillåts använda obemannade flygfarkoster utomhus. En lagändring inom detta område väntas dock gå igenom den 30 september 2015 i USA:s kongress.

Marknadsmöjligheterna för olika sorters flygande robotar är mycket stora och sträcker sig över ett brett spektrum av branscher. Det kan bland annat handla om jordbruk, bevakning, budleveranser av brev, paket eller hämtmat, men även om läkemedelstransporter i U-länder där vägnätet inte är lika utbyggt och de vägar som finns är grusvägar som är översvämmade under långa perioder.

AUVSI, Robohub, DN