Jollrande robot lär sig språk som ett spädbarn

Roboten iCub. Foto: Lorenzo Natale

Ett forskarlag lett av Caroline Lyon vid University of Hertfordshire, Storbritannien har lärt en robot vid namn DeeChee sätta ord på saker på samma sätt som barn lär sig sina första ord.

Roboten det handlar om är en iCub som är en meterhög, humanoid forskningsrobot inom områdena mänsklig kognition och artificiell intelligens. Den är utvecklad av Italian Institute of Technology (IIT) och finns i totalt över 20 exemplar på främst europeiska universitet.

Forskarnas arbete har fokuserats kring att efterlikna hur ett barn i åldern 6 till 14 månader lär sig sina första ord. Man har visat roboten olika färger och geometriska mönster och därefter upprepat namnet på färgen eller mönstret, precis som man gör när man lär barn vad saker heter. Till slut har roboten hört ordet tillräckligt många gånger för att kunna uttala det själv med sin talsyntesröst.

De enda förkunskaperna roboten programmerats med är samtliga stavelser (totalt 40.000) i det engelska språket som den sedan jollrade ihop till ord på liknande sätt som barn lär sig säga ”ma-ma” och ”pa-pa”. DeeChee klarar dock inte av att gå ett steg längre och skapa fullständiga meningar av orden, men forskningsstudien kan både ge en inblick i hur vi människor lär oss språk samt lära robotar att tala på ett mänskligare sätt.

Francisco Lacerda, professor i fonetik med inriktning på spädbarns språkvärld är själv delaktig i ett liknande robotprojekt och säger till Vetenskapsradion:

– Vuxna gör precis som de simulerar här när de talar med barn, man upprepar innehållsordet massor med gånger för att barnet ska förstå.

Lyssna: Hör DeeChee prata

Forskningen är en del av vad som kallas förkroppsligad kognition (embodied cognition) och bygger på tanken att inte bara hjärnan utan hela vår fysiska kropp är av stor betydelse när vi lär oss saker och detta har nu robotutvecklare börjat anamma. En robot som är fysiskt lik en människa lär sig alltså mänskliga saker bättre än om det bara skulle handla om en mjukvara i en dator.

Roboten iCub har använts i en rad experiment och kan bete sig kusligt mänskligt i vissa situationer. Nedanstående video är en liten demonstration av iCubs förmågor.

Wired, WebProNews, SR