Konstgjord hud med känsel kan självläka

Det forskas mycket kring artificiell hud och det finns nu ett hudliknande material som både har förmåga till känsel och kan läka sig själv inom loppet av några sekunder.

Det är en grupp kemister och ingenjörer vid Stanford University som tagit fram ett flexibelt, självläkande och ledande material av en sorts plast bestående av molekylkedjor sammanfogade av vätebindningar med ojämna nickelnanopartiklar. Den ojämna strukturen gör att elektricitet leds bättre mellan partiklarna.

När materialet utsätts för vridningar eller tryck ändras avståndet mellan nanopartiklarna och därmed även det elektriska motståndet. På så vis kan förändringarna i motståndet användas för att mäta tryck och spänningar. Det ska vara känsligt nog att till exempel känna av trycket av ett handslag.

Den konstgjorda huden är dessutom självläkande. När man skär itu den med skalpell och därefter pressar samman de båda bitarna igen så självläker materialet till 75 procent inom loppet av bara några få sekunder i vanlig rumstemperatur. Efter en halvtimma har de läkt ihop till nära 100 procent. Även efter att forskarna skurit itu och lagat materialet 50 gånger var det lika böj- och sträckbart som i originalskicket.

Det är inte svårt att komma på användningsområden för ett sådant material. Hud till proteser och yttermaterial till kablar är några exempel. Man kan även tänka sig att använda det hos robotar. En robotarm med hud som känner av beröring kan komma till stor nytta hos servicerobotar på sjukhus och äldreboenden till exempel. Nästa steg för forskarna är att göra materialet tänjbart och transparent så det kan användas i till exempel pekskärmar.

Fler framsteg inom området

Fler forskningsframsteg inom området värda att nämna är bland annat robotfingret BioTac (se videon ovan) som har bättre känsel än ett mänskligt finger och är framtaget av forskare vid USC Viterbi School of Engineering. BioTac kan skilja mellan 117 olika material med 95 procents säkerhet, vilket enligt forskarna är mer än en människa klarar.

Koreanska forskare har tagit fram en böjbar sensor med små fina hår på som är såpass känslig att den kan känna av när en nyckelpiga går över den. Läs mer hos Ny Teknik och Nature.

Slutligen har forskare vid University of Illinois utvecklat ett nanomembran man kan trä på fingertoppen för att kunna få övermänsklig känselförmåga. Tänkbara användningsområden är bland annat inom (robot-)kirurgin. Läs även om detta hos Ny Teknik.

Foto: Stanford University

Stanford University, IEEE Spectrum, Gizmodo, Ny Teknik