Willow Garage presenterar nya grippern Velo 2G

Parallella grippers, som roboten PR2 har, är bra till mycket men för att få bättre grepp är en gripper med ledade fingrar som kan omsluta objekten att föredra. Tänk själv hur du gör när du greppar en läskburk till exempel. Nu har Willow Garage utvecklat en ny gripper med smart design som ska ge bättre grepp till en låg kostnad.

Grippern, som kallas Velo 2G, har två fingrar med två leder vardera. Det som gör den speciell är att den har artificiella senor och därmed endast behöver en enda aktuator, vilket bidrar till att få ner både komplexiteten och tillverkningskostnaden. De båda fingrarna kan dessutom både passivt och assymetriskt omsluta objekt. Det gör att även föremål med oregelbundna former kan greppas.

Man har i hög grad använt sig av 3D-skrivare vid utvecklingen av grippern, vilket snabbat på framtagandet av de olika iterationerna. I dagsläget är det en tidig prototyp vi ser men den verkar lovande för ett framtida budgetalternativ bland dagens existerande robotgrippers. Kanske kan tekniken utvecklas till att omfatta även tre fingrar framöver?

Velo 2G