Robotrullstolen som tar sig upp för trappsteg


Med denna robotrullstol är höga trottoarkanter inte längre något problem. Foto: Youtube

En forskargrupp vid Chiba Institute of Technology, ledd av Shuro Nakajima, har utvecklat en robotrullstol som kan ta sig över trappsteg med hjälp av fyra hjulförsedda ben.

Roboten är fyrhjulsdriven med fem axlar och är främst tänkt att rulla fram på sina fyra hjul men vid behov kan den lyfta på sina ben och därmed ta sig över trottoarkanter och andra hinder som normalt är för höga att rulla över. Allt man som användare behöver tänka på är att styra joysticken åt det håll man vill åka så räknar robotrullstolen ut hur den ska ta sig över eventuella hinder.

På robotrullstolens fötter sitter sensorer som känner av om något hinder eller trappsteg är i närheten och hur långt bort det är. När sensorerna upptäckt ett trappsteg beräknar roboten om den kan lyfta på benet direkt eller om de övriga hjulen först måste positioneras om för att behålla stabiliteten på tre ben. I kombination med andra sensorer kan den även känna av hur stort trappsteget är.

Den kan även hålla sitsen horisontell oavsett lutningen och dessutom rotera på stället, vilket är praktiskt i trånga utrymmen. Än så länge är robotrullstolen bara ett koncept som inte går att köpa och nästa steg blir att låta olika personer testa den för att kunna göra ytterligare finjusteringar.

Diginfo, Ny teknik