Digitaliseringsrobot på KB gör 10 personers jobb

Foto: Treventus

På Kungliga biblioteket (KB) finns mängder av statliga utredningar som ska digitaliseras. För att få avlastning med detta monotona och tidskrävande arbete har nu KB köpt in en robot.

Roboten är en ScanRobot tillverkad av Treventus och har kostat 800.000 kronor att köpa in. Den kan dock outtröttligt vända blad och har sedan i höstas skannat av cirka 3.000 sidor om dagen.

– Vi digitaliserade även före roboten, men då kom vi upp i kanske 300 sidor om dagen. Så roboten gör tio personers arbete. Dessutom var det nödvändigt rent ergonomiskt, säger Ann-Sofie Persson, bildtekniker på KB, till Ny Teknik.

I dagsläget har runt 2.000 utredningar i serien Statens offentliga utredningar (SOU) från 1922 till 1963 skannats in och gjorts tillgängliga på KB:s hemsida och från och med 1999 även på regeringens webbsida. Totalt rör det sig om 5.600 utredningar och arbetet med att digitalisera dem beräknas vara klart under 2014. Eftersom sidorna OCR-tolkas kommer man även kunna göra fritextsökningar i utredningarna som dessutom är fria att ladda ner och använda då de ej omfattas av upphovsrätten.


ScanRobot 2.0 MDS klarar av att skanna över 3.000 sidor/timme och böcker som är upp till 15 cm tjocka. Foto: Treventus

Det krävs dock fortfarande två mänskliga anställda för att i skift lyfta i och ur böckerna samt övervaka roboten då problem kan uppstå eftersom alla böcker inte ser likadana ut. Det kan handla om sidtjocklek, hårdhet, sidor som är dubbelvikta med mera.

Den senaste modellen, ScanRobot 2.0 MDS, klarar av att skanna in över 3.000 sidor/timme, vilket är snabbast i världen. Dimensionsmässigt klarar den av böcker som är upp till 15 centimeter tjocka och 35,5 x 35,5 centimeter till ytan.

Roboten är lite speciell eftersom den till stora delar är gjord i trä. Detta för att inte skada böckerna under hanteringen. Rent tekniskt har den ett prisma med två kameror som skannar av ett uppslag åt gången. Sidorna skannas i 300 eller 400 DPI och kan därefter sparas i formaten jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, bmp, pdf (inkl. OCR-lager), XML och DjVu.

Kungliga biblioteket, Ny Teknik, Treventus