Här tvärnitar 40 ton Volvolastbil autonomt

Om föraren somnat vid ratten bromsar denna Volvo FH-lastbil automatiskt vid kollisionsrisk. Foto: Skärmdump från Youtube

Volvo satsar fortsatt hårt på säkerheten i sina fordon och har nu visat upp sitt autonoma antikollisions- och nödbromssystem för tunga lastbilar.

Collision Warning with Emergency Brake (kollisionsvarning med nödbroms) kallas systemet som först varnar föraren, både visuellt och audiellt, om lastbilen är på väg att kollidera med till exempel ett framförvarande fordon, för att sedan tvärnita om föraren är fortsatt passiv.

Om systemet upptäcker att kollisionsrisk föreligger tänds först ett fast rött ljus i HUD:en på vindrutan som varning. Om föraren inte vidtar någon åtgärd och kollisionsrisken är kvar kommer det röda ljuset börja blinka och en varningssignal att ljuda. Om föraren fortfarande inte reagerat genom att bromsa eller köra runt hindret tar det autonoma systemet över och börjar bromsa långsamt. Hjälper heller inte detta kommer nödsystemet att slå på full broms för att få stopp på fordonet snabbast möjligt.

I videoklippet ovan ser vi hur detta går till i praktiken med Volvos nya lastbil Volvo FH lastad så den väger totalt 40 ton. Först med en uppblåsbar ”dummy” och därefter med en autentisk Volvobil som kör framför. Systemet bygger på visuella sensorer i form av radar och kamera och klarar av att bromsa för både stillastående och rörliga objekt framför fordonet upp till en relativ hastighet av 70 km/t. En stor fördel med radar är att den ”ser” lika bra oavsett om det är mörkt eller dimmigt.

En animation som visar hur systemet fungerar.

Som en extra säkerhetsåtgärd ändras de bakre bromsljusen från fast till blinkande sken när fordonet panikbromsar, vare sig det är automatiskt eller manuellt. I Europa kommer ny lagstiftning från och med november 2015 att kräva automatiska nödbromssystem likt dessa för nya lastbilar.

Volvos pressmeddelande, Ny Teknik

SE ÄVEN: