Kräkroboten Larry hjälper virusforskare

Kräk-Eva får se upp – nu kommer roboten Kräk-Larry.

Vomiting Larry heter en robot vars uppgift är att kaskadspy på kommando, ett jobb som få människor förmodligen skulle vilja ha.

Roboten är ett anatomiskt korrekt ”simulated vomiting system”, som det så vackert heter, och syftet med Larry är att hjälpa virusforskare ta reda på hur noroviruset, som orsakar vinterkräksjukan, sprids när man kaskadspyr. Viruset kan även spridas via toaletter där någon nyss spolat och viruspartiklar virvlat upp i luften. Som vanligt är god handhygien A och O för att undvika att bli smittad.

Noroviruset, som professor Ian Goodfellow i ett inslag från BBC kallar ”virusvärldens Ferrari”, kan färdas hela tre meter vid en kaskadspya. Viruset uppskattas orsaka omkring 21 miljoner smittfall årligen i USA och här i Sverige är vi inte heller förskonade.

2:43 in i videon här ovan får vi se Vomiting Larry kaskadspy i slow motion. Hur roboten är konstruerad rent tekniskt eller vad den artificiella spyan består av framgår dock inte.

Uppdatering 4 januari: Nu finns en separat och mycket längre video på Kräk-Larry. Enjoy!

Uppdatering 16 januari: Nu finns en video i färg på Kräk-Larry där vi även får veta hur roboten är uppbyggd och fungerar. Själv spyan pressas upp av en tryckluftsdriven kolv och består av vatten blandat med ett självlysande ämne, vilket gör det betydligt lättare att upptäcka alla små stänk när man släckt lyset.

Du kan minska risken för att själv bli smittad av vinterkräksjukan genom att:

  • alltid tvätta händerna noga, framför allt före måltider och efter toalettbesök
  • använda flytande tvål och pappershanddukar på ställen där många är samlade, till exempel skolor, förskolor, arbetsplatser och andra offentliga miljöer
  • undvika att äta av bufféer där många personer kommer i kontakt med maten
  • undvika att besöka magsjuka personer.

Källa: Vårdguiden.se

BBC, PopSci, SR

SE ÄVEN: