SD föreslår riktat forskningsanslag inom robotik och AI

För snart ett år sedan ställde Robotnyheter frågan hur våra politiker i riksdagen ser på robotiseringen av samhället och arbetsmarknaden. Robotiseringen verkade då inte vara någon större politisk fråga i Sverige, men nu har det visat sig att åtminstone ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna, föreslagit ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotteknik och AI.

Motionen ”Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI” lades ursprungligen hösten 2011 av Erik Almqvist (SD), ledamot i finansutskottet och partiets ekonomisk-politiske talesman. I motionen efterfrågas större satsningar på grundforskning inom robotik och automation för att upprätthålla konkurrenskraftigheten inom svensk industri.

Motionen i sin helhet:

Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI

En konkurrensstark industri förutsätter idag en hög grad av automatisering för att hålla en hög produktivitet. Även om Sverige länge har legat långt fram när det kommer till automatiseringsteknik (framförallt industriellt och inom tillämpad forskning), så har vi den senaste tiden kunnat se hur den svenska grundforskningen halkar efter.

Större satsningar på grundforskning i robotik och automation är nödvändiga för att Sverige på sikt ska kunna fortsätta ha en konkurrenskraftig tillverknings- och processindustri.

Vi kommer sannolikt framöver även få se hur robotteknik tillämpas inom många nya områden såsom vård, transporter och för enklare servicetjänster. Många potentiella tillämpningsområden är beroende av kunskap i artificiell intelligens, varför även grundforskningen inom artificiell intelligens bör stärkas.

Sverigedemokraterna verkar därmed vara det enda riksdagsparti som föreslår riktade forskningsanslag inom robotik. I länder som USA och Sydkorea har regeringarna gjort stora satsningar på robotutveckling. Sommaren 2011 meddelande USA:s president Barack Obama att man satsar 70 miljoner dollar i det nya robotinitiativet National Robotics Initiative. Det är därför välkommet att det nu börjar hända saker i frågan politiskt även i Sverige.

”I årets budget har vi också skjutit till ytterligare medel för forskning. Vi nämner specifikt bl a forskning inom nanoteknik, rymdteknik och köttproduktion. Min ambition är att även få in riktade anslag till robotik och AI i nästa års budget”, skriver Almqvist i ett mail till Robotnyheter och i egenskap av partiets ekonomisk-politiske talesman har han en hel del inflytande i budgetfrågor.

Almqvist avslöjar dessutom att han skissar på en motion om hur Sverige kan göra sig attraktivt för utveckling av autonoma bilar och nämner bland annat offentliga tillämpningsområden:

Utan att avslöja för mycket i förväg så har jag en vision om en syn på bilar (i olika format) som en enhetlig, samägd flotta och en del av den gemensamma transportinfrastrukturen. Tänk bortom taxi och buss och med alla fördelar som den autonoma bilen kan medföra (färre köer, högre hastigheter, inga parkeringsbesvär, effektiv samåkning baserad på datorkalkylerade rutter, färre olyckor, snabbare räddningstjänst osv).

Även Folkpartiets politiska sekreterare Ulf Schyldt verkade positivt inställd till autonoma fordon när Robotnyheter i slutet av förra året skickade ut frågan ”Hur ser ert parti på robotiseringen av samhället vad gäller arbetsmarknad, forskning och utveckling med mera?” till riksdagspartierna. Sverigedemokraterna besvarar nu denna fråga på följande vis:

Den svenska exportindustrin har alltid konkurrerat genom kvalitet och hög produktivitet. Trots ett av världens högsta lönelägen har Sverige också ett av världens största överskott i handelsbalansen. Profetior om ”det postindustriella samhället” är lite av myter eftersom lönekostnadens andel av den totala produktionskostnaden inom industrin minskar snabbt, varför höga lönenivåer inte står i motsättning till konkurrenskraftig industri.

För att svensk industri ska stå sig i den globala konkurrensen krävs inte i första hand minskade lönekostnader, utan ökad produktivitet. För Sveriges del är det därför viktigt att vi satsar på forskning i automatisering, robotik och även artificiell intelligens. Detta är också frågor som Sverigedemokraterna har motionerat om och drivit i riksdagen.

Mvh
Erik Almqvist

Motion 2011/12:Ub501Motion 2012/13:Ub507

SE ÄVEN:

Det här inlägget postades i Artificiell intelligens, Autonoma fordon, Nanoteknik, Sverige och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.