DEBATT: ”Protesutvecklare vädrar morgonluft”

Handprotesen i-Limb ultra. Foto: Touch Bionics

Protesutvecklare och robotutvecklare borde samarbeta och nyttja befintlig teknik och kunskap istället för att uppfinna hjulet på nytt, menar Leif Ahlman, Drones Networking, i en debattartikel som även publiceras av Ny Teknik idag.

I den accelererande utvecklingen av robotar som pågår bör protesutvecklare ha en stor framtid. Ett naturligt steg vore att plocka befintliga proteser in i robotutvecklingen, ändå hör vi väldigt lite om samarbeten mellan dessa två områden. Än mindre om protesutvecklare som utökar sitt revir genom att ta sin kunskap om anatomi och rörelsemönster och börjar utveckla robotar.

Sitter vi på ett guldägg, kunskapsmässigt, som skulle kunna utveckla arbetsmarknaden? Svaret är ett entydigt ja!

Det finns i dag områden inom el, mekanik, protesutveckling, textilindustri som skulle kunna samarbeta och tillsammans föra robotutvecklingen snabbare framåt.

Den största utmaningen just nu är att inte börja från början inför varje robot utan i stället plocka delar och kunskap från andra utvecklare inom andra områden.

DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, som lyder under försvarsdepartementet i USA, har utlyst en tävling där utmaningen är att ta fram en eller flera robotar som kan sätta sig i ett befintligt utryckningsfordon, köra själv till skadeplatsen, ta sig fram till fots och utföra önskad insats.

Detta kräver inte bara utveckling av en robot utan här skulle ett samarbete med företag som utvecklar och marknadsför kläder för räddningstjänsten kunna ge klara fördelar. Roboten måste ju skyddas mot exempelvis strålning från eventuell brandhärd eller annan strålningskälla. Om roboten ska ta sig fram till fots skulle ett samarbete med utvecklare av fot- benproteser kunna löna sig.

Fördelen är att utvecklingen redan är gjord, tillgången till service och reservdelar redan finns och att båda parter skulle kunna tjäna på samarbetet.

Ett samarbete med utvecklarna av räddningsfordon skulle kunna medföra att robotarna enklare kan hantera den utrustning som finns på utryckningsfordonet vilket i sin tur kan leda till minskade skadeeffekter.

Genom den här sortens samarbeten, över gränserna, som tidigare inte varit aktuella har vi en möjlighet att skapa nya intressanta arbetsuppgifter och fler arbetstillfällen i Sverige.

Leif Ahlman, Drones Networking

SE ÄVEN: