Vad är artificiell intelligens?

Den nationella forskningsportalen Forskning.se har ställt sig frågan vad artificiell intelligens är, tillsammans med nio följdfrågor. Till sin hjälp har man bland annat haft en rad svenska forskare som fått ge sin syn på AI.

Artificiell intelligens (AI) kan vara många saker och gränsen för vad vi klassar som intelligent hos maskiner flyttas hela tiden framåt. Innan kalkylatorn uppfanns ansågs det till exempel vara intelligent att kunna räkna och idag finns AI som besegrat de mänskliga stormästarna i Jeopardy. Här nedan följer de tio frågor Forskning.se ställt om AI och svaren kan läsas genom att klicka på länkarna.

  1. Vad är artificiell intelligens?
  2. Inom vilka områden forskar man på artificiell intelligens?
  3. Hur kan man skapa robot som använder artificiell intelligens?
  4. Spelar utseendet någon roll – ska robotar se ut som människor?
  5. Vad är drivkraften för att utveckla AI?
  6. Hur kan vi ha praktisk nytta av AI?
  7. Hur långt har vi kommit i förhållande till science fiction?
  8. Finns det risker med AI?
  9. Vilka etiska aspekter finns att ta hänsyn till?
  10. Är forskarna inom fältet överens?

Forskning.se via Drones Networking Blog

Uppdatering 25 november 2017: Länkarna ovan fungerar ej längre men Forskning.se har nu en serie kortfilmer om artificiell intelligens som kan ses på ai.forskning.se.

SE ÄVEN: