Världens första robotfångvaktare finns i Sydkorea

RoboCop är ännu inte verklighet, men fängelser i Sydkorea har nu börjat prova en robot som fångvaktare. Roboten åker omkring på egen hand och slår larm om den upptäcker avvikande beteende hos de intagna fångarna.

I slutet av november förra året började uppgifter spridas om att en robotfångvaktare var under utveckling av Asian Forum For Corrections i Sydkorea. Roboten, som kort och gott verkar kallas Robo-Guard, ska dels avlasta fångvårdarna, särskilt på nätterna, men även öka säkerheten för de intagna. Nu har en första video på roboten kommit som visar hur den ser ut och fungerar.

I roboten finns ett antal kameror (varav en 3D-kamera), en mikrofon och annat vi är vana att se i robotar. Det unika med denna robot verkar inte vara hårdvaran utan den mjukvara som används för att analysera kroppsspråket hos fångarna och läsa av deras sinnesstämning. På så vis kan avvikande beteenden upptäckas hos de intagna och i sådana fall larma och skicka en videoström i realtid till kontrollrummet ifall det finns risk för försök till självmord eller ett begynnande bråk. 30 sekunder in i denna video från CBS kan man se att roboten skjuter ut en arm, med vad som ser ut att vara en vanlig Kinectsensor, mellan gallren. En liknande video från Reuters kan ses nedan.

Via symboler i taket, som liknar punktskrift, kan roboten hålla reda på var i byggnaden den befinner sig och navigera omking helt autonomt samtidigt som den undviker hinder. Den går dock även att styra manuellt via en iPad och rullar fram med en hastighet av två kilometer i timmen, vilket motsvarar vanlig gånghastighet. Roboten kan även fungera som ett ”Skype på hjul” där fångar kan prata med personalen via roboten och personalen kan se fången via robotens kamera.

När batteriet når 20 procents nivå åker roboten själv till laddningsdockan för att ladda upp sig, precis som en robotdammsugare. Det kanske för övrigt vore en smart idé att även bygga in golvmoppnings-funktionalitet i roboten när den ändå åker fram och tillbaka i korridorerna, så skulle det bli som en Scooba och fångvaktare i en och samma robot. Efter en laddning på två timmar kan roboten patrullera i åtta timmar innan den måste ladda igen.

Utvecklarna säger att nästa steg är att ta fram en robot som kan utföra kroppsvisitationer, men erkänner samtidigt att varken tekniken eller fängelsesystemet är redo för ett sådant steg ännu. Det kan dock vara en god idé då det förmodligen upplevs som mindre integritetskränkande att behöva ta av sig kläderna inför en robot än en (okänd) människa.

Reuters, PC World

SE ÄVEN: