Roboten SAFFiR ska bekämpa bränder till sjöss

Den humanoida brandbekämpningsroboten SAFFiR. Klicka för större bild. Foto: U.S. Naval Research Laboratory

SAFFiR är en humanoid robot som ska kunna upptäcka och släcka bränder helt autonomt ombord på amerikanska flottans fartyg. Den ska bland annat kunna gå omkring på egen hand, interagera med människor, klättra på stegar, tåla hetta och se genom brandrök.

Roboten utvecklas av Naval Research Laboratory (NRL) i samarbete med RoMeLa (Robotics and Mechanisms Laboratory) vid Virginia Tech. Namnet SAFFiR är en förkortning för ”Shipboard Autonomous Firefighting Robot” och brandbekämpningsroboten ska, när den är färdigutvecklad, ha följande egenskaper:

Foto: RoMeLa
  • Kunna gå omkring på egen hand på fartyget, undvika hinder och hålla balansen under de förhållanden som råder till sjöss.
  • Kunna klättra upp och ner för branta trappor och stegar samt ta sig fram i trånga utrymmen.
  • Klara av att hantera utrustning för att släcka bränder, bland annat slangar, brandsläckare och PEAT-granater (Propelled Extinguishing Agent Technology).
  • Flertalet sensorer för avancerad navigation och vara utrustad med kamera, gassensor och infraröd stereokamera för att kunna se genom brandrök.
  • Kunna interagera med människor genom att följa en teamledare samt uppfatta och agera utifrån gester och mänskligt tal.
Foto: RoMeLa

Batteriet ska räcka i 30 minuter och SAFFiR kommer ha ett hölje som skyddar mot de extrema temperaturer som råder i brinnande utrymmen. Via titanfjädrar i benen ska den kunna röra sig mjukt och kompensera för vågorna ute till sjöss. RoMeLa samarbetar, utöver NRL, med EXTREME Lab vid Virginia Tech och GRASP Lab vid University of Pennsylvania och planerar ett första test av SAFFiR under realistiska omständigheter på US Navys brandtestfartyg ex-USS Shadwell någon gång i slutet av september 2013.

Det är med andra ord ett riktigt ambitiöst projekt med högt uppsatta mål. Ingen har tidigare lyckats med en liknande robot ens i labbmiljö. Lyckas man så kommer man förmodligen även kunna använda tekniken för humanoida brandbekämpningsrobotar i andra miljöer. Roboten skulle kunna skickas in i övertända hus med rasrisk för att hämta saker eller leta efter kvarvarande personer, utan att för den delen riskera någon mänsklig rökdykares liv. Om en robot brinner inne går det alltid att bygga en ny.

RoMeLa är inga nybörjare och har tidigare byggt flertalet robotar varav de mest kända kanske är DARwIn-OP och CHARLI-2 som båda segrade i Robocup 2011. Nedan ser vi en nysläppt video på SAFFiR:s föregångare CHARLI-2 som uppenbarligen har fått bättre balans.

Wired, SAFFiR, NRL

SE ÄVEN: