Mänskligare industrirobotar ska lära av sina misstag


Om några år kommer flexiblare industrirobotar som kan ta över en stor del av dagens monteringsjobb. Foto: ABB

Montering inom industrin sker fortfarande till stor del av mänsklig arbetskraft, men nu är en ny typ av robotar på gång som kan lära sig av sina misstag, har förbättrad finmotorik och känsel. Om några år beräknas tekniken finnas på marknaden och robotar kan då ta över en stor del av dagens monteringsjobb som utförs av människor.

Klas Nilsson, docent i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola (LTH), arbetar med inlärningsalgoritmer och säger att dagens industrirobotar saknar förmågan att lära sig av sina tidigare erfarenheter. Ökad finmotorik och känsel är andra viktiga egenskaper för den nya generationens industrirobotar. I en intervju med Lunds universitets magasin (LUM) säger han:

– Men genom att tillföra roboten känsel och förbättrad rörelseförmåga och koppla dessa till inlärningsförmåga, kan roboten plötsligt exempelvis anpassa sig till ett nytt material eller montera i en detalj som hamnat lite snett – vilket dagens robotar inte kan.


Tekniken är idag ännu inte kommersiellt tillgänglig men forskarna hoppas att den ska finnas på marknaden om några år och nämner ABB:s portabla, tvåarmade industrirobot FRIDA som klippt och skuren för detta. Det är just denna robot man tror kommer ersätta ett stort antal anställa vid Foxconns gigantiska anläggning i Kina för elektronikmontering, som kan läsas mer om i en tidigare artikel.

– Det är en tvåarmad robot som kan jobba tillsammans med människor på ett flexibelt sätt. Med våra nya sensorer och styrprogramvara skulle den kunna ta över många av de monteringsjobb som idag utförs av människor, säger Klas Nilsson till LUM.

Nackdelen med dagens industrirobotar är att de inte är särskilt flexibla. Så fort en liten detalj på en komponent i tillverkningen avviker från vad man programmerat in i roboten så blir det problem. Det är detta man nu försöker lösa genom robotar som kan montera saker även om något avviker från det förväntade. Klas Nilsson nämner Sony Ericssons montering i Kumla som exempel på bristerna i dagens industrirobotar:

– Fram till för knappt tio år sedan hade Sony Ericsson det mesta av sin tillverkning i Kumla, men traditionell robotteknik visade sig vara alltför oflexibel. Om exempelvis plasthöljet till en mobiltelefon kom från annan leverantör så kunde det finnas en liten skillnad i styvhet. För att få fast höljet krävdes lite extra kraft, något som manuell montering skulle klara ganska direkt. Men eftersom roboten inte var programmerad att kunna trycka till mer än nödvändigt så gick det inte utan kostsam omprogrammering med produktionsstopp som följd.

Med mer flexibla industrirobotar skulle alltså svenska företag slippa outsourca arbetskraften till låglöneländer som Kina och istället ha robotar i Sverige som sköter monteringen.

Forskningen bedrivs inom det EU-finansierade projektet Rosetta (RObot control for Skilled ExecuTion of Tasks in natural interaction with humans) där ABB:s industrirobot FRIDA spelar en central roll.

– Det kanske låter lite pretentiöst, men att få till en läraktig industrirobot innebär ett nytt sätt att tänka. Något av ett paradigmskifte, säger Klas Nilsson avslutningsvis till LUM.

Resultatet av detta är att vi inom några år kommer ha robotar som kan ta över en stor del av de monteringsjobb som idag utförs av människor.

Lunds universitet, Rosetta, FRIDA

SE ÄVEN: